Upravljanje biocidnim proizvodima

Imajući u vidu da su biocidi i hemikalije sastavni deo svakodnevnog života čitave moderne civilizacije, odgovorno i stručno upravljanje biocidnim proizvodima i hemikalijama treba da bude prioritet u borbi za očuvanje životne sredine. Ukoliko do takve realizacije ne dođe, posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su skoro uvek nemerljive.

 

Republika Srbija se uz svoje predstavnike iz Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva za zaštitu životne sredine uključila u više značajnih projekata koji bi pre svega aktuelne zakone prilagodili standardima EU sa ciljem poboljšanja kontrole protoka biocida i hemikalija. Jedan od takvih projekata je i Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbijikoji je u velikoj meri doprineo i unapređivanju samih hemikalija i biocidnih proizvoda u vidu korišćenja u privredi i poljoprivredi. Na takav način, stvaraju se alternativne hemikalije I biocidni proizvodi koji u svom sastavu ne sadrže visok nivo toksičnih materija, kao što je to obično slučaj.

 

Što se tiče unapređivanja zakonodavnih okvira, izrada novog Nacrta o biocidnim proizvodima u cilju usklađivanja sa Uredbom o biocidnim proizvodima (528/2012/EU) je završena 2018.godine, a konkretna promena koja se odnosi na biocide jeste pooštravanje postupka upisivanja u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Po Zakonu o biocidnim proizvodima, proizvođač ili uvoznik može da stavi biocidni proizvod u promet iako za njega nije dobio odobrenje pod uslovom da poseduje rešenje o upisu tog proizvoda u Privremenu listu.

 

Utvrđivanje tehničkog dosijea biocida i upisivanje u Privremenu listu

 

Svaki Zakon ima za cilj da određene aktivnosti prati, kontroliše i suzbija, a što se tiče gorepomenutog Zakona o biocidnim proizvodima, taj cilj se konkretno vezuje za celokupni ekosistem koji nas okružuje.

 

Prvi korak je analiza biocidnog proizvoda radi utvrđivanja njegovog tehničkog dosijea na osnovu kog se određuje kojoj upisnoj listi pripada. Po sadržaju aktivnih supstanci (mikroorganizam, virus ili gljivica koji ima određeno dejstvo na nepoželjne organizme), razlikuju se Lista I, Lista la i Lista lb. Upisivanje u svaku od njih treba da sadrži imena svih aktivnih supstanci, vrstu biocidnog proizvoda u kome ta supstanca može da se koristi, kao i opis procene potencijalnog rizika po ljude i životnu sredinu. Ono što sledi jeste razvrstavanje biocida po načinu korišćenja – da li će se biocid koristiti u vidu delovanja na određeni organizam, prostor ili površinu. Tek onda kada su svi detalji o proizvodu dokumentovani i potvrđeni, sledi proces odobravanja, odnosno neodobravanja stavljanja biocida u promet. Obzirom na odgovornost koju ova odluka ima, izuzetno je važno da dokumentacija priložena nadležnom Ministarstvu bude potpuna i legitimna.

 

Kao što smo pomenuli, dok protokol traje, uz zakonsko rešenje o upisu biocida u Privremenu listu, Vi imate mogućnost da proizvod plasirate na tržište. Naravno, u odnosu na uzorak biocida, kao i izveštaju o njegovim svojstvima i podacima o proizvođaču, nadležni organi će u roku od 30 dana odlučiti da li je proizvod podoban za listu ili ne.

 

Odobrenje za stavljanje biocidnog proizvoda u promet

 

Na osnovu infomarcija iz Tehničkog dosijea biocidnog proizvoda, ali i njihovih dokazanih validnosti, Ministarstvo blagovremeno donosi odluku o načinu upravljanja datim biocidom. Osim podataka o fizičko-hemijskim svojstvima biocidnog proizvoda, tehnički dosije sadrži i podatke o toksikološkim i ekotoksikološkim karakteristikama, podatke o efikasnosti na ciljne organizme, ali i podatke o merama za zaštitu zdravlja ljudi, životinja i životne sredine. Ukoliko je dobijanje dređenih podataka naučno ili tehnički nemoguče, o tome dostavljate pismeno obrazloženje.

 

Laboratorijsko ispitivanje uzorka Vašeg biocidnog proizvoda obavlja se u službi utvrđivanja zadovoljenja glavnih parametara za dobijanje odobrenja. Prvi se odnosi na samu efikasnost proizvoda u svojoj primeni, ali večina se odnosi upravo na njegovo dejstvo na životnu sredinu i živa bića. Potrebno je ustanoviti da proizvod nema neželjene efekte na narušavanje zdravlja, niti da može da doprinese zagađenju podzemnih i površinskih voda ili vazduha. Na kraju, utvrđuje se podobnost proizvoda da se bezbedno skladišti i transportuje.

 

U zavisnoti od karakteristika biocidnog proizvoda, Ministarstvo ima rok od najviše godinu dana da se izjasni po pitanju zahteva za odobrenje.

 

Od adekvatne klasifikacije i obeležavanja biocidnog proizvoda do njegovog bezbednog korišćenja

 

Klasifikacija se vrši po propisanim regulativama iz Zakona o hemikalijama, dok su za pakovanje, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda propisi usaglašeni u aktuelnom Zakonu o biocidnim proizvodima. Ono što je zajedničko za oba zakona jeste proces izrade bezbedonosnog lista koji je neophodan za puštanje biocida u promet ili proizvodnju.

 

U skladu sa tim, uputstvo za bezbedno korišćenje ovakovog proizvoda je naznačeno upravo u ovom bezbedonosnom listu, stoga je vrlo jasno koliko se pažnje mora pridati njegovoj izradi.

 

Niz neophodnih procedura koje biocidni proizvod prolazi od klasifikacije do stavljanja u promet zahteva izuzetnu stručnost, iskustvo i sa sobom nosi veliku odgovornost. Stoga je naša propruka da taj zadatak poverite akreditovanim savetnicima za hemikalije i biocidne proizvode koji će Vam proces olakšati, a Vaše preduzeće zaštiti od penalizacije ili potencijalne opasnosti.

 

Uloga Savetnika za hemikalije u procesu dobijanja odobrenja

 

U skladu sa aktuelnim Zakonom o hemikalijama, određena kategorija preduzetnika koji je uvoznik, distributer, proizvođač ili korisnik hemikalija ili biocida dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

 

Savetnik za hemikalije mora posedovati propisanu stručnu spremu, neophodno iskutsvo i znanje u oblasti, kao i licencu za obavljanje dužnosti. Kao što je već napomenuto, izrada i priprema neophodne dokumentacije za izdavanje dozvole ili stavljanje biocidnog proizvoda u Privremenu listu zahteva visoke kompetencije, stoga Vam upravo u tom procesu savetnik i pomaže.

 

Osim učestvovanja u izradi bezbedonosnog lista, ovo lice priprema i sadržaj etiketa u skladu sa Zakonom o biocidima. Za sve implementacije propisa koje su vezane za klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje proizvoda, adekvatnu pomoć možete dobiti od savetnika koji uz to predstavlja i Vašeg predstavnika pred nadležnim Ministarstvom. Uz to, očekujte i kvalitetnu saradnju sa nadležnim inspekcijskim organima u cilju obezbeđivanja potpunog legitimiteta Vašem preduzeću u datoj oblasti.

 

Zaštita ,,Beograd’’ nudi upravo takvu uslugu, jer tim naših Savetnika za hemikalije poseduje svo neophodno znanje, veštine i ogromno iskustvo. Naša dugogodišnja saradnja sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine nam omogućava da aktivno učestvujemo u njenom očuvanju tako što ćemo Vaše poslovanje prilagoditi zakonima koji našu životnu sredinu i štite. Zato nam se obratite još danas putem telefona ili mejla, i obezbedite sebi i svom preduzeću pouzdanog i visoko profesionalnog saradnika.