Bezbednost i zdravlje na radu

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pružamo potpunu uslugu posedujući sve tri licence od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Licencu za pregled i proveru opreme za rad, Licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline i Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Pored pregleda i provere opreme za rad vršimo i ispitivanje visokonaponske zaštitne opreme (na terenu ili u našem sedištu), ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, pregled i ispitivanje protiveksplozivno zaštićenih uređaja i instalacija.

Sva ispitivanja i provere vrše stručni kadrovi različitih obrazovanja, pretežno diplomirani inženjeri mašinske ili elektro struke, tehnolozi, fiziko hemičari itd.

Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pored izrade normativnih akata (procena rizika, evidencije i dr.) sprovodimo različite treninge iz ove oblasti, prezentacije i informisanja za potrebe poslodavaca, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad a naša Služba medicine rada vrši obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći.