Prilike za minimiziranje otpada na deponijama u Srbiji

Jedan od osnovnih ekoloških problema sa kojima se Srbija suočava je upravo odlaganje i tretiranje otpada. Osim činjenice da skoro svaka opština u našoj zemlji ima nesanitarnu deponiju koja na mnogobrojne načine šteti ekosistemu u kom se nalazi (ali i okolnim područjima putem vode, zemljišta i vazduha), istina je da se u Srbiji zabrinjavajuće mali procenat ukupnog komunalnog otpada reciklira.

 

Međutim, uvođenjem nove Strategije upravljanja otpadom za period od 2019-2014, Srbija je krenula putem unapređenja i preko potrebne tranzicije postojećeg sistema upravljanja otpadom. Cilj ovakvog poduhvata je upravo smanjivanje deponija i mogućnost praćenja kretanja otpada na kontrolisanim područjima, odnosno sanitarnim deponijama koje bi se organizovale integrisano – na nivou regionalnih centara. To bi znatno olakšalo svaki proces koji organizacija otpada podrazumeva, a naročito bi doprinelo proceduri separacije i tretmana otpada.

 

Osim što bi znatno resteretili životnu sredinu od negativnih uticaja sa kojima se svakodnevno bori, okavav model bi doprineo i ekonomskom boljitku na nacionalnom i privatnom nivou. Razlog za to leži u cirkularnoj ekonomiji koja se u svojoj biti bazira na obnovljivosti materijala, iskorišćavanju obnovljivih izvora, kao i smanjenju, odnosno eliminaciji hemikalija i otpada.

 

Reciklažom do opšteg boljitka

 

Osim što reciklažom sprečavamo gomilanje otpada na deponijama i time čuvamo sredinu u kojoj živimo, ona je vrlo povoljna i za razvitak cirkularne ekonomije čijem postizanju teži većina ambicioznih kompanija. Smeće se tretmanima pretvara u proizvod koji je potpuno spreman za upotrebu, što automatski znači uštedu za kupovinu iste sirovine. Zato je vrlo važno da se sam proces, odnosno primarna selekcija otpada vrši po principu sortiranja otpada prema vrsti pripadanja.

 

Ovo se naročito odnosi na reciklažu plastike jer je njeno razlaganje u prirodi izuzetno sporo, a njeno zagađenje nezaobilazno. Naime, plastika se dobija od fosilnih goriva i ugljovodonika čiji su resursi već znatno smanjeni, a samim sagorevanjem fosilnih goriva se ispušta najveća emisija CO2 u atmosferu.

 

Kompleksan proces reciklaže uključuje prikupljanje, separaciju, obradu i krajnju izradu novih proizvoda, a po nastanku može biti primarna i sekundarna. Primarna se vrši na mestu nastanka, a sekundarna pre samog procesa reciklaže. Da bi se kroz procedure prošlo efektivno i sa zadovoljavajučim rezultatima, Vaše preduzeće mora posedovati dobro organizovan sistem za upravljanje otpadom. Samo regularnim i adekvatnim vođenjem dnevnih evidencija uz sistematsko praćenje kretanja otpada i tokova njegovih tretmana, moći ćete da u kratkom vremenskom period uvidite sve beneficije reciklaže na nivou Vaše kompanije.

 

Upotrebljavanje otpada za dobijanje električne energije

 

Energetika i zaštita životne sredine ne smeju funkcionisati u disbalansu, stoga je cilj svake kompanije upravo smanjena potrošnja električne energije. Upravo je otpad jedna od alternativa za dobijanje iste, a spaljivanjem određenog komunalnog otpada se električnom energijom mogu napajati veći i manji gradovi. Očekuje se da će izgradnja spalionice u Vinči biti završena do kraja 2022. godine, a ono što upravo zabrinjava u ovakvim postrojenjima je zagađenje vazduha putem čestica teških metala i dioksina.

 

Alternativa spaljivanju je dobijanje energije iz biomase. Biomasa je definisana kao biorazgradivi deo proizvoda, odnosno otpada iz poljoprivrednih, drvnih i drugih sličnih industrija, ali i industrijskog i gradskog otpada. Postoje čvrsta, tečna i gasovita biomasa, a mehaničkim, biohemijskim i termičko-hemijskim tretmanima iste, dobija se električna energija.

 

Ukoliko ste Vi vlasnik preduzeća koje se bavi tretmanom i sakupljanjem otpada koji se na ovaj način koristi kao sekundarna sirovina, onda ste sigurno upoznati sa aktuelnim Pravilnikom koji pruža zakonske smernice za legalno poslovanje. Osim što delovanje Vašeg postrojenja ne sme ni na koji način ugrožavati životnu sredinu, u obavezi ste da posedujete sistem za sprečavanje nastajanja udesa, kao i stabilan sistem za zaštitu od požara. Obratite se Zaštiti ,,Beograd’’ još danas za sve usluge u oblasti ZOP-a, ali i zaštite životne sredine i prilagodite Vaše poslovanje aktuelnim Zakonima i ekološkim standardima uz pomoć stručnih saveta i konkretnih delotvornih akcija našeg tima.

 

Promene u životnom ciklusu samog proizvoda su neminovne

 

Primena ove metode počinje još u dizajnu samog proizvoda koji se još naziva i eko dizajn, a njegova uloga jeste da proizvod za čiju je konstrukciju namenjen učini što dugotrajnijim, fleksibilnijim, i pogodnijim za višekratnu upotrebu. Što se tiče samog proizvodnog procesa, koriste se reciklirani materijali, a za samu izradu određenog proizvoda je bitno upotrebiti što manje energije (obezbeđena energetska efikasnost).

 

Osim toga, princip čistije proizvodnje i cirkularne ekonomije je upravo otklanjanje problema na samom izvoru. To znači da se materijali koji učestvuju u proizvodnji trebaju limitirati isključivo na one neugrožavajuće po životnu sredinu i živa bića. Tu se podrazumevaju alternativne hemikalije, lako razgradivi i reciklabilni materijali, i slično.

 

S obzirom na to da modifikacija ili kompletna promena tehnologije proizvodnje zahteva i adaptaciju opreme za rad, Vi ste kao preduzetnik u obavezi da vršite regularnu proveru te iste opreme, što se naročito odnosi na trenutke kada je ona prilagođavana novim procesima u proizvodnji. Tako ćete svojim zaposlenima obezbediti bezbedno i sigurno radno mesto, a uz to omogućitii da Vaš proizvod zadovoljava sve propisane standarde. Zaštita ,,Beograd’’ za Vas vrši pregled i proveru opreme za rad, pregled i proveru električne instalacije, kao i uslugu izrade svih normativnih akata u oblasti BZR.

 

Dobar primer u praksi – Nestle fabrika u Surčinu

 

Prva fabrika u Srbiji koja može da se pohvali nultim uticajem na životnu sredinu je upravo Nestle. Put do takvog cilja obuhvata svakodnevnu brigu o otpadu jer se podrazumeva njegova reciklaža ili korišćenje za dobijanje električne energije. Osim toga što fabrika ne odlaže na deponiju nikakav otpad, postignuti su značajne brojne uštede koje uključuju vodu i struju, dok su se emisije gasova smanjile na minimum, a pakovanja unapredila. Smanjenjem dimenzija ambalažnog materijala je potrošnja papira umanjena za 60 tona na godišnjem nivou, što je i doprinelo značajnom padu emisija CO2.

 

Pre svega, njihov uspeh se zasniva na tome što su svoje delatnosti prilagodili Zakonima koji štite životnu sredinu, a beneficije koje su na taj način ostvarili su apsolutno vidljive. Osim usklađivanja rada sa regulativama, preporučuje se praćenje uspešnih modela poslovanja svetskih proizvođača čija ekološka svest i volja da posluju u skladu sa prirodom, neretko prevalizilazi one na koje smo mi već navikli. Zaštita ,,Beograd’’ već dugi niz godina aktivno učestvuje u ekološkom osvešćavanju stanovništva i poslodavaca sa jednim ciljem – zaštita životne sredine svih nas. Zato, obratite nam se još danas putem mejla ili telefona, i priđite korak bliže ostvarivanju poslovnih ciljeva uz neophodnu ekološku obavezu i brigu.