Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Štiteći druge štitite sebe i kredibilitet vaše firme

Usluga podrazumeva OSNOVNO ili NAPREDNO osposobljavanje.
Pretežno se vrši u prostorijama našeg Preduzeća ali po zahtevu klijenata može se organizovati i u njihovim prostorijama.

Tim edukatora i doktora specijalista medicine Zaštite Beograd uspešno vodi sertifikovan program osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.

Ovu obuku vršimo u skladu sa:

Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016).

Savremene metode pružanja prve pomoći za radna mesta niskog i visokog rizika

Usluga se organizuje i pruža u skladu sa PRAVILNIKOM NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI i metodologijom, pruža dr. specijalista medicine rada. Pružanjem prve pomoći na adekvatan način, mi možemo spasiti nečiji život. Prva pomoć služi da se otkloni neposredna opasnost po život i zdravlje povređenog ili obolelog, nakon čega se pruža profesionalna medicinska pomoć. Svaki poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći na radnom mestu, kao i obuku odgovarajućeg broja zaposlenih za pružanje iste. Uz to, sredstva i oprema za pružanje prve pomoći uvek moraju biti lako dostupna i skladištena na propisanom mestu. Cela organizacija bi trebalo da bude uređena tako da svaki zaposleni ima mogućnost primanja prve pomoći tokom celog radnog vremena – u svim smenama i na svim lokacijama. 

Sertifikovan i personalizovan program za pružanje prve pomoći

Organizujemo program osnovnog i naprednog osposobljavanja iz prve pomoći. Osnovno osposobljavanje potrebno je obezbediti za sva radna mesta, dok radnim mestima sa povećanim rizikom odgovara napredno osposobljavanje iz prve pomoći.

Sadržaj programa izrađujemo i prilagođavamo upravo procenjenim rizicima, organizaciji, prirodi i obimu rada, kao i svim drugim činiocima Vaše delatnosti.

Obuka se sastoji od pažljivo i koncizno osmišljenog teorijskog i praktičnog dela koji imaju za cilj da budu razumljivi i vizuelno jasni. Zaposlene obučavamo u prostorijama našeg preduzeća ili dolazimo u Vaše prostorije na zahtev.

Predviđeno je da se ova obuka vrši na svakih pet godina, a nakog zavšetka programa, svaki polaznik dobija sertifikat o savladanoj obuci i stečenim kompetencijama.

Kontaktirajte nas već danas, i ispunite svoju zakonsku i etičku obavezu da svom timu pružite najkvalitetnije osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.