Preventivne mere zaštite od požara - uputstvo za poslodavce

Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste da spasi živote ljudi, materijalna dobra, kao i životnu sredinu. Stoga, kvalitetno uređen i organizovan sistem zaštite od požara ima nemerljivu vrednost i zbog toga poslodavci sve više pažnje obraćaju na to kome će poveriti njegovu izradu. 


Osim što podiže svest o važnosti zaštite od požara, zakon jasno ističe da je veoma važno raditi i na njegovoj prevenciji. To su neka od osnovnih načela na kojima se baziraju i usluge projektovanja u ovoj oblasti.


Da bi mogle da pružaju usluge izrade i unapređenja sistema zaštite od ove vanredne situacije, kompanije koje se time bave moraju posedovati sve tri licence od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 


To su licence za:

  • Obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara
  • Obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara
  • Poslovi unapređenja zaštite od požara

Jedna od kompanija koje ispunjava sve ove uslove i ima stručan kadar koji poslodavcima može pomoći da uspešno definišu i preduzmu sve preventivne mere zaštite od požara jeste i Zaštita Beograd


Kategorizacija privrednih objekata u oblasti zaštite od požara


Kao jedan od prvih koraka prilikom definisanja preventivnih mera zaštite od požara, poslodavci bi morali da znaju u koju kategoriju spada njihov privredni objekat. Zakonom su propisane tri osnovne kategorije prema ugroženosti od izbijanja požara – objekti sa visokim, povećanim i izvesnim rizikom.


Kategorizaciju objekata vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova i iz rešenja koje oni donesu proizilaze obaveze poslodavca. Za prvu kategoriju, potrebno je da se organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, kao i tehnička opremljena i obučena vatrogasna jedinica koja poseduje i opremu i uređaje za gašenje požara. Kako za prvu, tako i za drugu kategoriju važe ova pravila, s tim što je potrebno organizovati i stalno dežurstvo potrebnog broja lica koje je stručno za sprovođenje propisanih mera zaštite od požara.


Treća kategorija podrazumeva obavezno organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, kao i obezbeđivanje uređaja neophodnih za njegovo gašenje. Osim gorenavedenih obaveza, poslodavci čiji objekti spadaju u prvu i drugu kategoriju moraju da donesu i plan zaštite od požara. 


Plan zaštite od požara 


Dokument koji sadrži prikaz postojećeg stanja, procenu ugroženosti, i organizaciju aktivnosti u cilju prevencije ove nezgode naziva se plan zaštite od požara. Osim toga, u njemu se nalazi i predlog tehničkih i organizacionih mera koje treba preduzeti u cilju unapređenja trenutnog stanja i otklanjanja svih nedostataka.


U ovom dokumentu navedeni su i podaci o broju vatrogasaca, kao i tehničkoj obučenosti i opremljenosti vatrogasne jedinice u određenom privrednom objektu. Tu su jasno definisani i načini evakuacije u slučaju vanrednog stanja izazvanog požarom, kao i proračun broja ljudi koji se mogu bezbedno skloniti iz objekta. 


Poslodavac je dužan da pribavi plan zaštite i uputstva za postupanje u slučaju požara, a sve to mora biti istaknuto na vidljivom mestu kako bi te informacije bile dostupne svim subjektima zaštite (zaposlenima). 


Osim toga, vlasnik firme mora da ispuni dodatne obaveze kao što su investiranje u sisteme za otkrivanje, javljanje i gašenje požara za:

  • određene objekte (škole, zdravstvene ustanove, itd.) 
  • tehnološke procese (procesi u kojima se koriste zapaljive materije, gasovi, eksplozivi i slično)

Osposobljavanje zaposlenih u oblasti zaštite od požara


Osim definisanja kategorije u koju poslovni objekat spada i izrade plana zaštite od požara, poslodavac je u obavezi i da osposobi zaposlene u ovoj oblasti. Zakon je definisao da se ovo osposobljavanje mora obaviti najkasnije 30 dana od datuma stupanja u radni odnos. 


Ukoliko ste u nedoumici kome da poverite obučavanje svojih zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, predlažemo da kontaktirate sertifikovani tim kompanije Zaštita Beograd. Bićete u prilici da dobijete program koji obuhvata planiranje i obučavanje Vaših zaposlenih kao i organizaciju njihovih dežurstva i nadgledanje kako bi se utvrdilo da li se sve mere sprovode na pravi način.


Svaki objekat ima drugačije karakteristike i zato je jako važno odlučiti se za program koji se prilagođava potrebama Vaše kompanije, poput ovog gore navedenog. Provera znanja zaposlenih se vrši jednom u tri godine, a isto kao što je poslodavac dužan da svoje zaposlene obuči i oni su u obavezi da prisustvuju svim usavršavanjima i testiranjima. 


Nadzor i sankcije


Zakon o zaštiti od požara nalaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kontrolu sprovođenja propisanih mera i izvršenje obaveza svakog poslodavca.Ovakav nadzor vrše inspektori i ukoliko dođe do nepravilnosti ili se utvrdi da pravno lice ne postupa u skladu sa zakonom, može doći do određenih sankcija.  

Kazne za kršenje mera propisanih ovim zakonom mogu biti veoma visoke, tako da predlažemo da se na vreme osigurate time što ćete angažovati akreditovane stručnjake za konsultaciju i unapređenje preventivnih mera zaštite od požara u Vašem objektu. Kompletnu uslugu možete dobiti na jednom mestu, a sve što treba da uradite jeste da popunite kontakt formu ili nazovete +381112418155 kako biste dobili više informacija o uslgama iz ove oblasti koje pruža Zaštita Beograd.