Sve što treba da znate o zaštiti životne sredine u Srbiji

Zaštita životne sredine u Republici Srbiji regulisana je zakonom kojim se obezbeđuje pravo čoveka na razvoj i život u zdravoj životnoj sredini, kao i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine. Iako Srbija ima prilično dobro uređen zakonski okvir vezano za očuvanje i zaštitu životne sredine, treba napomenuti da primena svih zakonskih regulativa nije uvek dosledna u svim oblastima.

 

Ipak, promena političke klime u ovom delu Evrope u poslednje dve decenije dovela je i do promene percepcije važnosti očuvanja životne sredine. Ono je danas i od strateškog značaja za državu Srbiju jer postoji veliki broj kapitalnih investicija koje se tiču očuvanja zaštićenih prirodnih dobara u našoj zemlji.

 

Tu je, naravno, i uvek goruće pitanje evrointegracija i njihov ogroman uticaj na ovu oblast, budući da članice Evropske Unije zahtevaju da svaka buduća članica prihvati njene pravne tekovine, a druge države Evrope pridaju veliki značaj očuvanju životne sredine.

 

Ukoliko se osvrnemo na zahteve i na ono što je do sada postignuto u praksi, primetićemo da je evidentan jaz u usklađenosti između evropskih standarda i onoga što je Srbija do sada uradila na polju zaštite i očuvanja životne sredine, iako postoje i izvesni pomaci.

 

Zaštita životne sredine je kompleksna oblast

 

Kada govorimo o zaštiti životne sredine, mi zapravo govorimo o čitavom nizu zakona, mera, uslova i instrumenata ne samo za očuvanje prirodne ravnoteže i sanaciju raznih oblika zagađivanja, već i za negovanje raznovrsnosti i kvaliteta životne sredine kao i prevenciju njenog zagađenja. A to su sve izazovi na koje nije lako odgovoriti.

S tim u vezi, neophodno je da prvo objasnimo neke od osnovnih koncepata koji se tiču očuvanja životne sredine u Srbiji.

 

Šta je životna sredina?

 

Da bismo bolje razumeli šta je sve obuhvaćeno zaštitom životne sredine, moramo prvo da je definišemo. Iako je prva asocijacija na životnu sredinu naše neposredno okruženje, bitno je naglasiti da ona zapravo obuhvata skup kako prirodnih, tako i stvorenih vrednosti, čiji složeni međusobni odnosi čine prostor i uslove za život uopšte.

 

Jednostavnije rečeno, životnu sredinu čine prirodni elementi tj. voda, vazduh, zemljište, biljni i životinjski svet, klima, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, vibracije, buka, ali isto tako i tipično ljudske tvorevine, odnosno naselja, razni objekti i infrastruktura.

 

Ova brojnost i kompleksnost međusobnih odnosa elemenata životne sredine nameće potrebu za pomnim merenjem njenog kvaliteta, odnosno praćenjem različitih fizičkih, hemijskih, bioloških i drugih indikatora.

 

Ko su subjekti sistema zaštite životne sredine?

 

Sistem zaštite životne sredine dužni su da unapređuju svi, počev od Republike Srbije, njenih autonomnih pokrajina, lokalnih jedinica samouprave, zatim pravnih i fizičkih lica koja u obavljanju privredne ili neke druge delatnosti koriste prirodne vrednosti, te ugrožavaju ili zagađuju životnu sredinu na bilo koji način.

 

U subjekte sistema zaštite spadaju i naučne i druge organizacije, kao i pojedinci i grupe građana, gde je svako odgovoran za aktivnost kojom se menja ili se može promeniti stanje ili uslovi u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera kojima se štiti životna sredina, a koje su propisane zakonom.

 

Obaveze pravnih subjekata u vezi sa zaštitom životne sredine

 

U Srbiji postoji čitav niz zakona, podzakonskih akata i ratifikovanih međunarodnih konvencija koje se bave zaštitom životne sredine. Ukratko, privredni subjekti, isto kao i pojedinci, dužni su da primenjuju i sprovode propise o zaštiti životne sredine, poštuju princip održivosti prilikom korišćenja prirodnih resursa, dobara i energije, uvode energetski efikasnije tehnologije i koriste obnovljive prirodne resurse kad god je to moguće. To se posebno odnosi na veće zagađivače u našoj zemlji, kao što su rafinerije nafte, termoelektrane i druga energetska postrojenja, hemijska industrija, preduzeća koja se bave preradom metala, cementare, rudnike, i prehrambenu industriju.

 

Takođe, privredni subjekti treba da slede procese, tehnologije i prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, i da preduzimaju mere prevencije ili otklanjanja posledica ugrožavanja i štete po životnu sredinu kada je to neophodno, te da pravilno vode potrebnu evidenciju o potrošnji sirovina i energije, ispuštanju zagađujućih materija, zatim klasifikaciji, karakteristikama i količinama otpada. Ove i druge podatke od značaja treba redovno dostavljaju nadležnim organima. Isto tako, neophodno je baviti se i kontrolom aktivnosti i rada postrojenja koji mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

 

Naše iskustvo u ovoj oblasti

 

Budući da možemo da se pohvalimo ne samo višegodišnjim iskustvom u polju i detaljnim poznavanjem zakonske regulative, već i visokoobrazovanim kadrom koji je spreman da odgovori na različite izazove koje nosi ova oblast, spremni smo da Vam ponudimo širok spektar usluga koje pokrivaju kako izradu stručne dokumentacije i pružanja savetodavnih usluga tako i predloge dnevnih aktivnosti i monitoringa, a sve to sa ciljem da se Vaše poslovanje uskladi sa zakonom.

 

Možemo da Vam ponudimo odgovarajući plan koji podrazumeva sagledavanje stanja u Vašoj kompaniji u dosadašnjem poslovanju, kao i predlog mera koje treba preduzeti u oblasti zaštite životne sredine. Posedujemo i savremeno opremljenu i akreditovanu laboratoriju u kojoj obavljamo najrazličitije vrste potrebnih analiza.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, pošaljite nam upit a mi ćemo Vam blagovremeno pružiti sve potrebne informacije.