Everything companies need to know about waste management

Everything companies need to know about waste management Adequate organization of waste management protects you not only from fines, but also from contributions in the fight to preserve the environment of all of us. Sometimes it seems that small and medium enterprises are not sufficiently informed about the mentioned area and its processes, and that… Continue reading Everything companies need to know about waste management

Sve što kompanije treba da znaju o upravljanju otpadom

Sve što kompanije treba da znaju o upravljanju otpadom Adekvatno organizovanje uprvljanja otpadom Vas štiti ne samo od novčanih kazni, već i od doprinosa u borbi očuvanja životne sredine svih nas. Ponekad se čini da mala i srednja preduzeća nisu dovoljno upućena u pomenutu oblast i njene procese, a to je upravo ono što mi… Continue reading Sve što kompanije treba da znaju o upravljanju otpadom

Published
Categorized as Vesti

Obuka zaposlenih i stručni ispit bezbednosti i zdravlja na radu

Obuka zaposlenih i stručni ispit bezbednosti i zdravlja na radu Cilj svakog poslodavca je da zaposlenima obezbedi zdravo i sigurno radno mesto uz istu takvu radnu okolinu. Sa identičnim ciljem postoji i obuka zaposlenih u oblasti bezbednosti i zaštite na radu koja predočava sve potencijalne opasnosti i načine da se njihova eskalacija izbegne. Prilikom zasnivanja… Continue reading Obuka zaposlenih i stručni ispit bezbednosti i zdravlja na radu

Published
Categorized as Vesti

Obuka zaposlenih i stručni ispit zaštite od požara

Obuka zaposlenih i stručni ispit zaštite od požara Adekvatno i blagovremeno reagovanje ukoliko dođe do požara je od životne važnosti. Upravo iz tog razloga, zakonski je propisana obuka u oblasti Zaštite od požara koju je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenima, a oni da istu pohađaju i uspešno završe. Ne kasnije od 30 dana po stupanju… Continue reading Obuka zaposlenih i stručni ispit zaštite od požara

Published
Categorized as Vesti

Beneficirani radni staž za osobe sa invaliditetom

Beneficirani radni staž za osobe sa invaliditetom Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najvažnijih i osetljivijih elemenata ekonomske i socijalne politike. Pre svega, položaj osobe sa invaliditetom je potrebno posmatrati iz ugla ljudskih prava, a danas su u Republici Srbiji na snazi brojni zakonski i podznakonski akti koji služe da ova lica i štite.… Continue reading Beneficirani radni staž za osobe sa invaliditetom

Published
Categorized as Vesti

Neophodna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

Neophodna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu Prema propisima važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR), poslodavac je u obavezi da preuzme sve neophodne mere kako bi radno mesto i okruženje postali zdravi i sigurni za sve zaposlene. Ove mere podrazumevaju preventivne planove i akcije, one u toku rada, kao i kod… Continue reading Neophodna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

Published
Categorized as Vesti

Šta je ISO standard i zašto je on neophodan u poslovanju?

Šta je ISO standard i zašto je on neophodan u poslovanju? ISO (International Organisation for Standardization) je najveća međunarodna institucija za razvoj standarda. Njena glavna odgovornost je propisivanje i izdavanje ISO standarda (standarda kvaliteta) za sve kompanije koja imaju za cilj da se, osim na domaćem, dobro pozicioniraju i na svetskom tržištu. ISO sertifikat (ISO… Continue reading Šta je ISO standard i zašto je on neophodan u poslovanju?

Published
Categorized as Vesti

Obaveze poslodavca u vanrednim situacijama

Obaveze poslodavca u vanrednim situacijama Stanje kada su rizici ili posledice katastrofe toliko velike da se ne mogu sprečiti ili odstraniti redovnim delovanjem nadležnih službi i organa, već zahtevaju upotrebu posebnih mera i akcija, smatra se vanrednom situacijom. Svaka elementarna nepogoda (grad, suša, zemljotres, epidemija zaraznih bolesti…) ili tehničko-tehnoloških nesreća – udes (događaj ili njihov… Continue reading Obaveze poslodavca u vanrednim situacijama

Published
Categorized as Vesti

Očuvanje životne sredine – uputstvo za firme

Očuvanje životne sredine – uputstvo za firme Ukoliko imamo zdravu životnu sredinu, obezbedili smo temelj za očuvanje ljudske egzistencije i razvoja društva koji je održiv. Osim prirode koja nas okružuje, životna sredina podrazumeva i sve ono što je čovek uz pomoć nauke i tehnologije stvorio radi zadovoljenja svojih potreba. Disbalans koji se stvara i sve… Continue reading Očuvanje životne sredine – uputstvo za firme

Published
Categorized as Vesti

Koje su obaveze poslodavca u oblasti zastite od požara?

Koje su obaveze poslodavca u oblasti zastite od požara? Stavka Vašeg poslovanja koja ni u kom slučaju ne sme biti zanemarena je upravo bezbednost zaposlenih. Da bi se svaki zaposleni osećao sigurnim, a poslodavac jasno razumeo svoje obaveze, tu su zakonski propisane regulative kojima se vodimo. U Zakonu u radu pod stavkom Zaštita zaposlenih (član… Continue reading Koje su obaveze poslodavca u oblasti zastite od požara?

Published
Categorized as Vesti