Savetnik za hemikalije

Dobra komunikacija sa nadležnim institucijama uz savetnike iz Zaštite Beograd

U cilju očuvanja zdrave i bezbedne životne sredine, svaki proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik hemikalija mora to činiti bez nepoželjnih efekata po ljude i okolinu. Po propisanim zakonima, cirkulisanje hemikalija kroz razne delatnosti mora biti sistematski praćeno, a njihovi podaci uvek dostupni na uvid.

Zaštita Beograd vrši uslugu dodele stručnog savetnika za hemikalije u skladu sa Zakonom o hemikalijama (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) i Zakonom o biocidima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015).

Naš savetnik za hemikalije je lice koje poseduje potrebno znanje za vršenje dužnosti na osnovu pomenutih zakona. Osim toga, svaki savetnik ima i odgovarajuću stručnu spremu, licence i sertifikate o usavršavanju iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama.

Ko je savetnik za hemikalije

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, koje poseduje odgovarajuće znanje potrebno za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih, a koje je prošlo odgovarajuću obuku, položilo stručni ispit i poseduje licencu Savetnika za hemikalije.

Odgovornosti savetnika za hemikalije?

 Savetnik za hemikalije:
Priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
Odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,

Aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,

Periodični pregledi i provere opreme za rad obavljaju se u roku koji je utvrđen tehničkim propisima i standardima ili koji je određen uputstvom proizvođača , a najkasnije u roku od tri godine od dana prethodnog pregleda i provere , osim periodičnih pregleda I provere privremene električne instalacije sa uređajima , opremom i priborom , koji se obavljaju u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda i provere i periodičnih pregleda i provere opreme za rad koju poslodavac utvrdi aktom o proceni rizika , koji se obavljaju u roku utvrđenom tim aktom.  Nakon izvršenog pregleda i provere izdaje se Stručni nalaz”

Izrada dokumentacije, klasifikacije i bezbedonosnog lista hemikalije i biocida

Prva obaveza savetnika jeste priprema i izrada dokumentacije za prijavu hemikalije u Registar hemikalija, dok se biocidni proizvodi pripremaju za prijavu u Privremenu listu. Oblast klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije zahteva pravilnu primenu propisa koju naš zaposleni savetnik i izvršava. Važna odgovornost ovog lica leži u tome što je obavezan da prepozna, zabrani i ograniči proizvodnju i promet hemikalija koje su rizične po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Izdavanja dozvola za promet i korišćenje hemikalija i biocidnih proizvoda

Proces dobijanja ove dozvole zavisi od legitimiteta prikupljene dokumentacije. To je upravo ono što naše preduzeće obezbeđuje. Kvalifikovan savetnik za hemikalije priprema neophodna dokumenta za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, kao i za njihovo korišćenje. U cilju izdavanja privremene dozvole potrebne za stavljanje biocidnog proizvoda u promet, za Vas sakupljamo i dostavljamo podatke neophodne prilikom podnošenja zahteva za upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije

 • Koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • Primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu(ograničenja i zabrane koja se odnose na   
 •  stavljanje u promet ili korišcenje, ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja – VOC),
 • Priprema dokumentacije neophodne za izdavanje dozvola za:
 • – obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija  i
 • – korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • Smernice i formiranje evidencija o prometu hemikalija,
 • Priprema sadržaja etiketa svih opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidima, i kontrola i korekcije postojećih etiketa,
 • Priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • Formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • Učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • Implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • Saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • Saradnja i komunikacija sa nadležnim Ministarstvom
 • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima

Dobra komunikacija sa nadležnim institucijama uz savetnike iz Zaštite Beograd

Naša dugogdišnja i kvalitetna saradnja sa Ministarstvom za životnu sredinu i njenim inspekcijskim organima pomogla je i samom očuvanje okoline. Uz našeg savetnika za hemikalije, imaćete dobru saradnju sa svim nadležnim organima u ovoj oblasti. Zakažite Vašu konsultaciju i osigurajte bezbednan i legitiman protok hemikalija u Vašem preduzeću.

Savetnik-za-hemikalije

Savetnik za hemikalije

Vaša pitanja naši odgovori

 

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.