Usluge preventivnog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

Od reaktivnog ka proaktivnom i zelenom modelu poslovanja naša je uloga od velikog značaja

Preventivni nadzor u oblasti zaštite životne sredine ne podrzumeva inspekcijski nadzor u dato oblasti.Upravo u tom prostoru regulativa, zakona, obaveza i modaliteta unapređenja od reaktivnog ka proaktivnom i zelenom modelu poslovanja naša je uloga od velikog značaja, u stalnom konsultanstkom odnosu nadzora, obuka, savetovanja, u skladu za pretpostavljenom strategijom pravnog lica. 

Usluge preventivnog nadzora u oblasti Zaštite životne sredine

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti