Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha

Savremenom klasičnom i moderno opremom do brzih rezultata sertifikata i preporuka

Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine vrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha za šta Laboratorija poseduje Ovlašćenje nadležnog Ministarstva.
Prilikom analize ambijentalnog vazduha pored uobičajene laboratorijske opreme koristimo i automatske uzorkivače ambijentalnog vazduha, oprema za određivanje suspendovanih materija u vazduhu – Tecora Echo PM, mikrotalasna plazma – atomski emisioni spektrometar Agilent Technologies MP-AES 4100, gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010, jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100, duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA, mikrotalasna peć za digestiju i ekstrakciju uzoraka Milestone Ethos Easy i infracrveni analizator vazduha Protea atmosFIR.

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Tecora Echo PM

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

INFRACRVENI ANALIZATOR VAZDUHA PROTEA atmosFIR

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Analize ambijentalnog vazduha koje nudimo:

 • Sumpor-dioksid
 • Azot-dioksid
 • Čađ
 • Suspendovane materije
 • Amonijak
 • Alkoholi
 • Vodonik sulfid
 • Ugljovodonici tačke ključanja 36 – 216 oC
 • Benzen
 • Toluen
 • Etilbenzen
 • Ksilen
 • Stiren
 • Ukupne taložne materije
 • Rastvorne taložne materije
 • Nerastvorne taložne materije
 • Ugljen-monoksid
 • Hloridi u taložnim materijama
 • Sulfati u taložnim materijama
 •  

Metali

 • Kalcijum u taložnim materijama
 • Magnezijum u taložnim materijama
 • Bakar u taložnim materijama
 • Gvožđe u taložnim materijama
 • Nikl u taložnim materijama
 • Kadmijum u taložnim materijama
 • Hrom u taložnim materijama
 • Olovo u taložnim materijama
 • Cink u taložnim materijama
 • Antimon u taložnim materijama
 • Mangan u taložnim materijama