Zašto je važno da kompanije usaglase zakonske i interne propise radi unapređenja bezbednosti na radu?

Propisi kreirani i usvojeni u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu imaju jedan jako važan cilj – čuvanje ljudskog zdravlja i života. U skladu sa tim, njegovo kršenje ima ozbiljne posledice koje mogu dovesti do tragičnih ishoda, ali i velikih finansijskih gubitaka unutar jednog preduzeća.

 

Analiza sprovedena 2018. godine od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pokazala je nezavidnu brojku od ukupno 11.404 povrede na radnom mestu, od kojih je čak 53 rezultiralo smrtnim ishodom, što je najviše od davne 2006. kada je Zakon i usvojen (za RS). Najveći broj povreda je zabeležen u prerađivačkoj industriji, zatim slede socijalne i zdravstvene zaštite, delatnosti vezane za razne popravke i servisiranje mašina ili vozila, kao i saobraćaj i skladištenje raznih sirovina.

 

Ono što su prethodne nesrećne okolnosti donele jeste nacrt za poboljšanje i unapređivanje Zakona u narednoj 2019. godini, kada je početkom decembra njegov predlog ušao u skupštinsku proceduru. Kako je prošla 2020. godina donela odgođenja mnogih važnih stavki, tako je i ovaj zakon ostao da čeka svoj red. Međutim, u daljem tekstu ćemo saznati kakve propisne promene možemo da očekujemo, kao i zašto je važno da Vaše delatnosti uskladite sa aktuelnim regulativama.

 

Šta nam donosi novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu?

 

Osim toga što je zakon tu da štiti zaposlene i poslodavce, on zapravo treba da predstavlja sredstvo koje će omogućiti ekonomski boljitak preduzeća u kome se primenjuje. Ukoliko je zaposlenima obezbeđana sigurna i zdrava radna okolina, što jeste i osnova ovog zakona od samog starta, to će svakako doprineti većoj produktivnosti rada koje dalje omogućava željeni ekonomski rast.

 

Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci je po svoj prilici već integrisan u zakon, a on donosi jasne granične vrednosti koje se za razliku od Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini odnose na buku kojoj su zaposleni izloženi na svom radnom mestu. Vaša obaveza kao odgovornog poslodavca jeste da angažujete sertifikovano preduzeće za vršenja usluge merenja buke.

 

Načelo prevencije je zapravo jedan od najznačajnijih stavki iz postojećeg zakona, te će se njoj i pridavati veliki značaj i ubuduće. Osim što razvijanje adekvatnih preventivnih mera, planova i strategija direktno doprinosi mogućnosti sprečavanja povreda ili ugrožavanja zdravlja na radu, načelo prevencije ima za cilj i da edukuje i osposobljava zaposlene u cilju bolje zaštite na radu.

 

Edukacijom i obukom zaposlenih do sigurnijeg radnog mesta

 

Osim osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i obuk zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, u obavezi ste da svim zaposlenima obezbedite pohađanje obuke za pružanje prve pomoći.

Obuka se može organizovati u Vašem preduzeću ili u prostorijama akreditovanih stručnih predavača, ali ono što je bitno jeste da svi moraju zakonski prisustvovati programu, uključujući i Vas kao poslodavca. Cilj obuke jeste da sve zaposlene pripremi za adekvatne reakcije u slučaju nesreće, kao i da ih valjano obuči za pružanje prve pomoći.

Imajući na umu da svojim postupcima možete nekome spasiti život, jedna od glavnih prednosti uslađivanje Vašeg poslovanja sa zakonskim regulativama je upravo organizovanje ovakve obuke.

 

Ispitivanje uslova radne okoline kao osnovni korak ka zdravom radnom mestu

 

Tek onda kada ste sigurni da Vaši zaposleni svoje dužnosti obavljaju u zdravoj okolini, možete očekivati benefite njihovog rada i najvažnije, izbeći narušavanje njihovog zdravlja. Zato je od nemerljive važnosti da preduzmete sve mere u cilju ispitivanja uslova radne okoline. Putem laboratorijske analize, angažovano akreditovano preduzeće vrši ispitivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, uz merenje nivoa buke i ispitivanje osvetljenosti.

 

Onda kada dobijete stručni nalaz koji potvrđuje da u prostorijama Vašeg preduzeća ne postoji (ili postoji u propisanoj meri) prisustvo štetnih materija ili nepogodnih uslova za rad u bilo kom obliku, Vi ste i zakonski i etički podržani da neometano upravljate preduzećem. Imajte na umu da ovaj stručni nalaz, odnosno poseban stručni nalaz kada se vrši ispitivanje biološke štetnosti mora biti sačinjen i potpisan od strane akreditovanog preduzeća, stoga Vam preporučujemo da se obratite visoko stručnom timu hemičara i laboranata Zaštite ,,Beograd’’ još danas.

 

Utvrđivanje ispravnosti opreme za rad kao nezaobilazna zakonska obaveza

 

Nema potrebe posebno naglašavati zašto je važno da oprema za rad bude apsolutno ispravna i spremna za bezbedan rad. Ovim štitite sve zaposlene, ali i svoje preduzeće od velikih novčanih izdataka usled kršenja stavki iz zakona i Pravilnika.

U pravilniku možete naći svih 12 kategorija opreme za rad koja podleže preventivnim i periodičnim proverama, a zadatak provere opreme za rad se poverava stručnim i akreditovanim licima čiji je potpis na stručnom nalazu zakonski validan. Važno je da budete potpuno upoznati sa svojim obevezama poslodavca, jer Vas određeni propisi mogu uhvatiti nespremne. Na primer, jasna činjenica je da se provera opreme za rad vrši pre puštanja u pogon, međutim ona se mora obaviti i nakon svake manje ili veće havarije odnosno rekontrukcije, promene lokacije kao i izmene tehnološkog procesa u vršenju delatnosti.

 

Osim preventivnih, vrše se i periodični pregledi opreme, a periodi između provera variraju u odnosu na samu kategorizaciju opreme za rad. Zaštita ,,Beograd Vam stoji na usluzi za pregled i proveru svih vrsta opreme za rad, računajući i opremu pod pritiskom, VN izolacionu opremu, kao i proveru privremene gradilišne instalacije.

 

Dobra praksa od samog starta kao ključ za postizanje apsolutne bezbednosti na radnom mestu

 

Proces koji vrlo često prethodi svim pomenutim stavkama jeste izgradnja samog objekta preduzeća. Uz svu dokumentaciju potrebnu za dobijanje građevinske dozvole, neophodno je i svim radnicima obezbediti adekvatne uslove na gradilištu uz Plan preventivnih mera, što je obaveza Koordinatora za BZR u fazi projektovanja i izvođenja radova.     

Naravno, nezaobilazni dokument koji morate posedvati pre puštanja preduzeća u rad je i Akt o proceni rizika čije sačinjavanje poveravate akreditovanom i stručnom timu koji se vodi aktulenim zakonima i pravilnicima. Svaki preduzetnik je u obavezi da u određenom periodu angažuje Lice za bezbednost i zdravlje na radu čija je obaveza da vrši redovne kontrole i evidencije, ubeležava nepravilnosti iz oblasti BZR i o tome obaveštava nadleže organe, kao Ii da aktivno učestvuje u kreiranju novih ili poboljšanih mera zaštite.

 

Kao što vidite, od izuzetne je važnosti da svoj model poslovanja usaglasite sa zakonima iz oblasti BZR, jer bi u suprotnom gubici mogli biti preveliki. Zaštita ,,Beograd’’ već godinama aktivno učestvuje u poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu tako što Vam stoji na usluzi za sve konsultacije, ali i konkretne akcije koje doprinose sprečavanju nepogodna na radnom mestu.