Izrada akcionog plana u oblasti zaštite životne sredine

Saradnjom, konsultovanjem, obukama, izradom plana, omogućavamo trajno kvalitetno poslovanje u skladu sa svim aktuelnim propisima

Poslednjih godina, u našoj zemlji se sve više posvećuje pažnja zaštiti životne sredine. Mi iz Zaštite Beograd nastojimo da maksimalno doprinesemo procesu njenog očuvanja kroz teorijski i praktičan rad. Neprestano se usavršavamo i učimo o novim metodama i hrabro ih implementiramo u svoje delatnosti.

Sva poslovanja vršimo u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon), a posedujemo i neophodne licence i sertifikate za obavljanje istih.

Akcioni plan podrazumeva sagledavanje stanja kod poslodavca u dosadašnjem poslovanju i predlog mera koje se moraju preduzeti u oblasti zaštite životne sredine (npr. koja potrebna mereja/monitoring je potrebno vršiti (vazduh,voda, zemljište), postupanje sa neopasnih/opasnim otpadom i dr.

Procena stanja i predlog mera u oblasti Zaštite životne sredine

Cilj Vaše kompanije je legalno i ekološki održivo poslovanje, a mi smo tu da Vam to i obezbedimo. Analiziramo dosadašnji proces Vaše delatnosti i procenjujemo njenu usklađenost sa propisanim merama za Zaštitu životne sredine.

Kako smo već dugo prisutni u ovoj oblasti, posedujemo veliko zanje i iskustvo koje će Vam zasigurno biti od koristi.

Naš akcioni plan se sastoji od:

  • konsultacije, argumentovanja i pojašnjenja predloga za preduzimanja mera;
  • usklađivanje potrebnih akcija sa Vašim mogućnostima i zahtevima; 
  • konkretno sprovođenje potrebnih aktivnosti ili delimično učestovovanje u njima.

Tim eksperata sprovodi usaglašene mere i poboljšava Vaše poslovanje

U zavisnosti od sadržaja akcionog plana, preduzimaju se neophodne mere. Bilo da Vam je potreban monitoring zemljišta, vode ili vazduha, ili, pak, pomoć oko planiranja skladištenja otpada – naše preduzeće učestvuje u sprovođenu plana u delo. Najsavremenije laboratorije za ispitivanje uslova životne i radne sredine, kao i visokostručan kadar za obavljanje datih zaduženja predstavljaju naše najjače oruđe u borbi za očuvanje životne sredine.

Brzo i lako zakazivanje stručnih konsultacija

Kontaktirajte nas već danas, i u najkraćem roku, naš tim će organizovati sprovođenje akcionog plana. Dolazimo u Vaše prostorije radi pregleda i eventualnih uzorkovanja, a sva skladištenja se vrše po akreditovanih standardnim metodama.

Izrada akcionog plana u oblasti zaštite životne sredine

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.