Opšti uslovi proslovanja

Pronađite sve važne informacije na jednom mestu

 

1. Obim i obavljanje zadataka

Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO je odgovorna za kvalitetno obavljanje poslova koji su mu povereni u skladu sa ponudom ili ugovorom.

 

2. Pristup tehničkim informacijama

Korisnik je obavezan da omogući pristup svim potrebnim podacima, informacijama, dokumentaciji Zaštiti na radu i zaštiti životne sredine „Beograd“ DOO unapred, najkasnije pre početka izvršenja poslova.

 

3. Pristup mestu ispitivanja/uzorkovanja

Korisnik je u obavezi da obezbedi potrebne uslove i omogući nesmetani pristup mestima izvršenja poslova i da obezbedi predstavnika za saradnju koji će pružiti iformacije neophodne za izvođenje poslova tokom izvršenja usluge.

 

4. Vlasništvo i upotrebna prava

Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenog posla u namenjenu ili specijalno dogovorenu svrhu. Korisnik će koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.

 

5. Poverljivost

Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno. Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO je u obavezi da obezbedi pristup i informacijama tokom nadzora od strane Akreditacionog tela Srbije ili nadležnog ministarstva o čemu vas ovim putem i obaveštavamo. O svim drugim informacijama koje po zakonskoj obavezi treba da učinimo dostupnim unapred ćemo vas obavestiti.

 

6. Odgovornost za kvalitetno izvršenje usluge

Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO će o svom trošku otkloniti sve nedostatke, koji su nastali zbog toga, što se nije pridržavalo svojih obaveza u pogledu kvaliteta izvršenih usluga, što se utvrđuje zapisnikom komisije, formirane od predstavnika korisnika i Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO.

 

7. Bezbednost i zdravlje na radu

Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO se obavezuje da, pri izvršenju usluge, preduzme sve neophodne mere zaštite na radu sopstvenog osoblja.

 

8. Pravilo odlučivanja prilikom ocenjivanja usaglašenosti sa zakonskom regulativom

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine Zaštite na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ DOO primenjuje binarno (usaglašen/nije usaglašen) pravilo odlučivanja u skladu sa ILAC-G8:09/2019 slučaj 1 uzimajući u obzir mernu nesigurnost rezultata. Pravilo odlučivanja je detaljno opisano u Uputstvu za izveštavanje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja FHL UP 7.8 6/0 i dostupno je na zahtev korisnika i na sajtu www.zastitabeograd.com .

 

9. Rokovi obavljanja usluge

Poslovi se obavljaju u rokovima navedenim u ugovorima/ponudama ili sporazumno.

 

10. Prigovori i žalbe

Ukoliko budete imali žalbu na našu donesenu odluku u postupku kontrolisanja, odnosno prigovor na naš rad, o načinu podnošenja žalbe ili prigovora, načinu odlučivanja i slično možete se detaljnije upoznati procedurom Prigovori i žalbe, koju ćemo dostaviti na vaš zahtev.

 

Opsti-uslovi-poslovnja

FHL UP 7.8 Uputstvo za izvestavanje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja I6R2 PREUZMI