Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha

Savremenom klasičnom i moderno opremom do brzih rezultata sertifikata i preporuka

Kvalitet vazduha u radnom okruženju može imati veoma jak pozitivan ili negativan uticaj na sve zaposlene. Nedostatak kiseonika izaziva dekoncentraciju i utiče na produktivnost, dok povećani procenat određenih polutanata može ozbiljnije naškoditi ljudskom zdravlju. Osim faktora ugrožavanja zaposlenih, zagađen vazduh može oštetiti i same građevinske materijale, kao i okolnu prirodu.

 

Najsavremenija laboratorija preduzeća Zaštita Beograd može Vam pomoći da do ovakvih situacija ne dođe. Od stručnog uzorkovanja do kompetentnog analitičnog pristupa i preciznih rezultata, vodi Vas naš kvalifikovan i visokoobrazovan tim ljudi.

 

Osim ekološke i etičke svesti, kao i mnogobrojnih referenci, posedujemo i sva naophodna ovlašćenja za ispitivanja vazduha, vode i zemljišta (Dozvole za merenje kvaliteta vazduha broj 353-01- 00770/1/2015-17 (05.12.2016.) izdate od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine). 

 

Vršimo akreditovano uzorkovanje i analizu kvaliteta ambijentalnog vazduha

 

Prvi korak ka uspešnoj i preciznoj analizi je pravilno uzorkovanje. Naš tim tehničara izlazi na teren i vrši ovaj proces po propisanim standardima.

Osim identifikovanja čestica prašine i određivanja njihove koncentracije, u ambijentalnom vazduhu proveravamo prisustvo isparljivih organskih jedinjenja. Azbest je u širokoj upotrebi u industriji zbog svojih izolatorskih vlakana, ali njegovo prisustvo u vazduhu je više nego nepoželjno. Pažljivom analizom utvrđujemo njegov nivo i dajemo dalje smernice za uspešno otklanjanje, ukoliko je regulisana granica pređena. Dolazimo do saznanja o prisustvu plesni, isparljivih organskih jedinjenja i drugih mikrobioloških zagađenja.  

 

Nakon analize, dobijate izveštaj koji sadrži pojedinačne stavke i njihove parametre, kao i ukupnu vrednost i procenu o laboratorjskoj i zakonskoj ispravnosti ambijentalnog vazduha u datim prostorijama. 

 

Konsultacije i redovan monitoring radi postizanja najboljih uslova za rad

 

Redovnim monitoringom koji se obavlja u određenom periodu, doprinosimo opštem poboljšanju radnih uslova, ali i činimo Vaše poslovanje uvek zakonski podržanim. Brzim i efikasnim procesom monitroinga utvrđujemo stanje ambijentalnog vazduha, a u zavisnosti od rezultata, uvek smo na raspolaganju za konsultacije.

Ukoliko određeni parametri prelaze dozvoljene granice, oslonite se na naše znanje i upućenost u aktuelne mere za smanjenje štetnosti ambijentalnog vazduha.  

Prema uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), monitoring se vrši četiri puta godišnje po dvanaest dana u ravnomerno raspoređenim intervalima tokom godine.

 

Inovativni merni i analitički instrumenti laboratorije Zaštita Beograd

 

Prilikom analize ambijentalnog vazduha pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i automatske uzorkivače ambijentalnog vazduha, opremu za određivanje suspendovanih materija u vazduhu – Tecora Echo PM, mikrotalasnu plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent Technologies MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA, mikrotalasnu peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy i infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR.

 

Uz našu asistenciju i saradnju, obezbedićete svim zaposlenim adekvatne uslove za rad. Kontaktirajte nas još danas putem mejla ili telefona, i zajedno ćemo doči do željenih rezultata i sačuvati zdravlje i okolinu!

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Tecora Echo PM

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

INFRACRVENI-ANALIZATOR-VAZDUHA-PROTEA-atmosFIR.jpg

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Analize ambijentalnog vazduha koje nudimo:

 • Sumpor-dioksid
 • Azot-dioksid
 • Čađ
 • Suspendovane materije
 • Amonijak
 • Alkoholi
 • Vodonik sulfid
 • Ugljovodonici tačke ključanja 36 – 216 oC
 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Ukupne taložne materije
 • Rastvorne taložne materije
 • Nerastvorne taložne materije
 • Ugljen-monoksid
 • Hloridi u taložnim materijama
 • Sulfati u taložnim materijama

 

Metali

 • Kalcijum u taložnim materijama
 • Magnezijum u taložnim materijama
 • Bakar u taložnim materijama
 • Gvožđe u taložnim materijama
 • Nikl u taložnim materijama
 • Kadmijum u taložnim materijama
 • Hrom u taložnim materijama
 • Olovo u taložnim materijama
 • Cink u taložnim materijama
 • Antimon u taložnim materijama
 • Mangan u taložnim materijama