Šta poslodavci treba da urade da osposobe zaposlene za bezbedan rad?

Svaki poslodavac je odgovoran za sigurnost svog zaposlenog i stoga u obavezi da mu obezbedi sigurne i zdrave uslova za rad. Samim tim, zaposleni je odgovoran da se datih sigurnosnih protokola maksimalno pridržava, i tako izbegne potencijalne opasnosti koje njegova radna pozicija i nosi. Ovakav uspešan vid kolaboracije donosi mnogo benefita za obe strane, a osim bolje produktivnosti i motivisanosti zaposlenog, samo preduzeće gradi željenu reputaciju koja govori o viskom stepenu odgovornosti i profesionalizma.

 

Ono što svi predstavnici, zaposleni i saradnici jedne firme treba da znaju kada je bezbedan rad u pitanju jeste činjenica da se do dobrih rezultata može lako doći ukoliko se preduzmu zakonski propisane mere uz konstantan rad na njihovom unapređivanju. Svakako, prvi korak je saznanje koje su to zapravo Vaše obaveze kao poslodavca, a zatim sledi angažovanje licenciranog i kompetentnog tima koji će Vam u misiji poboljšanja bezbednosti na radnom mestu i pomoći.

 

Novi Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine

 

Kao i nakon svake tri godine, nadležni organi i institucije učestvuju u kreiranju novog Akcionog plana koji se tiče poboljšavanja bezbednosti i zdravlja na radu. Osim Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koja je neizostavan faktor odluke na nacionalnom nivou, značajnu ulogu u kreaciji ovog dokumenta imale su i institucije iz sektora obrazovanja, privrede, socijalne zaštite, kao i jedinice lokalne samouprave i socijalni partneri.

 

Cilj ovakve sveobuhvatne kolaboracije je upravo da se dobre prakse rasta zaposlenosti i održavanju bezbednosti na radnom mestu postiže međusektorskim merama, odnosno da plan prepoznaju sve institucije i preduzeća. Pooštravanje rokova za realizaciju različitih aktivnosti iz oblasti BZR (bezbednosti i zdravlja na radu), kao i povećavanje broja organa koji sprovode date aktivnosti i učestvuju u njihovom kontrolisanju.

 

Međutim, ukoliko je Vaša firma kao i do sada uspešno sprovodila mere iz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i njegovim pratećim pravilnicima, kao i ako uz sebe imate adekvatno i stručno preduzeće koje je odgovorno za kontrolu i unapređivanje bezbednosti, Vi ste već zasigurno da dobrom putu. Ukoliko ste pak u potrazi za jednim takvim preduzećem, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve usluge iz oblasti BZR, tako da ne oklevajte da nas kontaktirate još danas.  

 

Dobrobiti preventivnih mera su najistaknutije u oblasti BZR

 

Svaki vid prevencije je dobra praksa za izbegavanje neželjenih situacija, međutim važnost preventivnih mera u oblasti BZR je od posebnog značaja. Osim što njihovim sprovođenjem može da se sačuva zdravlje i bezbednost zasposlenih, one su temelj za uspešno poslovanje jednog preduzeća.

 

Osim osiguravanja potpune funckiconalnosti objekta koje kreće od samog projektovanja, od velikog je značaja da se vrše redovne i periodične provere opreme za rad kako bi se izbegle povrede i nesreće na radu. Osim toga, potrebno je vršiti i provere kvaliteta uslova za rad koji u mnogome doprinose očuvanju zdravlja i bezbednosti zaposlenog, ukoliko su adekvatni.

 

Na kraju, svaka firma je u obavezi da svojim zaposlenima pruži neophodne obuke koje imaju za cilj da ih pripreme i nauče za adekvatne akcije u slučaju opasnosti, ali i da im predoče kako potencijalne nesreće u kojim ljudski faktor ima presudnu ulogu mogu biti sprečene. Jedna od takvih obuka je i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. U toku ovog procesa, zaposleni će biti upoznat sa potencijalnim rizicima na poslovima koje će obavljati, a sama obuka zavisi od delatnosti i nivoa rizika.

 

Obuka za pružanje prve pomoći – Najvrednije znanje iz oblasti BZR koji zaposleni stiče

 

Uloga ove obuke jeste da zaposlenog pripremi za delotvorne akcije u slučaju nesreće sa ciljem spašavanja ljudskog života. Osim što je poslodavac zakonski obavezan da svakom zaposlenom ovakvu obuku organizuje u prostorijama svog ili preduzeća koje osposobljavanje vrši, od zaposlenog se očekuje (zakonski) da ovom programu i pristupi radi dobijanja neophodnog sertfikata o obuci iz pružanja prve pomoći.

 

U teorijskom delu se zaposleni upoznaju sa krucijalnim pojmovima i principima prve pomoći, ali i odgovornostima koje imaju kada, odnosno ako za pružanje iste i dođe vreme. Praktični deo koji se smatra i najvažniji omogućava zaposlenima da steknu konkretne veštine kao što su tehnika oživljavanja, veštačko disanje i masaža srca, ali i neophodno znanje da prepoznaju simptome i naznake same bolesti, odnosno povrede na radu.

 

Naš tim edukatora Zaštite ,,Beograd’’ na čelu sa doktorom specijalistom već dugi niz uspešno sprovodi osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći u skladu sa aktuelnim Pravilnikom. Za obavljanje obuke posedujemo sve neophone sertifikate, ali i veliko iskustvo i stručnost.

 

Zakonske obaveze poslodavca i zaposlenih

 

Već smo napomenuli nekoliko smernica kako da uskladite svoje poslovanje sa odgovornostima iz oblasti BZR, a još jedna nezaobilazna stavka je donošenje Akta o proceni rizika. Zapravo, određivanjem svih faktora rizika na radnom mestu koje obavlja sertifikovano i stručno lice, stiču se konkretni uvodi u načine i akcije koje moraju biti sprovedene u cilju delimičnog ili potpunog otklanjanja opasnosti. Akt o proceni rizika je integrisan u sveobukvatnim normativnim aktama koje se tiču BZR.  

 

Zaposleni po Zakonu o radu mora biti apsolutno upućen u potencijalne rizike svog radnog mesta, i da se u svrhu sprečavanja narušavanja zdravlja i bezbednosti pridržava propisanih mera zaštite. Osim adekvatnog korišćenja opreme i sredstava za rad, kao i onih koja su namenjena za ličnu zaštitu, zaposleni ni u kom slučaju ne sme da samovoljno menja, isključuje ili uklanja bezbednosne uređaje na sredstvima za rad. U svim gorepomenutim segmentima, kao i onim koji se direktno tiču kontrole i periodičnih ispitivanja uslova na radnom mestu, ali i sprovođenja odgovornosti zaposlenih i poslodavca, može Vam pomoći angažovano Lice za bezbednost i zdravlju na radu.

 

Neprocenjiva stručna pomoć Koordinatora za BZR za visokorizična radna mesta

 

Obavljanje poslova na radnim mestima sa visokim rizikom je samo po sebi stresno za zaposlene i poslodavca. To se posebno odnosi na delatnosti građevinarstva, s’obzirom da se veliki broj teških povreda sa smrtnim ishodom upravo dešava na takvim lokalitetima.

 

U cilju sprečavanja svih nepredviđenih i nemilih okolnosti na koje može da utiče ljudski faktor, Vi se možete osloniti na visoke kompetencije tima koordinatora za BZR. Osim koordinatora za izradu projekta, tu je i tim koordinatora za izvođenje radova, a njihova zajednička misija je unapređivanje bezbednosti na gradilištima.

 

Zaštita ,,Beograd’’ Vam pruža mogućnost angažmana visoko-stručnih licenciranih koordinatora za BZR koji će potencijalne slabosti na gradilištu blagovremeno prepoznati i iste otkloniti u najkraćem roku