Zaštita od buke u industrijskim postrojenjima

Buka je jedan od značajnijih izvora zagađenja u radnoj i životnoj sredini, dok osobe koji su joj konstantno ili periodično izložene mogu imati razne zdravstvene probleme. Od nesanice i anskioznosti, preko poremećaja rada srca do ozbiljnih oštećenja sluha – negativan uticaj buke je poprilično veliki.


U Srbiji se zbog oštećenja sluha kao profesionalnog oboljenja najčešće javljaju radnici na cirkularu, varioci, mašinobravari, bageristi i svi oni sa sličnim zanimanjima, što ukazuje na jasnu činjenicu – postojanje visokog nivoa buke u industrijskim postrojenjima. Iako smo već odmakli od procesa industrijalizacije i duboko zagazili u post-industrijsku eru, tehnološki naprednije mašine koje operiraju sa manjim procentom buke nisu našle put do mnogih radnih mesta u Srbiji.


Sa ciljem zaštite od buke onih najizloženijih i najugroženijih, sačinjeni su i aktuleni zakoni i pravilnici. Osim Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji obavezuje svakog poslodavca da zaposlenima omogući bezbedno radno mesto, pravna lica i preduzeća se vode postojećim normama iz Pravilnika o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama., kao i aktulenim propisima iz Zakona o zaštiti životne sredine od buke.


Tehničke mere zaštite od buke


Pored štetnog dejstva na zdravlje čoveka, buka direktno utiče i na rezultate rada. Smanjenje produktivnosti, uz povećan broj grešaka i povreda na radu znatno je povećan kod radnika u industriji. Zato, postoji nekoliko efikasnih mera zaštite od buke, a prva se odnosi na tehničke mere.


Njihova glavna karakteristika je zapravo sprečavanje buke određenom akustičnom obradom prostorije. Da bi procedura bila uspešna, potrebno je u tu svrhu koristiti materijale koji mogu da smanje refleksiju zvučnih talasa od graničnih zidova apsorbcijom dela energije koja na taj zid padne. To su takozvani apsorbcioni materijali koji imaju ulogu ,,upijanja’’ energije zvuka, kao i njegove transformacije u drugi oblik – najčešće toplotni.


Osim ove tradicionalne tehnike koja se koristi od malih preduzeća do termoelektrana, tu je i vršenje modifikacije na samom izvoru radi smanjivanja buke. Na primer, određeni masivni transporteri koji se koriste za prevoženje materijala u industriji mogu da stvaraju izuzetnu buku zbog svoje konstrukcije. Dodavanjem lake obloge (tanke pregrade) transporteru, nivo buke se smanjuje za oko 10 dB(A) ( Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji, 19(2013)4, SR121-126).


Provera i servisiranje opreme za rad – organizaciono-tehničke mere zaštite


Izbor odgovarajuće opreme je svakako najefikasnije preventiva u proizvodnji ugrožavajuće buke. U zavisnosti posla koji obavlja, zaposleni treba da ima dostupnu opremu koja emituje najmanju moguću buku, ili da postoji kombinacija ovakve dve vrste opreme.


Najzad, ako je izvor buke u samoj opremi, potrebno je istu zameniti, ili uvesti potrebne inovacije u sam proces rada. Osim periodične provere opreme za rad kojom se utvrđuje potpuna ispravnost i funkcionalnost iste, tu je i zakonski propisana provera opreme pre puštanja u rad. Vrlo često je visok nivo buke na opremi ralog neke neispravnosti i dotrajalosti, stoga je važno da ovakve preglede obavlja licencirano preduzeće koje Vam omogućava potpuno validan stručni nalaz nakon izvršenja kontrola.


Informisanje i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, kao i upoznavanje sa načinom rada opreme je svakako neophodno za sve zaposlene. Uz to, jedna od najvažnijih propisanih preventivnih mera je svakako osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći. 


Građevinsko-planske mere zaštite od buke


Način na koji se građevinki procesi sprovedu u mnogome može uticati na nivo proizvedene buke, odnosno, na njihov štetan uticaj na zaposlene i sve one koji su buci posredno ili neposredno izloženi. Zato je važno da se gradnja ovakvih objekata izbegava u stambenim zonama.


Takođe treba isplanirati i realizovati prostorno odvajanje izvora buke, kao i adekvatan raspored mašina. Imajući na umu da je buka zapravo zvuk koji se prenosi iz prostorije u prostoriju, ukoliko u samom procesu izgradnje dobro organizujete zidove i međuspratne konstrukcije, možete doći do željenog smanjenja buke. U službi bezbednosti i zdravlja na radu postoji usluga koordinatora za BZR u fazi projektovanja i izvođenja radova. Njegova uloga je da uz arhitekte i inženjere dođe do sačinjavanja adekvatnih prevetivnih i specifičnih mera koja se integrišu u sam objekat Vašeg preduzeća, a ovo se posebno odnosi na radna mesta rizične kategorije.


Ukoliko je postrojenje već izgrađeno i potrebno je izvršiti određene modifikacije, vrše se stručne akustičke analize. Ispitivanjem građevinskih pregrada, zidova ili međuspratnih konstrukcija metodama, utvrđuje se nivo prostiranja buke, i u odnosu na saznanja, predlažu se najbolja moguća rešenja.


Mere koje se odnose na organizaciju u samom objektu


Vremensko ograničavanje rada određenih izvora buke je jedan od načina da se izbegnu štetni uticaji na ljude oko njih. Međutim, većina industrijskih postrojenja zapravo obavlja svoje delatnosti neprekidno, stoga je to jako teško izvesti. Ono što se nameće kao rešenje je organizacija rasporeda posla zaposlenih pri čemu se svako pojedinačno izlaganje buci ograničava na propisan broj sati.


Ove administrativne mere treba uzeti u obzir onda kada gorenavedene nije moguće preduzeti. Njihova uloga jeste povećavanje bezbednosti i zdravlja na radu, ali čisto organizacione mere nemaju nikakvog efekta na samu buku.


S obzirom na to da ovakav vid rada zahteva konstantnu i odlično isplaniranu koordinaciju zaposlenih na radnom mestu, ovaj zadatak se poverava stručnim i sertifikovanim licima za bezbednost i zdravlje na radu. Osim sprovođenja postupka rizika, ovo lice je odgovorno za praćenje, koordiniranje i kontrolisanje primene propisanih mera zaštite od buke, kao i davanja konsultacija za njihovo unapređivanje.


Monitoring buke – Efikasan način držanja neželjene buke pod kontrolom 


Osim osiguravanja dobrih odnosa sa lokalnim stanovništvom, industrijska preduzeća su u obavezi merenja buke i radi zaštite svojih zaposlenih i svih onih koji se kroz firmu kreću.


Za pogone koji proizvode buku, potrebno je kontinuirano praćenje, odnosno, monitoring buke na osnovu kog se utvrđuje da buka nije invazivna po životnu sredinu. Za tu svrhu je sačinjen i odgovarajući Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.


Osim što je neophodno da njegove smernice ispoštujete radi omogućavanja puštanja pogona u rad, potrebno je pridržavati ih se i u toku obavljanja delatnosti preduzeća. Upravo zbog toga je bitno vršenje monitoringa (član 23), odnosno pojedinačnog merenja buke za preduzeća na osnovu čijeg izveštaja nadležni organi dalje vrše svoja delovanja.


Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve usluge u oblasti BZR-a, kao i zaštite životne sredine. Oslonite se na naše dugogodišnje iskustvo i dobru reputaciju među vodećim kompanijama u zemlji, stoga nas kontaktirajte još danas i obezbedite svojim zaposlenima i sebi bezbednu radnu okolinu, a svima ostalima zdravu životnu sredinu.