Obaveze poslodavca koje se tiču naknade štete zbog povrede na radu

Nakon 2019. godine koja je donela do sada najzabrinjavajuće statistike povreda na radu (13.306, 14 smrtnih ishoda), bilo je jasno da aktuelan Zakon o bezbednosti i zdralju na radu zahteva dopunu. Ono što novi nacrt donosi jesu oštrije mere koje se tiču načela prevencije, novi Pravilnik pri izlaganju buci, kao i neprekidna edukacija zaposlenih u cilju efikasnije zaštite na radnom mestu.

 

Svaki zaposleni ima zakonsko pravo da bude bezbedan i ostane zdrav u svom radnom okruženju, a obaveza poslodavca jeste da se za to i pobrine. Čitav niz efektivnih propisa kojih se jedno preduzeće pridržava da bi se bezbednost u njemu potpuno očuvala je upravo nastao sa sveobuhvatnom ambicijom – očuvanje zdravlja i bezbednosti na radnom mestu. Međutim, nesrećnim spletom okolnosti ili ljudskom greškom koja je ponekad neizbežna, može doći do povrede na radu, iako su preduzete sve potrebne mere da do nje ne dodje.

 

Nakon adekvatne prvobitne reakcije koja uključuje pružanje prve pomoći, sledi splet procedura koje se moraju tačno i efikasno obaviti. Tada je bitno da obe partije – zaposleni i poslodavac, znaju svoja prava, obaveze i sledeće potrebne korake. U tu svrhu sa Vama kao poslodavcima delimo ovaj tekst u nadi da će on pružiti sve potrebne informacije, a imajte na umu da se Zaštiti ,,Beograd’’ uvek možete obratiti za svaki vid profesionalne konsultacije u datoj oblasti.

 

Potrebna dokumentacija koja dokazuje da su zakonske preventivne mere usaglašene  

 

Prvi i osnovni skup dokumenata koji Vaša kompanija mora posedovati je Akt o proceni rizika. Njegova svrha jeste detekcija potencijalnih rizika, kao i skup efektivnih mera za njihovo umanjivanje ili otklanjanje.

 

Od iste važnosti jeste određivanje lica za bezbednost i zdravlje na radu. Ovo stručno lice je zaduženo za vođenje evidencija bezbednosti na radu, svakodnevnu proveru primene preventivnih i drugih zaštitnih mera, kao i osmišljavanje efikasnih rešenja za otklanjanje potencijalnih i prisutnih problema.

 

Primarni dokument koji predstavlja poslovnu sponu između Vas i zaposlenog je svakako kolektivni ugovor u kome su jasno utvrđene obaveze i prava obe partije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Na kraju, za obavljanje svih preventivnih i periodičnih pregleda opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline potrebno je angažovati licencirano preduzeće od poverenja radi dobijanja verodostojnih rezultata. Tim Zaštite ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve pomenute usluge i garantuje apsolutni validitet svakog stručnog nalaza.

 

Kako izgleda procedura nakon pretrpljene povrede na radu?

 

Ukoliko do povrede dođe, nakon što Vas zaposleni o tome obavesti, dužni ste da najkasnije u roku od 24 h to prijavite nadležnoj inspekciji rada. To važi za sve povrede koje su se desile na radnom mestu, a za one koje se dese na putu do istog, u istom roku povredu treba prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova.

 

Zatim sledi popunjavanje povredne liste u najkraćem roku, odnosno ne kasnije od 24 sata od nastanka povrede. Osim Vaših podataka, ova lista sadrži informacije o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu i naravno o povređenom zaposlenom licu. Bitno je popuniti svako polje i dokument dostaviti zdravstvenoj ustanovi u 5 primeraka. U tu svrhu je važno vrlo regulisano voditi evidencije bezbednosti o radu, kako bi Vam svi potrebni podaci u slučaju povrede zaposlenog bili dostupni.

 

Zdravstvena ustanova je u obavezi da u roku od 48 sati od prijema izveštaja unese nalaz i mišljenje o nastaloj povredi na radu. Nakon toga, Vi dobijate potpunu povrednu listu koju dalje dajete na uvid nadležnoj ustanovi Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, najkasnije u roku od 48 sati.

 

Završni administrativni koraci i obaveza naknade štete u slučaju povrede na radu

 

Kada od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dobijete overene liste, dužni ste da primerke date na dalja razmatranja. Osim što jedan od njih dajete svom zaposlenom, potrebno je primerak distaviti i Republičkom fondu za PIO, kao i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Po aktuelnom Zakonu o radu, Vi kao poslodavac ste odgovorni za nadoknadu štete samo ako se dokaže da postoji uzročno-posledična veza između Vaših radnji i novonastale povrede, odnosno štete koju je zaposleni pretrpeo. Šta to tačno znači?

 

Ukoliko je zaposleni pretrpeo određene povrede van radnog mesta (na putu do kuće i obratno), Vi niste direktno odgovrni za tu povredu. Ukoliko ste zanemarili određene zakonske obaveze u smislu neblagovremene provere opreme za rad ili neotklanjanja kvara na instalacijama u radnoj okolini koje su doprinele da do povrede dođe, onda snosite odgovornost. Svaki slučaj je individualan i za njegovu istragu se primenjuje standardizovan protokol.

 

U svakom slučaju, u obavezi ste da zaposlenom nadoknadite zaradu za vreme odsustvovanja sa rada zbog povrede. Visina je određena stoprocentnim iznosom prosečne zarade zaposlenog u prethodnih godinu dana.

 

Zašto je važno uredno vođenje evidencija bezbednosti o radu?

 

Ukoliko nemate dokaze da su sve preventivne zakonske mere na radnom mestu preduzete (izveštaj o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline, opreme za rad, opreme za ličnu zaštitu…), protiv Vas se može pokrenuti prekršajni postupak. Isto važi i u slučaju da ne preduzmete gorenavedene korake nakon nastale povrede zaposlenog.

 

Da bi se oba scenarija izbegla, potrebno je voditi evidencije bezbednosti na radu koje sadrže sve potrebne informacije za popunjavanje povredne liste, ali i dokaze da je Vaše poslovanje zakonski usaglašeno sa postojećim propisima iz oblasti zaštite i bezbednosti na radu.

 

Ukoliko se Vaše preduzeće vodi kao radno mesto sa povećanim rizikom, utoliko je važnije da evidencije bezbednosti na radu budu apsolutno uredne i legitimne. Niz od 39. pojedinačnih tačaka zahteva punu pažnju i detaljan prikaz, stoga je bitno kome ćete poveriti ovaj delikatan zadatak.

 

Zaštita ,,Beograd’’ već punih 50 godina aktivno radi u službi očuvanja sigurnosti na radnom mestu, a naša usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu je upravo sačinjena da Vam vođenje ovih iscrpnih evidencija olakša. Pored dokumentovanja svih aktivnosti koje se obavljaju na Vašem radnom mestu, ovo stručno i licencirano lice vrši redovne kontrole primene svih bezbedonosnih mera da bi se broj povreda na radu i profesionalnih bolesti sveo na minimum, i finalno, potpuno izostao.

 

Sve što treba da uradite jeste da nas kontaktirate još danas putem formulara ili telofona, a mi ćemo zakazati konsultaciju sa našim stručnim timom i u najkraćem roku kreirati ponudu koja potpuno odgovara Vašim potrebama.