Izrada normativnih akata

Stojimo Vam na raspolaganju za utvrđivanje prava, obaveza i odgovrnosti svakog lica koje posredno ili neposredno učestvuje u Vašem projektu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) obavezuje svakog poslodavca da svojim zaposlenima obezbedi uslove za rad u kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede i oboljenja.

Naš tim stoji na raspolaganju za utvrđivanje prava, obaveza i odgovrnosti svakog lica koje posredno ili neposredno učestvuje u Vašem projektu.

Temelj bezbednog poslovanja - Akt o proceni rizika

Licencirano preduzeće Zaštita Beograd vrši kompletnu izradu Akta o proceni rizika. On predstavlja prvu i osnovnu zakonsku meru u sprečavanju povreda i profesionalnih bolesti. Samim tim, njegova izrada mora biti maksimalno stručna i detaljna. Naši stručnjaci imaju sve neophodne kompetencije, poseduju potrebnu licencu, kao i dugogodišnje iskustvo.

Akt o proceni sadrži definisane potencijalne opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi tokom radnog vremena, kao i potrebne mere za njihovo otklanjanje. Akt je podložan delimičnoj ili potpunoj promeni u zavisnosti od samog toka radova ili posebnih zahteva inspektora rada.

Temeljno vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilno vođenje evidencija je jedna od glavnih obaveza poslodavca, odnosno odgovorne osobe iz oblasti BZR. Naš tim vrši evidenciju o radnim mestima sa povećanim rizikom, povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, kao i evidenciju o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad. Za Vas vodimo i sve ostale evidencije navedene u Pravilniku. Naš tim edukatora i doktora specijalista vrši akreditovanu Obuku osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad, koji je česta stavka normativnih akata.

Kompletna izrada svih akata uz Vašeg pouzdanog saradnika

Naša široka delatnost omogućava Vam da angažujete samo jedno pouzdano preduzeće za izradu svih potrebnih akata. Kontaktirajte nas već danas i saznajte sve o našim ponudama. Pošaljite nam zahtev preko imejla ili formulara, i očekujte da će Vas neko ubrzo kontaktirati. Uz plan akcije koji Vam potom šaljemo, dobijate i našu punu pažnju za sve konsultacije i savete.

Zastita Beograd Izrada normativnih akata

Izrada normativnih akata

Vaša pitanja naši odgovori

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.