Zašto je Akt o proceni rizika bitan za svaku kompaniju?

Nezavisno od delatnosti kojim se Vaša kompanija bavi, Akt o proceni rizika po svojoj važnosti stoji odmah uz osnivački akt i sistematizaciju radnih mesta. S obzirom na to da je njegova uloga da bezbednost i zdravlje Vas i Vaših zaposlenih štiti tako što će potencijalne opasnosti na radnom mestu detektovati, ali i predočiti efektivne mere za njihovo otklanjanje, od izuzetne je važnosti da ovaj dokument kao pravno lice i posedujete, ali i blagovremeno dopunjavate.

 

Od 2005.godine, Akt o proceni rizika je obavezan za sve privrednike, bili oni u PDV sistemu ili ne, a za njegovu izradu postoje zakonski utvrđene metode koje obavljaju licencirana stručna lica. Ova sveobuhvatna analiza rizika jednog radnog mesta zahteva da se svi procesi rada, kao i sredstva i  oprema za rad koja se u njihovu svrhu koriste detaljno ispitaju da bi se došlo do neophodnih zaključaka.

 

Tek onda kada smo upoznati sa svim karakteristikama naše radne okoline, ali i posledica konkretnih akcija koje za rad preduzimamo, mi možemo biti svesni nivoa rizika na našem radnom mestu. Upravo u tu svrhu se i sačinjava ovaj nemerljivo važan dokument koji ima zadatak da ljudski život i zdravlje sačuva. Vama kao poslodavcu, to treba da bude jedna od najvažnijih obaveza, jer ste upravo Vi odgovorni za stvaranje uslova potpune bezbednosti Vaših zaposlenih na radnom mestu.

 

Šta je Akt o proceni rizika?

 

Akt o proceni rizika je integrisan deo normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i stoga temelj svakog bezbednog poslovanja. Obaveze zaposlenog, kao i kaznene mere (između ostalog i novčani izdaci od 800.000 do 1.000.000. dinara) su utvrđene u aktuelnom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, a sama metodologija i proces izrade Akta se nalazi u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini.

 

Procena rizika i mere koje se uz njega utvrđuju se obezbeđuju primenom propisa o bezebednosti i zdravlju na radu, a svrha njihove primene jeste otklanjanje, odnosno smanjivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini.

 

Akt o proceni rizika obuhvata praćenje i dokumentovanje svih faktora u procesu rada – od organizacije do ispitivanja sirovina i sredstava koja se koriste u tehnološkim procesima, kao i svakog pojedinačnog elementa koji može negativno uticati na zdravlje i bezbednost zaposlenog.

 

Šta Akt o proceni rizika tačno obuhvata i koje su Vaše obaveze tokom procesa procene?

 

Osim opštih podataka koji se tiču poslodavca, ali i lica koja učestvuju u proceni rizika, Akt o proceni rizika sadrži još 7 zasebnih stavki. Najvažnija od njih se upravo vezuje za detaljan opis tehnoloških i radnih procesa, sredstava za rad i onih za ličnu zaštitu. Tokom obavljanja ovih zadataka, stručno lice u obzir uzima sve objekte koji se koriste kao radni prostor, opremu za rad, pomoćne konstrukcije i konstrukcije za kolektivnu bezbednost, i naravno opis sirovina i materijala koje koristite u proizvodnji ili drugim procesima.

 

Vaša glavna obaveza jeste da stručnom licu obezbedite adekvatne uslove za neometan rad i uz to pripremite svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na oganizaciju rada radi provere iste. Naime, to nas dovodi do sledeće stavke iz Akta o proceni rizika koja se odnosi na snimanje organizacije rada. Osim uvida u faktičko stanje Vaše kompanije, snimak organizacije se bavi i statusom Vaših zaposlenih. Od provere radnog vremena i vremena koje provide na određeim poslovima, do uvida u njihovo zdravstveno stanje i generalnih uslova za zasnivanje radnog odnosa. Zato, imajte na umu da svu radnu dokumentaciju blagovremeno pripremite i date na uvid stručnom licu.

 

Sledeći korak je krucijalan za poslovanje Vaše kompanije, i on se odnosi na prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu. Pribavljanjem potrebnih informacija iz priložene dokumentacije, kao i objektivnim sagledavanjem rezultata praćenja odvijanja procesa dobija se jedna opšta slika o stanju bezbednosti na Vašem radnom mestu. Svakako, ono što je Vaša najveća obaveza kao poslodavca u ovom segment jeste da pripremite svu dokumentaciju vezanu za dokazivanje postojećeg stanja bezbednosti. Osim stručnih nalaza o izvršenim pregledima i proveri opreme za rad uz one koji dokazuju rezultate ispitivanja uslova radne okoline, potrebno je na uvid dati izveštaje o lekarskim pregledima zaposlenih, eventualnim povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i dokaze o preduzetim merama za njihovo sprečavanje.

 

Na kraju, dolazi se do završne procene rizika uz utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjivanje i sprečavanje potencijalnih opasnosti i štetnosti.

 

Svaka modifikacija unutar Vaše kompanije može biti predstavljati potencijalni rizik po zaposlene

 

Ukoliko dođe do promene procesa rada, to automatski znači da se stvaraju novi uslovi za potencijalne rizike. Takođe, ukoliko se propisane mere ne pokažu dovoljno efektivnim i stoga se desi neka nesreća na radnom mestu, bitno je pristupiti izmeni i dopuni akta o proceni rizika. Ovo je Vaša zakonska obaveza, ali i dobra praksa ukoliko želite da Vašoj kompaniji osigurate stabilnu reputaciju, i samim tim, bolji plasman na domaćem i internacionalnom tržištu.

 

Kako bi svi poslodavci bili potpuno sigurni da su na nivou njihove kompanije ispoštovane sve zaštitne mere radi  adaptacije situaciji sa COVID – 19, na nivou nadležnog Ministarstva je doneta efektivna Dopuna akta o proceni rizika za sva radna mesta. Sprovođenjem propisanim preventivnih mera direktno se podiže nivo bezbednosti i zdravlja na Vašem radnom mestu. 

 

Kome se obratiti za stručnu izradu Akta o proceni rizika?

 

Održavanje kontinuirane bezbednosti i zdravlja na radnom mestu nikada nije bio lak zadatak za poslodavce, zaposlene i odgovorni tim ljudi koji procene vrši, stoga je vrlo bitno kome ćete ovu obavezu poveriti. Iako se ceo proces čini vrlo komplikovanim, ukoliko kraj sebe imate kvalitetan i profesionalan tim stručnjaka, na Vama je samo da napravite pravi izbor i pripremite Vaše radno mesto za date provere.

 

Zaštita ,,Beograd’’ već dugi niz godina nudi i vrši sve usluge iz oblasti BZR, a poseban značaj pridajemo upravo izradi Akta o proceni rizika. Imajući na umu koliko je važno da svaka provera, analiza i zabeleška stanja bezbednosti na radnom mestu bude urađena sa maksimalnom pažnjom, ovaj zadatak poveravamo najvećim stručnjacima iz svojih oblasti koji su i deo našeg tima.

 

Od sačinjavanja plana sprovođenja postupka procene rizika, do obavljanja propisanih akcija i sačinjavanja stručnog nalaza, naš tim Vam stoji na raspolaganju za celokupnu proceduru za čije obavljanje smo licencirani kod nadležnog Ministarstva. Osim toga, uz Vas smo za sve konsultacije i savete u cilju unapređivanja bezbednosti i zdravlja na Vašem radnom mestu. Obratite nam se još danas i napravite iskorak ka boljoj i sigurnijoj budućnosti Vaše kompanije.