Konsultacije u dva koraka

Zaštita životne sredine

Kroz ekološke, socijalne i ekonomske dimenzije održivosti životne sredine, definišemo konceptualne osnove održivog razvoja i praktične alate analize ekoloških indikatora

Zaštita životne sredine

Kroz ekološke, socijalne i ekonomske dimenzije održivosti životne sredine, definišemo konceptualne osnove održivog razvoja i praktične alate analize ekoloških indikatora

Konsultacije u dva koraka

Zaštita životne sredine

Kroz ekološke, socijalne i ekonomske dimenzije održivosti životne sredine, definišemo konceptualne osnove održivog razvoja i praktične alate analize ekoloških indikatora

Konsultacije u dva koraka

Naši klijenti i naš tim imaju jedan zajednički cilj – očuvanje životne sredine i smanjenje modifikofanja, odnosno ugrožavanja, kvalitativnih osobina naše okoline. Osim zakonske obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr.zakon, 72/2009-dr, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr.zakon i 95/2018 – dr.zakon), veže nas moralna i etička odgovornost prema sredini u kojoj živimo i radimo.

.

Izrada stručne dokumentacije, konsultacije i regularni monitoring

Svako pravno i fizičko lice ili preduzeće koje svojim aktivnostima doprinosi zagađenju ili ugrožavanju životne sredine, a pritom ne preduzima propisane mere sa njenu zaštitu, krši zakon Republike Srbije.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u oblasti zaštite životne sredine i timu sastavljenom od zaposlenih iz najrelevantnijih struka, osposobljenim za pružanje usluga u oblasti zaštite životne sredine, kao i akreditovanim savremeno opremljenim laboratorijama, mi Vam možemo ponuditi sveobuhvatnu uslugu iz oblasti zaštite životne sredine. Bez obzira da li se ona odnosi na izradu stručne dokumentacije, dnevne aktivnosti ili uslugu ispitivanja odnosno monitoringa, kako bi se Vaše poslovanje uskladilo sa zakonskom regulativom, mi smo Vam uvek na raspolaganju.

Za Vas vršimo sledeće usluge:

 • Analiza uticaja objekata na životnu sredinu
 • IPPC dozvole
 • Planovi upravljanja otpadom
 • Dnevne aktivnosti (izrada propisanih evidencija u oblasti zaštite životne sredine i praćenje svih promena koje su definisane po tom osnovu, savetodavne usluge u cilju usklađivanja sa izmenama propisa, kako bi se poslovanje uskladilo sa važećim propisima i drugo)
 • Organizovanje i kontrola svih vrsta ispitivanja koja je potrebno izvršiti u skladu sa propisima
 • Pružanje savetodavne i stručne pomoći pri rešavanju određenih pitanja koja se tiču upravljanja otpadom (pomoć u izradi dnevne evidencije, izrada godišnjih izveštaja i predaja istih Agenciji za zaštitu životne sredine, pomoć pri izradi procedura koje se tiču upravljanja otpadom, prisustvo pri inspekcijskom nadzoru, obuka zaposlenih iz oblasti upravljanja otpadom, pomoć pri najavi transporta opasnog otpada i pri izboru operatera za transport odnosno skladištenje otpada i dr.)

Licence i ovlašćenja

Pogledajte licence, sertifikate i ovlašćenja koja smo godinama sticali stalno modernizujući pristupe, metodoligije, instrumente i metode sprovođenja usluga. 

Visoka stručnost i multidisciplinarnost u izradi analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu

Ministarstvo zaštite životne sredine

Visoka stručnost i multidisciplinarnost u izradi analiza uticaja objekata i radova na životnu sredinu

Ministarstvo zaštite životne sredine

Izrada tehničke dokumentacije građevinskih projekata, projekata termotehničkih i elektroinstalacija

Ministarstvo građevine 351-03-02080/96-04 (22.12.1997.)

Ispitivanje kvaliteta voda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 325-00-1/2017-07 (30.06.2017.) (11.02.2016.)

Ispitivanje kvaliteta vazduha i otpadnog gasa

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 353-01-00423/2/2016-17 (01.12.2016.)

U cilju usaglašavanja poslovanja i ispunjenja propisanih zahteva, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr.zakon, 72/2009-dr, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr.zakon i 95/2018 – dr.zakon), kao i podzakonskim aktama koji se ocdnose na merenje emisije zagađujućih materija u vodi, dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu, emisiji zagađujućih materija u vazduh, merenju buke u životnoj sredini kao i ostalim podzakonskim aktama, u oblasti zastiteživotne sredine pružamo usluge:

Uspostavljanje i upravljanje sistemom zaštite životne sredine u cilju ispunjenja svih propisanih obaveza

 

 • Lica za zaštitu životne sredine odnosno konsutlantska usluga u oblasti zaštite životne sredine (kompletna usluga u svim oblastima koje je potrebno urediti i organizovati)
 • Lica odgovornog za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom (kvalifikovano lice za stručni rad, član Zakona o upravljanju otpadom)
 • Izrada Plana upravljanja otpadom, ažuriranje/dopuna Plana (Član Zakona o upravljanju otpadom)
 • Formiranje i vođenje propisanih dnevnih evidencija (DEO-1, GIO-1)
 • Komuniciranje sa nadležnim organima i godišnje izveštavanje Agencije za zaštitu životne sredine (dugogodišnje iskustvo sa mali, srednjim i velikim postrojenjima odnosno proizvođačima otpada kao i IPPC postrojenjima)
 • Prisustvo pri inspekcijskom nadzoru
 • Konsultacije i stručna pomoć pri rešavanju određenih pitanja u oblastai zaštite životne sredine

Ispitivanja vode

Laboratorija za zaštitu radne i životne u službi relevantne hemiske analize, metode i ispitivanja površinskih, podzemnih i otpadnih voda.

Ispitivanje vazduha

Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.

Ispitiavnje zemljišta

Uzorkovanja, hemijska i fizička ispitivanja uzoraka zemljišta , muljeva i sedimenata sa ciljem monitoriga praćenih parametara.

Akustička ispitivanja

Najsavremenijom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja buke i kaustičkih pojava.

Dnevne aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom

Evidentiranje, praćenje i savetovanje u dnevnim aktivnostima u upravljanju otpadom.

Izrada plana upravljanja otpadom

Od klasterovanja, kategoriacije do reciklaže nudimo niz aktivnosti za pravilno upravljnje otpadom.

Akcioni plan u oblasti zaštite životne sredine

U okviru krovnih propisa RS, savetovanje i praktična obuka u okviru stateškog delovanja i organizacije aktivnosti u oblasti Zaštite životne sredine

Preventivni nadzor u oblasti zaštite životne sredine

Životna sredina zauzima mesto u vrhu svetskih prioriteta

Savetnik za hemikalije

Naš savetnik za hemikalije je lice koje poseduje potrebno znanje za vršenje dužnosti na osnovu pomenutih zakona.

Zajedno uz Vas za bezbednu životnu sredinu

Naše preduzeće je ovlašćeno, akreditovano i sertifikovano za izvodjenje svih potrebnih analiza, planiranja i monitoringa u službi očuvanja životne sredine. U saradnji sa nama, na taj način i Vi omogućavate svom poslovanom procesu potpunu transparentnost i zakonsku regulisanost. Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas još danas.

Zastita-Beograd---Zastita-Zivotne-Sredine-ContentORG