Projektovanje posebnih sistema i mera

Posebni sistemi i mere deo su naše najuže ekspertize

Delovanje preduzeća Zaštita Beograd u oblasti projektovanja posebnih sistema i mera obuhvata dve naše glavne delatnosti – Oblast zaštite od požara i samim tim, oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Od samog početka pa do danas, naša glavna misija je kontinuirana bezbednost, a najstručnijom izradom ovih posebnih projekata doprinosimo očuvanju zdravlja svih nas, kao i očuvanju radne i životne okoline.

Svaki objekat u kome se proizvode, prerađuju i skladište zapaljivi gasovi i tečnosti, kao i bilo koje druge eksplozivne materije koje mogu dovesti do požara, mora da poseduje plan primene posebnih mera zaštite od požara. Naše preduzeće poseduje odgovarajuće ovlašćenje za poslove projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara 09/4 broj 217-1620/19 od 15.11.2019, stoga ispunite svoju zakonsku dužnost i obratite nam se još danas.

 

Naše usluge u oblasti Projektovanja posebnih sistema i mera

– Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara

– Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara

– Izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para

– Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i      eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija

– Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim                  prašinama) i eksplozivima

– Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.

 

Važnost visokog nivoa stručnosti za izradu posebnih sistema i mera

Osim stabilnih sistema za gašenje požara koji su krucijalni u borbi protiv vatrene stihije, stabilne instalacije za dojavu požara, kao i njihov projekat, mogu spasiti ljudske živote i umanjiti moguću materijalnu štetu. Osim automatskih i ručnih detektora i javljača požara, ove instalacije se sastoje i od niza uređaja čija je ispravnost i stručno projektovanje apsolutno neophodno.

Projektovanje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para zahteva precizan raspored i izbor mesta postavljanja detektorskih sondi. One imaju važan zadatak da jasno signaliziraju ukoliko dođe do pojave koncentracije izduvnih eksplozivnih materija.

Ako dođe do požara, dim koji se razvije zapravo predstavlja najveću opasnost po ljudski život i onemogućava efikasno gašenje požara. Građevinski materijali koji se koriste za toplotnu izolaciju i gradnju ojačanih krovova proizvode posebno velike količine dima pri sagorevanju. Stoga, nije potrebno naročito naglasiti važnost stručno projektovanog Sistema za odvođenje dima i toplote.

 

Licencirano i pouzdano preduzeće za sve Vaše projekte u oblasti ZOP

Osim zakonske i moralne obaveze da se svakom projektu posvetimo maksimalno, tu su i mnogobrojne reference koje dokazuju da tako i činimo. Naš kvalifikovan i profesionalni tim se odlično snalazi u izradi projekata svih razmera i zahteva, zato nam se obratite još danas, a mi ćemo se odazvati u najkraćem roku i delovati na visini zadatka.

Projektovanje posebnih sistema i mera

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.