Državne strategije za promociju i razvoj alternativnih hemikalija pogodnih za životnu sredinu

Upotreba hemikalija je prisutna od domaćinstava, preko javnih i privatnih preduzeća do velikih industrijskih pogona. Upravo se u tom sektoru (industrija) javila potreba za inovativnim pristupom koji bi u budućnosti doprineo smanjivanju otpada.


Aletrnativne hemikalje koje su pogodne, odnosno, neugrožavajuće, za našu životnu sredinu se još nazivaju i ,,zelene hemikalije’’. Nastale pod okriljem Zelene hemije, njihova glavna prednost je to što u svojoj biti sadrže znatno manje (ili nimalo) opasnih supstanci. Njena efektivnost se ogleda u tome što smanjuje zagađenje na samom izvoru – eliminiše opasnost u sirovinama, rastvaračima i proizvodima zamenjujući opasne supstance neopasnim. Srbija je jedna od zemalja u programu UNIDO projekta Zelena Hemija Srbija sa glavnim ciljem za postizanje održivog razvoja.


Ovo je svakako dobra vest za sve potrošače, investitore i vlade, ali zahteva kompletno menjanje tehnoloških procesa, opismenjavanje u ekološkim domenima i velika ulaganja. Međutim, kada se to cilja dođe, ono što se može očekivati je daleko bezbednija životna i radna sredina, kao i ekonomska dobit kao posledica većeg broja tržišnih prilika i mogućnosti. Ako ste zainteresovani za otvaranje svoje start-up kompanije koja podržava inovativne metode zelene hemije, pomoć na globalnom nivou potražite ovde


Proporučene strategije u okviru UNIDO projekta koje treba da implementirate u svoje poslovanje radi promocije alternativnih hemikalija su mnogobrojne i vrlo korisne, a u daljem tesktu ćemo izdvojiti samo neke od njih. 


Upoznatost sa hemikalijama koje se trenutno koriste


Transparentnost hemijskih sastojaka koje Vaše preduzeće koristi u ciklusu proizvodnje mora biti omogućena javnosti. Imajte na umu da po Zakonu o hemikalijama svako cirkulisanje hemikalije mora biti zavedeno i praćeno. Na taj način se izbegavaju nepoželjni efekti na životnu sredinu i zdravlje ljudi.


Ukoliko ste proizvođač, uvoznik ili korisnik koji stavlja hemikalije u promet, dužni ste da obavite proces klasifikacije. Da bi se to uspešno uradilo, potrebno je izvršiti fizičko-hemijsku analizu hemikalije radi procene njenih svojstava i karakteristika. Za opasne hemikalije se primenjuju posebna pravila (više o tome u daljem tekstu). Članovi komisije Ministarstva za zaštitu životne sredine su sačinili poseban Spisak klasifikovanih supstanci na osnovu kog se data hemikalija smešta u određenu grupu. Za one supstance kojih nema na spisku, vrše se dalje ispitivanja za stvaranje novih kriterijuma.


Zakonska obaveza snabdevača hemikalija jeste da ih adekvatno obeležava i pakuje u skladu sa propisima. Za one koje sadrže barem jednu opasnu supstancu, pravila obeležavanja su u skladu sa tim rigorozna. Osim trgovačkog imena hemikalije, mora se naznačiti ime svake opasne supstance, količina hemikalije, kao i grafičke prikaze, oznake i tekst koji jasno ukazuju na opasna svojstva hemikalije.


Iako je sam proces kompleksan i delikatan, profesionalni savetnik za hemikalije je upravo tu da Vam zadatak olakša i pravilno obavi u skladu sa zakonima.


Prevencija i procena radi izbegavanja opasnosti


Mere prevencije su apsolutno delotvorne u svakom poslovnom i industrijskom segmentu,  naročito ako se radi o proizvodnji ili upotrebi opasnih hemikalija. Ono što se preporučuje proizođačima jeste da nakon utvrđivanja opasnih svojstava hemijskih sastojaka u proizvodima, pokrenu inicijativu smanjivanja ili potpunog izbacivanja istih iz industrije.


Tu na scenu stupaju upravo alternativne hemikalije za čiju se upotrebu i mi zalažemo. Na primer, upotreba superkritičnog ugljen dioksida kao zelenog rastvarača, upotreba vodonika u asimetričnoj sintezi (posebno značajno za farmaceutsku hemiju) i drugim procesima, dolazi se do stvaranja neopasnih hemijskih supstanci.


Upravo u tome leži snaga zelene hemije koja se fokusira na suštinsku prirodu i glavne karakteristike hemikalija, materijala proizvoda, sistema i procesa. Ukoliko se sveobuhvatna procedura kreacije jedne ovakve supstance učini bezopasnim, onda će i sam prozvod biti apsolutno neinvazivan po čoveka i prirodu.


Projektovanje sigurnijih hemikalija


Budućnost u hemijskoj proizvodnji će se svoditi na to da se željena funkcija dobije sintezom minimalno toksičnih supstanci. Dobar primer od čega treba početi je izbacivanje pomoćnih supstanci iz upotrebe. Tu spadaju razni rastvarači i separacioni agensi koji su izuzetno toksični po okolinu i čoveka. Ukoliko je njihova uloga u hemijskom procesu krucijalna, upravo tada se stvara potreba za njihovim alternativnim neopasnim verzijama.


Ono što je veliki problem sa hemikalijama je opasan otpad koji iza njih ostaje. Cela poenta alternativnih hemikalija jeste da se one projektuju tako da se na kraju upotrebe raspadaju u neopasne materije koje nisu postojane u životnoj sredini. Tako se dolazi do ostvarenja sna svake ozbiljne i moderne kompanije – ostvarenje ,,nultog’’ otpada.


Ukoliko je i Vaše preduzeće na putu dobre organizacije otpada i pronalaženja alternativnih rešenja radi implementiranja ,,zelenih’’ metoda u radu, Zaštita ,,Beograd’’ Vam je na raspolaganju za sve konsultacije. Osim toga, možete računati na naš stručni tim za besprekorno i zakonski podržano planiranje u upravljanju otpadom, kao i za vođenje svih evidencija u sistemu sakupljanja, transporta, skladištenja i reciklaže otpada. 


Učenje o novim tehnologijama kroz konstantno usavršavanje


Svaki nov tehnološki proces zahteva usavršavanje i proširivanje poslovnih vidika. Implementiranjem alternativnih hemikalija ćete smanjiti potencijalne opasnosti u Vašem preduzeću ali i van njega.


Zelena hemija je zapravo interdisciplinarna nauka koja obuhvata elemente hemije, biologije, toksikologije i nauke o životnoj sredini. Upravo tako moćnim simbiozama, ona ima priliku da spreči dopiranje opasnih i zagađujućih materija do naše životne sredine.       

   

Imajući takve činjenice na umu, na početku smo pomenuli da alternativne hemikalije donose i ekonomsku dobrobit u vidu širenja tržišta i otvaranja novih poslovnih mogućnosti. Zato se svim preduzetnicima savetuje da unapređuju implementaciju gore nabrojanih principa, među kojima se poseban značaj pridaje prvom koraku – dostupnost sveobuhvatnih podataka o hemikalijama koje koriste.


Zatim se skreće pažnja i na eliminaciju ili smanjivanje opasnosti koja sledi nakon odabira alternativnih hemikalija. Svakako je glavna dobrobit smanjivanje zagađenja životne sredine, ali ne možemo da ne pomenemo povećavanje bezbednosti na radnom mestu za sve zaposlene. To je apsolutno nezanemarljiva prednost, s’obzirom da ste kao poslodavac u zakonskoj i moralnoj obavezi da svojim zaposlenima obezbedite zdravo i sigurno mesto za rad.


Za sve usluge u oblasti Zaštite i bezbednosti na radu kao i usluge stručnog savetnika za hemikalije, oslonite se na naše dugogodišnje iskustvo i dokazanu kompetenciju.


Ako Vaše preduzeće posluje sa opasnim hemikalijama, ono što svakako morate imati je stabilan i kvalitetan sistem Zaštite od požara. Kontaktirajte nas još danas, a mi ćemo postojeći sistem dovesti do savršenstva ili kreirati potpuno nov plan i glavni projekat uz sve normativne akte. U korak sa Vama do potpuno sigurne i zdrave radne I životne okoline – Vaša Zaštita ,,Beograd’’!