Uncategorized @sr

10 децембра, 2019

OVLAŠĆENJE ZA POSLOVE PROJEKTOVANJA POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu 09/4 broj 217-162/19 od 15.11.2019. godine, Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ d.o.o. se ovlašćuje za poslove projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara i […]