Neophodna dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu

Prema propisima važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR), poslodavac je u obavezi da preuzme sve neophodne mere kako bi radno mesto i okruženje postali zdravi i sigurni za sve zaposlene. Ove mere podrazumevaju preventivne planove i akcije, one u toku rada, kao i kod svake izmene tehnološkog postupka, ukoliko se tada menjaju i uslovi rada.

 

Dokumentacija koja je potrebna je vrlo opširna, ali ne postoji način da se protokol zaobiđe jer poslodavcu bezbednost zaposlenih mora biti na prvom mestu. Upravo zbog toga, minimalna novčana kazna za kršenje propisa aktulenih zakona iznosi 800.000 dinara. Način da izbegnete bilo kakvo sankcionisanje je da blagovremeno prikupite neophodnu stručnu dokumentaciju uz pomoć kredibilnih organizacija (iz oblasti BZR i medicine rada), ali i da u toku svog poslovanja delujete u skladu sa njenim načelima.

 

Za sve kompanije važe propisane obaveze koje se sastoje od ukupno 18 tačaka, a potpunu listu neophodne dokumentacije možete pogledati ovde. U daljem tekstu, posvetićemo pažnju nekim on najvažnijih stavki iz oblasti BZR i pojedinačno objasniti šta tačno one predstavljaju.

 

Prvi korak – Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini

 

Zakon o Bezbednosti i Zdravlju na radu  članom 13. obavezuje sve poslodavace da u pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika (procena rizika) za sva radna mesta u radnoj okolini. Dokument zahteva dopunu i blagovremenu izmenu ukoliko se otvore nova radna mesta ili dobije nova radna oprema koja donosi druge rizike.

 

Akt o proceni rizika sadrži opis procesa rada uz ekvivalentnu procenu rizika od povreda ili narušavanja zdravlja na radnom mestu, kao i mere za smanjivanje ili otklanjanje rizika u cilju podizanja nivoa bezbednosti. On daje uvid u sve aspekte rada i na taj način pomaže da se uoče elementi koji mogu doprineti nesreći ili šteti.

 

Način na koji se parametri opasnosti i mera zaštita definišu, vrši se uz pomoć samih radnika i njihovih zapažanja, Ugovora o radu i Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta, a procena se vrši za svakog zaposlenog pojedinačno. Akt o proceni rizika u kojima su navedena radna mesta sa povećanim rizikom se šalje na uvid Medicini rada koja zatim izdaje stručno mišljenje sa propisanim periodima lekarskih pregleda.

 

Akt mora izdati stručno lice koje poseduje neophodna ovlašćenja i licence u oblasti BZR. Na taj način, dokazan je legitimitet samog dokumenta. Zaštita ,,Beograd’’ Vam nudi sve usluge u datoj oblasti, kao i izradu normativnih akata  koji noseći naš pečat i potpis  garantuju potpuni zakonski validitet.

 

Obaveza od životne važnosti – Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

 

Nada svih poslodavaca i zaposlenih iz bilo koje delatnosti je da do nesreće, havarije ili požara neće doći, ali od izuzetne je važnosti da Vaši zaposleni znaju kako da deluju ako do nepogode dođe, odnosno kako da pruže pomoć onima koji su životno ugroženi. Sa tim ciljem postoji pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, kao i vrsti opreme i sredstava koji moraju biti obezbeđeni i uvek dostupni na radnom mestu. Osim ormarića sa sredstvima za pružanje prve pomoći i osnovnih informacija o njegovom sadržaju, neophodno je da određen broj zaposlenih poseduje sertifikat o obuci iz pružanja prve pomoći (obnavlja se na 5 godina).

 

Princip obuke je sličan kao i kod bilo koje druge iz oblasti. Nakon slušanja teorijskog dela, sledi ona glavna – praktična obuka koja obuhvata skup pravilnih postupaka za pružanje adekvatne pomoći. Osnovna uloga teorijskog dela je upoznavanje sa pojmovima, osnovnim ciljevima i principima prve pomoći, kao i odgovornostima lica koje istu pruža. Posebna pažnja pridaje se pojašnjenju o nameni sredstava i materijala za pružanje pomoći, postupku hitne evakuacije povređenog lica, kao i načinu upućivanja poziva hitnim službama.

 

Praktični deo je zapravo suština ove obuke i pomoću njega, zaposleni će steći veštine neophodne za prepoznavanje povrede i bolesti, kao i za upotrebu zavoja i drugih materijala. Uče se tehnike oživljavanja, kao što su masaža srca i veštačko disanje. Nakog završene obuke, polaže se ispit koji obuhvata test sa praktičnim delom.

Obratite nam se za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći koje se može realizovati na Vašoj lokaciji ili u našim prostorijama. Tim edukatora Zaštite,, Beograd’’ na čelu sa doktorom specijalistom vodi sertifikovan program u skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016).

 

Dokaz o neugrožavajućoj radnoj okolini – Ispitivanja uslova radne okoline

 

Ukoliko zaposleni provode duže od 2 sata dnevno u radnom objektu i prostorijama, neophodno je utvrditi karakteristike mikroklime i osvetljenja. Ovakva ispitivanja obavlja ovlašćeno preduzeće odgovorno za ispravnost stručnog nalaza koji nakon analiza izdaje u 2 primerka. Osim temperature i vlažnosti ambijentalnog vazduha, važno je utvrditi u kom procentu i sadržaju su čestice prašine i gasovi prisutni u istom, kao i kvalitet osvetljenja u datom prostoru. Sve navedene karakteristike moraju biti u ravni sa propisanim normama, a ukoliko nisu, moraju biti dovedene u balans koji obećava zdravu radnu okolinu.

 

Među poslednjim tačkama na listi ali primarna po važnosti – Evidencija o ispitanim električnim i gromobranskim instalacijama

 

Svaki objekat i poslovna jedinica mora posedovati dokaz o potpunoj ispravnosti i funkcionalnosti gromobranskih i električnih instalacija. Njihova neispravnost može dovesti do eksplozije ili požara, stoga dokaz o pripremljenosti za inicijalno puštanje u rad, ali i redovan monitoring mora biti izdat i obavljan od strane licencirane i visokostručne organizacije.

 

Zaštita ,,Beograd’’ nudi usluge u oblasti pregleda i provere gromobranske instalacije, kao i svih drugih električnih instalacija niskog napona. Sve provere vršimo u skladu sa propisanim zakonima, standardima i pravilnicima, stoga garantujemo za kvalitet usluge i istinitost dokumentovanih tvrdnji.

 

Obzirom na to da više od 50 godina nastojimo da sačivamo životnu i radnu okolinu, ali i kvalitet života svih nas, naše preduzeće je adekvatan izbor za posrednika između Vas i nadležnih inspekcijskih institucija. Uz nas ćete uvek biti spremni da odgovorite svim bezbedonosnim standardima i propisanim regulativama aktuelnih zakona što Vašu kompaniju direktno stavlja na dobru i poštovanu poziciju.

 

Za sve vrste konsultacija u oblasti BZR nas možete kontaktirati putem mejla, formulara ili telefona, a nezavisno od toga kojim putem to učinite, očekujte da će naš tim rado i profesionalno odgovoriti na sva Vaša pitanja.