Provera VN izolacione opreme

Vršimo periodičnu proveru sledeće zaštitne izolacione visokonaponske opreme:
Izolacione rukavice
Izolaciona obuća
Manipulativne motke
Indikatori napona
Elektroizolacone prostorke
Izolacione ploče
Izolaciona postolja

Proveru vršimo sa ispitnim naponom do 50kV, na lokacijama korisnika ili u našem prostoru.