Preventivne aktivnosti u oblasti zaštite od požara

Nečelom prevencije do sigurnijeg prostora uz proveren tim

Zakonska i etička obaveza svakog pravnog lica je da ima uređen sistem zaštite od požara. Prvi cilj propisanih mera je zaštita zdravlja i života ljudi, uz očuvanje životne sredine i materijalnih dobara. Poslednjih godina se dodavanjem propisa i ažuriranjem regulativa diže svesti o važnosti zaštite od požara, kao i o načinima za uspešnu prevenciju. Zaštita Beograd je odgovorno i ovlašćeno preduzeće za zaštitu od požara koje vrši sve preventivne aktivnosti potrebne za održavanje sistema za ZOP stabilnim. Kao i naši klijenti, mi poslujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni). Kako se sam zakon konstantno dopunjava i unapređuje, tako i naš tim vredno radi na usavršavanju i modernizaciji.

Nečelom prevencije do sigurnijeg prostora uz proveren tim

Kako smo već pomenuli, prevencija je postala važna regulativa u Zakonu o zaštiti od požara. Cilj prevencije je da se kroz planiranje i sprovođenje mera i radnji spreči izbijanje požara. Ukoliko do njega dodje, ugrožavanje ljudskih života i dobara bi trebalo svesti na minimum, a požar zadržati na samom mestu izbijanja. Svaki naš zaposleni koji je odgovorno lice za zaštitu od požara, poseduje položen stručni ispit u ovoj oblasti, kao i veliko iskustvo u obavljanju ovih delatnosti.

Obezbeđujemo sve potrebne preventivne mere za Vaš objekat

U slučaju da je Vaš objekat kategorizovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova kao objekat sa povećanim rizikom ili izvesnim rizikom, onda ste u obavezi da ispunite propisane preventivne zadatke. Naš tim izrađuje kompletan plan koji obuhvata preventivne mere, zatim planira i obučava Vaše zaposlene u oblasti ZOP-a, organizuje njhova dežurstva i vrši sva potrebna nadgledanja i kontrole u Vašem objektu. U zavisnosti od objekta i njegovih karakteristika, za svaku propisanu meru, mi imamo odgovarajuće rešenje. Zakažite konsultaciju sa našim timom i zajedno ćemo uraditi sve što je potrebno da Vaš objekat bude zaštićen od požara na pravi način.

Preventivne aktivnosti u oblasti zaštite od požara

Vaša pitanja naši odgovori

 

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.