Pregled i provera električne instalacije niskog napona

Uvek stojimo iza svakog stručnog izveštaja što pokazuje i broj naših zadovoljnih saradnika

Za obavljanje poslova pregleda i provere električnih instalacija niskog napona smo ovlašćeni kod nadležnog Ministarstva rešenjem broj: 164-02-00305/2015-01 od 11.04.2016. godine, a svaka delatnost se obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (”Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon).

Zaštita Beograd vrši sve kontrole i preglede na osnovu:

  • Pravilnika o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima (”Službeni glasnik RS” br. 21/89);
  • Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (”Službeni glasnik RS” br. 94/06, 108/06, 114/14 i 102/15);
  • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95); i Srpski standardi: grupa SRPS HD 60364 i SRPS EN 60529.

Preventivna i periodična kontrola postrojenja, instalacija i oruđa za rad:

Pre puštanja u rad, svaka električna instalacija zahteva ispitivanje i utvrđivanje stanja. Na onovu toga, određuje se da li su sve regulative i tehnički standardi bezbednosti podržani. Očuvanje sigurnosti na radnom mestu je zakonska i etička obaveza svakog poslodavca, čemu i naše preduzeće doprinosi više od 50 godina.

Naši stručnjaci izlaze na teren radi utvrđivanja funkcionalnosti instalacija i u slučaju modifikacije i rekonstrukcije. Takođe, tu smo i za periodične kontrole propisane normativnim aktom. Za obavljanje svih provera električnih instalacija, oslonite se na naše bogato iskustvo i visoku kompetenciju

Stručni izveštaji sa potpisom vodećeg preduzeća u oblasti Zaštita na radu:

Svaki pregled i provera elektirčnih instalacija niskog napona se vrši na instrumentima koji zadovoljavaju sve standarde i propise. Uvek stojimo iza svakog stručnog izveštaja što pokazuje i broj naših zadovoljnih saradnika. Izveštaj o kontrolisanju potpisuje naše akreditovano i sertifikovano preduzeće, a na osnovu njega, zajednički utvrđujemo kompletnu sliku i stanje instalacija, kao i njihovu spremnost za puštanje u rad. Računajte na konsultacije sa našim timom na terenu, ili nas kontaktirajte putem telefona i mejla za sve dodatne infomacije.

Načini realizacije:

Rokovi za periodičan pregled nisu precizno definisani, uobičajena praksa je na 3

Zastita Beograd Pregled i provera električne instalacije niskog napona

Pregled i provera električne instalacije niskog napona

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.