Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Štiteći druge štitite sebe i kredibilitet vaše firme

Usluga podrazumeva OSNOVNO ili NAPREDNO osposobljavanje.
Pretežno se vrši u prostorijama našeg Preduzeća ali po zahtevu klijenata može se organizovati i u njihovim prostorijama.

Tim edukatora i doktora specijalista medicine Zaštite Beograd uspešno vodi sertifikovan program osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Ovu obuku vršimo u skladu sa:

Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2016).

Savremene metode pružanja prve pomoći za radna mesta niskog i visokog rizika

Usluga se organizuje i pruža u skladu sa PRAVILNIKOM NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI i metodologijom, pruža dr. specijalista medicine rada. Pružanjem prve pomoći na adekvatan način, mi možemo spasiti nečiji život. Prva pomoć služi da se otkloni neposredna opasnost po život i zdravlje povređenog ili obolelog, nakon čega se pruža profesionalna medicinska pomoć. Svaki poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći na radnom mestu, kao i obuku odgovarajućeg broja zaposlenih za pružanje iste. Uz to, sredstva i oprema za pružanje prve pomoći uvek moraju biti lako dostupna i skladištena na propisanom mestu. Cela organizacija bi trebalo da bude uređena tako da svaki zaposleni ima mogućnost primanja prve pomoći tokom celog radnog vremena – u svim smenama i na svim lokacijama. 

Sertifikovan i personalizovan program za pružanje prve pomoći

Organizujemo program osnovnog i naprednog osposobljavanja iz prve pomoći. Osnovno osposobljavanje potrebno je obezbediti za sva radna mesta, dok radnim mestima sa povećanim rizikom odgovara napredno osposobljavanje iz prve pomoći.

Sadržaj programa izrađujemo i prilagođavamo upravo procenjenim rizicima, organizaciji, prirodi i obimu rada, kao i svim drugim činiocima Vaše delatnosti.

Obuka se sastoji od pažljivo i koncizno osmišljenog teorijskog i praktičnog dela koji imaju za cilj da budu razumljivi i vizuelno jasni. Zaposlene obučavamo u prostorijama našeg preduzeća ili dolazimo u Vaše prostorije na zahtev.

Predviđeno je da se ova obuka vrši na svakih pet godina, a nakog zavšetka programa, svaki polaznik dobija sertifikat o savladanoj obuci i stečenim kompetencijama.

Kontaktirajte nas već danas, i ispunite svoju zakonsku i etičku obavezu da svom timu pružite najkvalitetnije osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Zastita Beograd Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.