Tehnička kontrola glavnih projekata

Brže do usklađenosti Vašeg glavnog projekta sa zakonom i drugim određenim propisima

Preduzeće Zaštita Beograd obavlja delatnost u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata („Službeni glasnik RS“, broj 93/11). Naše društvo je akreditovani izvršilac tehničke kontrole koje poseduje sve sertifikate i licence u oblasti BZR izdate od strane nadležnih institucija.

Glavno zaduženje našeg tima kao izvršioca tehničke kontrole jeste provera i utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta za građenje sa zakonom i drugim određenim propisima, standardima i normama. U zavisnosti od namene i vrste objekta koji se gradi, variraju i same regulative.

Tehnička kontrola, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proveru usklađenosti glavnog projekta za građenje, sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima koji se primenjuju za građenje objekata odgovarajuće vrste i namene, kao i međusobnu usklađenost projekata koji su njegov sastavni deo.

Kontrola ispravnosti i kvaliteta opreme, instalacija i provera dozvola i saglasnosti

  • Zaduženja tehničkih kontrolora su opsežna i izuzetno važna, zbog čega zahtevaju vrlo stručan pristup i neophodno iskustvo. Tim Zaštite Beograd je u svom višegodišnjem delovanju sastavio mnogobrojne izveštaje o tehničkoj kontroli glavnog projekta i na taj način doprineo sigurnoj i kvalitetnoj izgradnji.
  • Neke od naših obaveza kao kontrolnog tela osim pomenutih su:
  • da li je u glavnom projektu na odgovarajući način projektovana organizacija i tehnologija građenja i da li su potpuni tehnički uslovi i opisi za izvođenje radova,
  • da li su glavnim projektom obezbeđene tehničke mere za zaštitu životne sredine i sprečavanje nepovoljnih uticaja na okolno zemljište i na okolne objekte, u toku izgradnje i u toku korišćenja objekta
  • da li je obezbeđena međusobna usklađenost svih delova glavnog projekta, kao i druge provere propisane zakonom.

Kompletan izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli validan za dalje uvide

Kao i posle svake provere, obezbeđujemo Vam izveštaj sa celokupnom dokumentacijom i zapažanjima. Ukoliko postoje određene mere koje Vi kao investitor treba da preduzmete radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, naš tim Vam stoji na raspolaganju za sve konsultacije i moguća rešenja. Uvek smo tu za Vas i daćemo odgovore na sva Vaša dodatna pitanja, tako da nas možete kontaktirati u svakom trenutku putem imejla, fomulara na našoj stranici ili telefonom.

Ko vrši pregled i kontrolu?

TK vrše zaposleni – ovlašćenja lica/projektanti. Izrađuje se Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.

Zastita Beograd Tehnička kontrola glavnih projekata

Tehnička kontrola glavnih projekata

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.