Obaveze poslodavca u vanrednim situacijama

Stanje kada su rizici ili posledice katastrofe toliko velike da se ne mogu sprečiti ili odstraniti redovnim delovanjem nadležnih službi i organa, već zahtevaju upotrebu posebnih mera i akcija, smatra se vanrednom situacijom.

 

Svaka elementarna nepogoda (grad, suša, zemljotres, epidemija zaraznih bolesti…) ili tehničko-tehnoloških nesreća – udes (događaj ili njihov niz koji je izmakao kontroli prilikom upravljanja nekim sredstvima ili opasnim materijama – požar, eksplozija, rušenje brana…), direktno preti ugrožavanjem ljudskih života i materijalnih dobara. Ono što je zakonska obaveza poslodavca (Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) je da svakom zaposlenom omogući bezbedne i sigurne uslove za rad uz isto takvo radno okruženje.

 

Po Zakonu o vanrednim situacijama I njegovim načelima(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, ), 92/2011 i 93/2012), svako ima pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa prouzrokovanim iz bilo kog razloga, a zaštita i spasavnje ljudskih života ima prednost nad svim drugim zaštitnim aktivnostima. Kada se radi o Vašim zaposlenima, direktno ste odgovorni za organizaciju preduzimanja svih preventivnih mera, ali i konkretnih akcija zaštite i spasavanja.

 

Preduzimanje svih preventivnih mera zaštite je prioritet – Zaštita od požara

 

Za one nesreće koje su prouzrokovane delovanjem sila prirode, niko od nas ne može snositi odgovornost. Međutim, ono za šta ste Vi kao pravno lice i vlasnik preduzeća svakako odgovorni je vršenje propisanih kontrola i provera koje dokazuju da je opasnost od tehničko-tehnoloških nesreća minamalna.

 

Kada govorimo o Zakonu o zaštiti od požara, upravo je načelo prevencije dobilo posebnu važnost poslednjih godina i do njegovog zadovolenja se uspešno dolazi kroz planiranje i sprovođenje mera neophodnih za sprečavanje požara. Ono što može značajno uticati na brzinu delovanja i akcije u slučaju požara je adekvatno projektovanje i izvođenje posebnih mera. Svi stabilni sistemi za dojavu požara i gašenje istog, kao i sistemi za detekciju eksplozivnih gasova i pare potpadaju pod ove mere, tako da je od izuzetne važnosti da njihova izrada bude poverena visoko-profesionalnom licu.

 

Počevši od angažmana ovlašćenih lica za izradu plana zaštite od udesa, preko projektovanja posebnih mera i sistema, pa sve do obuke Vaših zaposlenih da adekvatno deluju u slučaju nesreće, Vi direktno štitite svoje zaposlene, kao i objekat u kome se poslovanje obavlja. Naš tim koji deluje u oblasti ZOP se sastoji od dugogodišnje obučavanih profesionalaca od kojih svako odgovorno lice poseduje položen stručni ispit. Vršimo sve delatnosti iz ove oblasti, a Vaše je samo da nas kontaktirate.

 

Provera instalacija i opreme za rad kao vid najuspešnije prevencije eksplozija

 

Ponekad imamo osećaj da ne uspevamo dovoljno da naglasimo važnost dobro sprovedenih mera prevencije. Svakako, imamo priliku da Vam pojasnimo zašto su one važne, a poseban značaj se pridaje proveri opreme za rad, ispitivanju uslova radne okoline, kao i pregled gromobranske i druge instalacije.

 

Ukoliko se pri redovnim proverama utvrdi da nema nikakvih tehničkih i fizičkih oštećenja na gorepomenutim elementima, šanse za dolazak do požara, odnosno eksplozija, je značajno redukovan. Pre početka korišćenja radne opreme, ali i nakon havarije ili premeštanja, neophodno je utvrditi njenu ispravnost i funkcionalnost od strane ovlašćenog lica. 

 

Fizičko-hemisjkim laboratorisjkim analizama vazduha na radnom mestu se utvrđuje ne samo njegova eventualna dugoročna štetnost po zaposlene, već i prisustvo opasnih materija koje mogu dovesti do eksplozija. Za ovakve i sve ostale analize i provere, naš tim izlazi na teren, prikuplja neophodne informacije, i u najkraćem roku dolazi do željenih saznanja.

 

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći i obuka iz oblasti ZOP

 

Po Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, kao i osposobljavanju zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2016), svaki poslodavac je zakonski obavezan da obezbedi obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći, kao i sva sredstva i opremu potrebnu za to. 

 

Osim obuke, neophodno je imati i utvrđen protokol organizacije po kojem svaki zaposleni, gde god da se u datom trenutku nalazi, mora imati dostupnu prvu pomoć tokom svog radnog vremena. Kada do nesreće dođe, ovo je prva mera koja se preduzima na licu mesta, a nakon nje se poziva medicinska pomoć. Stoga je vrlo važno da se određeni broj zaposlenih obuči za pružanje prve pomoći koja obuhvata postupak sa osobom bez svesti, mere oživljavanja, kao i zaustavljanje krvarenja. Drugim rečima, sve ono što nekome može spasiti život.

 

Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara se po zakonu organizuje odmah nakon stupanja na rad (najkasnije 30 dana od datuma zaposlenja). Svaki zaposleni je dužan da obuci i prisustvuje jer će upravo stečena saznanja morati da primeni ako za to bude bilo potrebe. To znači da zaposleni ima obavezu da gašenju požara pristupi, a ovakva obuka osim teorijskih tumačenja nudi i ona praktična pojašnjenja koja su od velike bitnosti. Cilj ove obuke je sprečavanje širenja vatrene stihije i umanjivanje njenog ugrožavajućeg dejstva dok se na lokaciji ne pojave nadležni organi.  

 

Uputstvo za pravilan postupak sa opremom koja je pretrpela havariju

 

Nekada oštećenja koja izolacija i oprema pretrpe dovode to potpune devastacije, ali u onim slučajevima kada je oprema nije bespovratno uništena već samo delimično oštećena i u skladu sa tim popravljena, ona se može naknadno pustiti u rad. Da bi to toga došlo, potrebno je izvršiti određene provere od strane ovlašćenih lica čiji potpis i izveštaj garantuju za njenu ispravnost. Osim bilo kakve opreme za rad, stručnu kontrolu zahtevaju i sve vrste izolacije i izolacione opreme. Tek nakon što se utvrdi puna ispravnost, zakonski se može nastaviti sa operiranjem na ovoj opremi i sa ovim instalacijama.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je preduzeće sa dugogodišnjom tradicijom i velikim iskustvom u oblasti Zaštite od požara, kao i Zaštite i bezbednosti na radu. Ono što nas motiviše da uvek idemo napred je upravo saznanje da svojim uslugama možemo doprineti spašavanju života. Zbog toga, možete računati na nas da pružimo sertifikovane provere i kontrole u vidu prevencije ali i nakon nesreće.

 

Obratite nam se još danas radi konsultacije sa visoko-stručnim timom putem formulara i par jednostavnih koraka, a mi ćemo zasigurno odgovor i plan prilagoditi vašem jedinstvenom preduzeću. Ukoliko želite da nas kontaktirate direktno, pozovite nas na broj +381 11 241 81 55, ili nam pišite putem mejla office@zastitabeograd.com

 

Mi Vam možemo pomoći da bez mnogo napora i stresa obezbedite sigurno radno okruženje za sve zaposlene, ali i da ceo tim pripremite za potrebne akcije ukoliko do vanrednih situacija dođe.