Ovlašćenja i licence

Sertifikovan i ovlašćen pristup i metodološki postupak podrške preduzećima i organizacijama u unapređenju ka održivom razvoju, bezbednosti i zaštiti

Ovlašćenja nadležnih ministarstava

Bezbednost i zdravlje na radu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  

Rok važenja: 12.04.2026.

164-02-00132/2021-01 (12.04.2021.)  PDF

Ministarstvo  za rad socijalna  i boračka pitanja

Rok važenja: februar 2026.

Br.rešenja 164-02-00007/2020-01. PDF

Ministarstvo  za rad socijalna  i boračka pitanja

(2016) Br.rešenja 164-02-00304/2015-01

PDF

Zaštita od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.) PDF

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.) 

PDF

•Izrada studija organizacije zaštite od požara
• Izrada analiza postojećeg stanja zaštite od požara
• Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara
• Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
• Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
• Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnost korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

164-02-00306/2015-01 (30.06.2016)

Vanredne situacije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.) PDF

Садржај хармонике  PDF

Ispitivanje kvaliteta voda

• Fizička i hemijska ispitivanja otpadne vode
• Fizička i hemijska ispitivanja površinske vode
• Fizička i hemijska ispitivanja podzemne vode
• Uzorkovanje otpadne vode
• Uzorkovanje površinske vode
• Uzorkovanje podzemne vode

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

325-00-1/2017-07 (30.06.2017.)

(11.02.2016.) PDF

Obim akreditacije laboratorije 01-086

Merenje buke u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine, broj 353-01-00631/2018-03 od 01.06.2018.godine DPF

Ispitivanje kvaliteta vazduha i otpadnog gasa (merenje emisije)

Ministarstvo životne sredine 

353-01-02540/2020-03  804.02.2021) PDF

 

Ministarstvo zaštite životne sredine

353-01-01220/2020-03 (10.07.2020)

PDF

Ispitivanje kvaliteta zemljišta , sedimenata i muljeva

Ministarstvo zaštite životne sredine

353-00-02484/2/2020-04 (22.01.2021.) PDF

Ispitivanje uslova radne okoline - hemijskih i fizičkih štetnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok važenja 30.06.2026.

164-02-00184/2021-01 (30.06.2021.) PDF

Ocenjivanje usaglašenosti liftova i instalacija

• Završna kontrola u skladu sa Prilogom 6 Pravilnika o bezbednosti liftova (“Službeni glasnik RS” broj 101/10) PDF

• Pojedinačna verifikacija liftova u skladu sa Prilogom 9 Pravilnika o bezbednosti liftova (“Službeni glasnik RS” broj 101/10)
Ministarstvo privrede 119-01-011/2013-07 (17.10.2013.)

PDF