Na koji način reciklaža utiče na životnu sredinu?

Sigurni smo da ste već više puta čuli za pojam reciklaža. To je zapravo proces razgradnje i ponovnog korišćenja materijala koji umesto da završi kao obično smeće, ima vrlo važan zadatak.


Kako se povećava ljudska populacija i industrijalizacija, tako se i svakodnevno povećava količina komunalnog otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, u našoj zemlji se na godišnjem nivou proizvede skoro 12 miliona tona otpada, od čega je oko 80.000 zavedeno kao opasan otpad (onaj koji predstavlja direktnu opasnost po ljude i životnu sredinu zbog svog sastava).


Na deponijama se samim tim grupiše veliki broj polutanata koji u životnu sredinu dospevaju putem vode ili vazduha – deponijski gas. Intenzitet zagađenja zavisi od više faktora, ali ukoliko postoji funkcionalan, stabilan i dobro razvijen sistem upravljanja otpadom što podrazumeva i reciklažu, prognoze ne moraju biti zabrinjavajuće.


Verujemo da postaje jasnije zašto reciklaža treba da se razvije u dobru naviku svih nas. Zbog toga ćemo se truditi da njene benefite još više pojasnimo i predočimo na koji način reciklažom štitimo životnu sredinu i celu planetu.


Čuvanje prirodnih resursa


Nema sumnje da je Srbija prirodno bogata zemlja. Od obradive zemlje i hidropotencijala, preko nafte, uglja i drveta – zapravo, skoro svega imamo u većoj ili manjoj meri. Ono što je naš zadatak jeste da to i sačuvamo. Obnavljanje iskorišćenih šuma se meri desetinama godina, dok je za izgubljeno zemljište potrebno nekoliko hiljada godina. Imajući ove vremenske raspone na umu, počinjemo da shvatamo da priroda nije tu samo zbog nas, već da i mi treba da delujemo u njenu korist.


Reciklažom to i činimo. Na primer, kada recikliramo plastiku koju svakodnevno koristimo, smanjuje se potreba za njenom proizvodnjom. Imajući u vidu da se ona uglavonm pravi od ugljovodonika i fosilnih goriva, smanjenjem njene produkcije direktno doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.


Još jedna činjenica je da sagorevanje fosilnih goriva ispušta najveću emisiju CO2 u atmosferu koji je glavni uzročnik efekta staklene bašte i globalnog zagrevanja. Da bi se uspešno vršilo kontrolisanje, ali i suzbijanje prekomernih emisija, u tu svrhu su sačinjene zakonske regulative Republike Srbije. One se odnose na svako preduzeće čije obavljanje aktivnosti dovodi do emitovanja zagađujućih materija u vazduh.


Vodeći se Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (Sl. glasnik RS, br. 71/10 i 6/11), kao i onom Uredbom koja važi za sva druga postrojenja, preduzetnici u Srbiji omogućavaju svojim privrednim društvima da deluju u skladu sa zakonom i ekološkim merilima. Da bi do toga došli, potrebno im je akreditovano i pouzdano preduzeće koje vrši merenja emisija i garantuje za ispravnost stručnog nalaza. Upravo takvo društvo smo i mi – Zaštita ,,Beograd’’ , stoga nam se obratite još danas za ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa, ali i ambijentalnog vazduha koji mora biti apsolutno neugrožavajući za sve Vaše zaposlene.


Smanjivanje nivoa zagađenosti vode – Izvora života svih nas


Nažalost, ogromna količina otpada završi u rekama, jezerima i drugim vodama. To je, pre svega, štetno za sav vodeni biljni i životinjski svet koji se milionima godina razvijao na tom staništu, a zatim i za čoveka i životnu sredinu uopšte jer kada otpad dospe u vodu, on uvek završi duboko u zemljištu. Vrlo brzo nam postaje jasno da sav taj otpad (najviše plastika) zapravo svoje putovanje završava u našim stomacima.


Reciklažom se može sprečiti nepogodan kontakt vode i otpada čime se doprinosi smanjivanju zagađenja vode, zemljišta, kao i svih živih bića. Ono što prethodi uspešnoj realizaciji reciklaže je dobar sistem odlaganja otpada koji svako veliko, srednje ili malo preduzeće mora da ima. Osim regularno evidentiranih dnevnih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnom, ono što ovaj sistem drži stabilnim je kvalitetno izrađen plan upravljanja istim. Za taj kompleksan zadatak, preduzetnici se obraćaju sertifikovanim društvima i preduzećima koja poseduju neophodno znanje i iskustvo u oblasti. Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve usluge planiranja u oblasti odlaganja otpada.


Reciklažom čuvamo staništa biljaka i životinja


Kako na čoveka, tako zagađenje utiče i na sav biljni i životinjski svet. Ukoliko im se oduzme odnosno uništi prirodno stanište, direktno se doprinosi njihovom istrebljenju. To posebno važi za šume. Veliki broj organizama je utočište našao upravo tu, a čovek je svojim delovanjem kroz seču šuma određenim vrstama dodao prefiks ,,ugrožene’’.


Obzirom na to da je za proivodnju papira ili kartona neophodna celuloza koja se nalazi u drvnoj masi, reciklažom ovakvih materijala mi čuvamo šume. Potrebe industrije za proizvodnjom papira su ogromne – za proizvodnju jedne tona belog papira potrebno je dve tone drveta.


Ono što Vi kao preduzetnik možete da učinite jeste vršenje redovnog monitoringa zagađenja uz dobro organizovan sistem odlaganja otpada. Kontrolama (monitoringom) vode i vazduha na čiju promenu delatnosti Vašeg preduzeća utiču, ostajete u propisanim graničnim vrednostima emisija i ne ugrožavate dodatno životnu sredinu. Upravo za takve usluge, Zaštita ,,Beograd’’ Vam svakodnevno stoji na raspolaganju. Najsavremenije laboratorije uz najstručniji kadar omogućavaju brze i pouzdane rezultate ispitivanja, a u zavisnosti od dobijenih parametara, tu smo za sve neophodne konsultacije u cilju dostizanja ekološki prihvatljivog poslovanja.


Prilika za korišćenje obnovljivih izvora energije


Kada se jednom ekološka svest probudi u čoveku, on svakodnevno traži nove načine kako da doprinese očuvanju životne sredine. Upravo ta pozitivna lančana reakcija dovodi do otvaranja novih mogućnosti u vidu korišćenja alternativnih izvora energije.


Ovo posebno važi za kompanije koje svojim ekološkim modelom poslovanja žele da daju primer drugima. Iskorišćavanje energije sunca, vetra, vode i drugih obnovljivih resursa je zapravo ponovno korišćenje upotrebljivih materijala (izvora), što je zapravo i definicija reciklaže. U Srbiji se sve više govori ali i radi na ovakvih projektima, ali do cilja nas čeka dug put koji zahteva motivaciju i želju za napretkom.


Ukoliko i Vi želite da u budućnosti usvojite ,,zelen’’ način poslovanja, prvi korak je poštovanje aktulenih stavki iz Zakona o zaštiti životne sredine. Zaštita ,,Beograd’’ već dugi niz godina deluje u ovoj oblasti sa ciljem da našu sredinu učini boljom i bezbednijom za život. Stoga nam je ovaj, ali I svaki zakon u oblasti naših delatnosti, više nego poznat. Osim stručne  izrade akcionog plana u oblasti zaštite životne sredine, obratite nam se za sva laboratorijska ispitivanja vode, vazduha i zemljišta kao i bilo kakvu konsultaciju u ovoj oblasti.