Konsultacije u dva koraka

Zaštita od požara i vanredne situacije

Vaša bezbednost je naša briga, a veliki broj zadovoljnih saradnika i poslovnih partnera je proverena statistika koja to i dokazuje.

Zaštita od požara i vanredne situacije

Vaša bezbednost je naša briga, a veliki broj zadovoljnih saradnika i poslovnih partnera je proverena statistika koja to i dokazuje.

Konsultacije u dva koraka

Zaštita od požara i vanredne situacije

Vaša bezbednost je naša briga, a veliki broj zadovoljnih saradnika i poslovnih partnera je proverena statistika koja to i dokazuje.

Konsultacije u dva koraka

Važnost kvalitetno uređenog i organizovanog sistema zaštite od požara ne treba posebno naglašavati. Svrha propisanih mera Zakona o zaštiti od požara je, pre svega, čuvanje ljudskih života i zdravlja, te materijalnih dobara i same životne sredine.

Zaštita Beograd je preduzeće koje u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i njegovim podzakonskim aktama pruža usluge u vidu preventivnog nadzora, izrade planova i konačnog projektovanja.

Licence i ovlašćenja

U oblasti zaštite od požara i katastrofa, pružamo potpunu uslugu posedujući sve tri licence od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00304/2015-01 (11.02.2016.)

Obavljanje poslova projketovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Poslovi unapređenja zaštite od požara

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 164-02-00306/2015-01 (30.06.2016)

Preventivni nadzor i tri obavezne kategorije

1

Izrada normativnih akata u oblasti zaštite od požara je osnova svakog protivpožarnog sistema. Kada se njegovi elementi dobro usklade i odrede, nastavlja se sa osnovnom obukom zaposlenih od strane naših akreditovanih i visoko-stručnih edukatora

2

Konsultovanje sa Vašim timom u vezi bilo kakvih nedoumica iz ove oblasti je jedan od bitnijih činilaca postavke dobrog protivpožarnog sistema. Iskoristite naše dugogodišnje iskustvo i opsežno znanje radi dobijanja svih potrebnih infomacija i saveta.

3

Plan zaštite od požara i elementarnih nepogoda i njegov najznačajniji element – Procena ugroženosti  – Prvi korak u izradi ovog kompleksnog plana je prikaz postojećeg stanja zaštite od požara. U odnosu na to, vrši se procena ugroženosti od požara ili elementarne nepogode uz koju sleduje predlog organizacionih, ali i tehnoloških mera za poboljšavanje sistema. Na samom kraju, naš klijent dobija kompletan proračun neophodnih finansijskih sredstava uz propisane grafičke priloge. Osim izrade protivpožarnog projekta i plana, naš tim učestvuje u postavljanju plana postupanja i evakuacije u slučaju požara i elementarnih nepogoda.

Akreditovan i ovlašćen tim za izradu glavnog projekata, kao i za detekciju, dojavu i gašenje požara

Naše preduzeće je potpuno ovlašćeno da sprovodi sva projektovanja u oblasti zaštite od požara. Osim izrade projekata stabilnih sistema za gašenje, dojavu i detekciju požara, za Vas, projektujemo i električne instalacije i uređaje za prostore ugrožene eksplozivnim materijama.

Zaštita ,,Beograd’’ je siguran i proveren saradnik za planiranje, projektovanje i analizu protivpožarnih sistema. Vaša bezbednost je naša briga, a veliki broj zadovoljnih saradnika i poslovnih partnera je proverena statistika koja to i dokazuje.

Preventivne aktivnosti u oblasti ZOP

Vršimo sve preventivne aktivnosti potrebne za održavanje sistema za ZOP stabilnim

Izrda plana zaštite od udesa

Profesionalna i pouzdana izrada plana zaštite od katastrofa i udesa, uz sve administrativne i zakonske procedure

Izrada procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Kroz nekoliko faza vršimo identifikaciju, utvrđivanje, prikupljanje i obradu podataka i evidentiranje radi izrade elaborata riziku

Projketovanje posebnih sistema i mera

Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara, detekciju eksplozivnih elemenata i izradu analiza i projekata

Izrada normativnih akata

Kompletna usluga u izradi dokumentacije – Planovi, Pravila, Uputstva, Obuka

Izrada plana zaštite od požara

Izrada plana za unapređenje tehničke i organizacione mere za zaštitu od požara

Izrada glavnog projekta i elaborata ZOP

Izrada kompletnih grafičkih prikaza i predmera opreme za zaštitu od požara

Tranformišemo vaše potencijale u vašu sigurnost

Početak interesovanja za svaki servis ovakve vrste uvek je u pratnji mnogobrojnih pitanja. Ono sa čim se susrećemo svaki dan, a što i deluje kao da se podrazumeva sadrži vrlo precizne procedure realizacije. Da biste predupredili nedoumice, izvršite pripremu i informište se usput i na mnogo kraći način. Pišite nam ubrzo će vam se neko javiti sa svim potrebnim objašnjenjima.