Beneficirani radni staž

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/03, … 142/14) i Pravilnikom o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (Sl. glasnik RS, br. 105/03, … 22/13) (u daljem tekstu: Pravilnik), Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo je ovlašćena stručna organizacija od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i vrši izradu:

Stručne analize i zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem kod Poslodavca (prepoznavanje postojećih radnih mesta iz Pravilnika kod Poslodavca)
Stručne dokumentacije u postupku revizije utvrđenih radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem (revizija Pravilnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem)
Stručne dokumentacije o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem (utvrđivanje novih radnih mesta koja nisu utvrđena Pravilnikom ili promena stepena uvećanja staža osiguranja)

u skladu sa Metodologijom Pravilnika.
Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ doo se više od dve decenije uspešno bavi problematikom radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem. Kao dokaz tome su uspešno obavljeni poslovi u najrazličitijim delatnostima u najvećim državnim i privatnim kompanijama u zemlji, kao što su:
JP EPS
Ogranak RB Kolubara Lazarevac(površinska eksploatacija)

ODS EPS Distribucija Beograd (distribucija električne energije)

Ogranak TENT Obrenovac (proizvodnja električne energije)

Ogranak TEKO Kostolac (površinska eksploatacija i proizvodnja električne energije)

Elektromreža Srbije (distribucija električne energije)
NIS (proizvodnja i prerada nafte)
HBIS Hestill Serbia (crna metalurgija - železare)
Valjaonica bakra Sevojno (obojena metalurgija. livnice)
Razna komunalna preduzeća (vodovod i kanalizacija, pogrebne usluge)
HIP Petrohemija (hemijska industrija)
JP PEU Resavica (jamska eksploatacija)
JP Nuklearni objekti (nuklearna delatnost)
Galenika Fitofamacija (farmaceutska delatnost)
Georad (geološka i rudarska istraživanja)
Air Serbia (vazdušni saobraćaj)
zdravstvene ustanove
mnoga saobraćajna preduzeća
gde se svakako izdvajaju Stručne dokumentacije o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem (RB Kolubara – površinska eksploatacija iz 2006. i 2008. godine, HIP Petrohemija iz 2008. godine i JKP Gradska čistoća iz 2012. godine), kojima su utvrđena nova radna mesta sa uvećanim stažom osiguranja i objavljena u Pravilniku.