Izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Visoko-kvalifokovan tim za preciznu identifikaciju opasnosti od katastrofa

U cilju zaštite života ljudi, kao i životne i radne okoline, preduzeće Zaštita Beograd vrši stručnu procenu rizika od katastrofa.

Svako privredno društvo ili pravno lice koje poseduje kapacitete koje rade u službi zdravstva, obrazovanja, telekomunikacija, energetike i drugih delatnosti koje su od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, mora posedovati procenu rizika od katastrofa. Poslovni, trgovački, sportski, ugostiteljski i svi drugi objekti čiji kapacitet prelazi 100 lica imaju istu zakonsku obavezu.

Već je dobro poznato da naše preduzeće posluje u skladu sa propisanim zakonima, tako da će uz naš angažman sve regulative, standardi i norme biti ispoštovani (Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama -“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Licenciran tim za preciznu identifikaciju opasnosti od katastrofa

Nakon što zakažete konsultaciju i u kratkom roku upoznate naš licencirani tim koji izlazi na teren, sledi identifikacija opasnosti po štićene vrednosti. Utvrđuje se koje potencijalne prirodne ili izazvane nepogode predstavljaju pretnju. Tu spadaju zemljotresi, klizišta, erozije, poplave, epidemije i pandemije, požari, eksplozije i drugo.

Sledi prikupljanje podataka od klijenta o objektu, zatim obilazak terena i evidentiranje krucijalnih podataka. Poslednji korak pre izrade dokumenta obuhvata poseban deo o mogućim scenarijima, proračunima, matricama rizika i drugo. Na kraju, Vaš dokument je spreman za reviziju od strane nadležnih organa, a mi ga izrađujemo u skladu sa Metodologijom za izradu traženih dokumenata.

Plan zaštite i spasavanja

Ovaj izuzetno važan dokument sadrži planirane mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, kao i organizaciju delovanja i angažovanja u vanrednim situuacijama u cilju spašavanja i zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobara. Kao i procena rizika od katastrofa, i ovaj plan se ažurira u skladu sa okolnostima i zahtevima.

Zaštita Beograd - Oduvek u službi Vaše bezbednosti

Obratite nam se još danas putem imejla ili telefona za više informacija, ili zakažite konsultacije sa našim stručnim timom i očekujte brz odgovor. Za Vas smo uvek dostupni, pa nas možete kontaktirati bilo kad.

Izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.