Na koji način kompanije koje teže nultom broju povreda na radu mogu ostvariti svoj cilj?

Da bi jedna kompanija sebi osigurala zadovoljavajući nivo bezbednosti i postala mesto gde se zaposleni osećaju sigurno, potrebno je preduzeti određene efektivne zakonske mere i blagovremeno ispratiti njihovo unapređivanje. Statistički podaci Ministarstva za bezbednost i zdravlje na radu svojim javnim Izveštajima o radu za 2019. i 2020. godinu dokazuju kako modifikacije Zakona mogu doprineti boljitku. Naime, u tom periodu zabeležen je značajan pad povreda na radu sa 13.306 (2019. godina) na 10.295. (2020.godina).  

 

Pooštravanjem kaznene politike za kompanije koje se ne pridržavaju propisa, kao i održavanje kontinuiteta pridavanja važnosti načelu prevencije i edukacije zaposlenih, zakonske dopune koje će stupiti na snagu ove godine svakako mogu doprineti još većem napretku.

 

Osim toga što ste Vi kao poslodavac dužni da usaglasite svoje poslovanje sa aktuelnim zakonima, unapređivanjem sistema za identifikaciju i otklanjanje opasnosti na radnom mestu Vi ćete kompaniji osigurati i bolji profit. Smanjivanjem rizika pružaju se uslovi za nulti broj povreda na radu, što dalje osigurava bolju efikasnost i produktivnost zaposlenih uz viši stepen zadovoljnih korisnika.

 

Može se činiti da je postizanje nultog broja povreda na radu skoro pa nemoguća misija, ali ukoliko u svoje poslovanje blagovremeno uključitite niz efikasnih strategija, to itekako može biti Vaša realnost.

 

Preduzimanje svih mera prevencije za efektivno sprečavanje povreda na radu

 

Pored Akta o proceni rizika kao jednog od najvažnijih dokumenata koji svaka kompanija nezavisno od delatnosti mora da poseduje, postoji još čitav niz preventivnih mera koji će Vaše zaposlene sačuvati od potencijalnih opasnosti na radnom mestu.

 

Preventivne mere zauzimaju važno mesto u Zakonu u bezbednosti i zdravlju na radu gde su jasno naznačene obaveze poslodavca, ali i zaposlenih u cilju sprovođenja istih. Krucijalna uloga preventivnih mera je zasigurno izbegavanje samog rizika, ali i procena rizika koji se ne mogu izbeći na radnom mestu. Za one koji mogu biti otklonjeni, nalaze se efikasna tehnička rešenja uz pomoć stručnjaka.

 

Naime, određivanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i predstavlja prvi korak ka dobroj praksi sprovođenje preventivnih mera. Uz angažovanje licenciranog stručnog lica, dobićete svu neophodnu pomoć za dalji progres. Poslodavac je dužan da svakom zaposlenom obezbedi i ispravnim održava sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, a da ih uz to i osposobi za bezbedan i zdrav rad.

 

Stručno i propisano održavanje opreme za rad

 

Jedna od glavnih karika u ovoj proceduri je svakako preventivni i periodični pregled opreme za rad. Tek nakog njihove provere i dobijanja adekvatnih nalaza koji dokazuju potpunu ispravnost, Vaši zaposleni mogu biti upućeni na dalji rad. Nepotrebno je naglašavati kako neispravna mašina, uređaj, alat ili instalacija koja se koristi u procesu rada može biti opasna po Vašeg zaposlenog, tako da ova stavka zahteva punu pažnju i adekvatnu obradu.

 

Preventivni pregledi i ispitivanje opreme za rad se obavljaju pre početka korišćenja, nakon havarije ili rekonstrukcije, kao i nakog svakog premeštanja i pomeranja. Periodični pregledi se vrše po dobro utvrđenim tehničkim propisima ili po nalogu proizvođača, a rokovi za isipitivanja zavise od samog tipa opreme. Uglavnom, dokaz o izvršenim pregledima opreme Vam je preko potreban ukoliko želite da sprečite povrede na radu i unapredite bezbednost unutar Vaše kompanije.

 

Da li su uslovi za rad u Vašoj kompaniji zadovoljavaju utvrđene propise?

 

Nakon stručnog ispitivanja uslova radne okoline, moći ćete da do tog saznanja i dođete. Osim mehaničkih povreda na radu, Vaši zaposleni mogu biti oštećeni usled nepovoljnih biološko-hemijskih uslova u radnoj okolini. Da bi se to potpuno izbeglo, vrše se niz laboratorijskih analiza uz provere koje mogu biti uspostavljene i na samom radnom mestu.

 

Da li se u toku tehnoloških procesa unutar kompanije oslobađa prevelika koncentracija hemijski štetnih supstanci? Ili buka na radnom mestu, odnosno duža izloženost istoj mogu uticati na oštećenje sluha Vašeg zaspolenog? To su sve pitanja na koja morate imati negativan odgovor, a stručni nalaz koji dobijate nakon analiza uz profesionalnu konsultaciju radi otklanjanja potencijalnih opasnosti Vam može pomoći u tome. Stoga, obratite se dokazano najboljima Zaštita ,,Beograd’’.

 

Ulaganje u obuku i edukaciju zaposlenih

 

Da bi se došlo do željenog cilja, svaki član tima mora znati svoje obaveze i zaduženja. Vi ste kao poslodavac dužni da svojim zaposlenima obezbedite osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad, dok je na zaposlenom da stečena znanja primenjuje.

 

Jedna od najkorisnijih obuka kroz koju zaposleni prolaze jeste osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Cilj ove obuke jeste da Vas i Vašeg zaposlenog nauči efektivnim tehnikama koje se primenjuju usled nesrećnog slučaja ili havarije sa ciljem otkljanjanja direktne pretnje po ljudski život. Ukoliko je Vaše preduzeće okarakterisano kao radno mesto sa povećanim rizikom, u obavezi ste da zaposlenima obezbedite napredno osposobljavanje iz prve pomoći.

 

Naš stručni tim Zaštite ,,Beograd’’ nudi sertifikovane obuke za osnovni i napredni nivo, a postoji mogućnost da se ona izvrši i u prostorijama Vaše kompanije. Obuku vršimo po standardizovanim i opšte prihvaćenim metodama iz aktuelnog Pravilnika, a jednaku važnost pridajemo kako teorijskom, tako i praktičnom delu obuke.

 

Vođenje evidencija i blagovremena adaptacija unapređenim zakonima

 

Da bi u svakom trenutku bili upoznati sa trenutnim stanjem bezbednosti i zdravlja unutar Vaše kompanije, neophodno je voditi evidenciju o svim preduzetim merama, kao i onim koje tek trebaju biti preduzete radi unapređenja sistema.

 

Naime, rezultat svake izvršene provere ili analize mora biti dokumentovan da bi služio kao validan dokaz usaglašenosti sa aktuelnim propisima. Imajući na umu da to uključuje podatke o svakom zaposlenom i njegovom statusu po pitanju povreda na radu, kao i o svakoj vrsti opreme za rad i ličnu zaštitu, opasnim materijama, izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline i drugo, pomoć Vam itekako može biti neophodna.

 

Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve usluge iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, ali na nas možete računati i za unapređivanje ili kreiranje sigurnog sistema za Zaštitu od požara, kao i sve vrste laboratorijskih ispitivanja u cilju unapređivanja uslova radne okoline.

 

Ne oklevajte da nas kontaktirate još danas ukoliko imate dodatnih pitanja, a to možete učiniti putem telefona, popunjavanjem formulara na kontakt stranici ili slanjem mejla office@zastitabeograd.com. Više od 5 decenija stojimo rame uz rame sa Vama radi očuvanja bezbednosti i zdravlja u našoj i Vašoj životnoj i radnoj okolini – Vaša Zaštita ,,Beograd’’!