Laboratorijska ispitivanja vode

Naš tim stručnjaka ima ekološku, etičku i zakonsku obavezu da obezbedi tačne podatke

Površinske vode

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka površinskih voda.

Otpadne vode

Uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka otpadnih voda

Podzemne vode

Uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka podzemnih voda

Jedna trećina cele populacije na Zemlji se oslanja na podzemne vode kao glavni izvor vodosnabdevanja. Resursi površinskih i podzmenih voda su znatno smanjeni i kvalitativno ugroženi zbog konstantnog rasta populacije i razvitka ekonomije.

Od samog osnivanja pa do danas, naša kompanija ima za cilj da podigne svest svih zaposlenih u privredi i industriji o tome kako smanjiti negativan uticaj na okolinu i uspešno održati bezbednost kada je u pitanju vodosnabdevanje.

Kompletna fizičko-hemijska analiza vode

Naša laboratorija nudi uslugu analize fizičko-hemijskih svojstava otpadnih, podzemnih i površinskih voda. Na ovaj način, utvrđuje se početno stanje mesta i okoline od interesa, a kontinuiranim monitoringom podzemnih i površinskih voda se izbegava njihovo dalje zagađenje i ugrožavanje.

S obzirom na činjenicu da su podzemne i površinske vode međusobno povezane kroz tokove i cikluse, kao i izdane (akvifere), našim istraživanjima i analizom pokazujemo različite moguće uticaje industrije na naš primarni izvor života.

Visokostručni tim i moderna oprema za najprecizniji rezultat i monitoring

Početni proces predstavlja postupak u kom se prikupljaju referentni delovi materije ili analiza u cilju donošenja odluke o generalnom i ekološkom stanju samih vodnih tela. Uzorkovanje vrše hemijski tehničari ili istraživači u skladu sa akreditovanim standardnim metodama. Neke analize poput merenja nivoa pH vrednosti, temperature i elektrostatike se vrše na licu mesta, dok se drugi uzorci pripremaju za dalju laboratorisku analizu. Skladištenje istih se vrši po regularnom protokolu konzervacije ili hladjenja na -3 ˚C. Samu analizu sprovodi visokokvalifikovan tim diplomiranih hemičara, inženjera tehnologije i fizikohemičara. Jednom kada je analiza gotova, rezultat dokazuje prisustvo ili odsustvo različitih bakterija, gasova, organskih ili hemijskih komponenti. U zavisnosti od svojstava i njihovih parametara varira i vremenski period potreban za dobijanje analiza i obrade. Rad na najmodernijim instrumentima za analitičke operacije pruža nam mogućnost za konstantni napredak i usavršavanje. Naš tim vrši i uslugu monitorninga po potrebi.

Ispitivanje kvaliteta površinskih voda

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka površinskih voda. Vršimo laboratorijska ispitivanje vode, uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka površinskih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka otpadnih voda. Vršimo laboratorijska ispitavanje voda, uzorkaovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka otpadnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka podzemnih voda. Vršimo prikupljanje uzoraka i hemijska i fizička ispitivanja podzemnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva

Licencirano i sertifikovano Društvo

Analizu vode mora biti obavljati profesionalno i kompetentno osoblje radi dobijanja potpuno preciznih rezultata. Mi smo licencirana i ovlašćena institucija od strane nadležnog ministarstva, zbog čega naš tim stručnjaka ima ekološku, etičku i zakonsku obavezu da obezbedi tačne podatke.