Kontrolisanje električnih i gromobranskih instalacija

Kontrolno telo vrši usluge kontrolisanja sledećih proizvoda:
1. Električne instalacije niskog napona:
Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu Kontrolisanje nakon popravki i modifikacija Periodično kontrolisanje
2. Gromobranske instalacije:
Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu Kontrolisanje nakon popravki i modifikacija Periodično kontrolisanje