Pregled i provera gromobranske instalacije

Obezbedite sigurne gromobranske instalacije uz Zaštitu Beograd

Pregled i provera gromobranske instalacije se vrši na osnovu:

Preduzeće Zaštita Beograd je ovlašćeno za vršenje pregleda i provera instalacija niskog napona (gde spadaju gromobranske instalacije) od strane nadležnog Ministarstva rešenjem broj: 164-02-00305/2015-01 od 11.04.2016. godine.

Svaka naša delatnost obavlja se u skladu sa zakonom, propisima i određenim regulativama, tako da kontrole gromobranskih instalacija vršimo poštujući:

  • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (”Službeni glasnik RS” broj 101/2005, 91/2015, 113/2017 – dr. zakon);
  • Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15);
  • Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (”Službeni glasnik RS” br. 94/06, 108/06, 114/14 i 102/15);
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (”Službeni list SRJ” br. 11/96);
  • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95); 
  • Srpski standardi grupe N.B4 (SRPS EN 62305) koji se odnose na gromobranske instalacije, kao i srpski standardi grupe N.B2 (SRPSHD 60364-6) koji se odnose na metodu merenja.

Kompletan stručni pregled spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije

Svako ispitivanje ovih instalacija obuhvata spoljašnju inspekciju, merenje otpornosti uzemljivača, ali i proveru funkcionalnsti uređaja za zaštitu od prenapona. Izuzetno je važno da se svakoj stavci posveti jednaka pažnja. Pojedinačno, a onda i zajedno, one moraju neometano funkcionisati.

Radi uspostavljanja potpuno bezbednih uslova za rad gromobranskih instalacija, ispitivanje se može vršiti tokom samog njihovog uvođenja ukoliko neki njihovi delovi neće biti dostupni nakon završetka radova.

Nakon instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, osnosno zapisnik. Periodično ispitivanje se vrši u zavisnosti od nivoa zaštite i godine izgradnje objekta – na 2, 4 ili 6 godina.

Obezbedite sigurne gromobranske instalacije uz Zaštitu Beograd

Kao potpuno akreditovano i licencirano preduzeće koje stabilno posluje u oblasti za Zaštitu na radu već dugi niz godina, naš stručni zapisnik je validan dokument koji po potrebi dajete na uvid protivpožarnoj policiji. Kontaktirajte nas radi konsultacija i dodatnih informacija putem telefona, ili nam pišite na office@zastitabeograd.com.

Zastita Beograd gromobrani elektro instalacije

Pregled i provera gromobranske instalacije

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.