Očuvanje životne sredine - uputstvo za firme

Ukoliko imamo zdravu životnu sredinu, obezbedili smo temelj za očuvanje ljudske egzistencije i razvoja društva koji je održiv. Osim prirode koja nas okružuje, životna sredina podrazumeva i sve ono što je čovek uz pomoć nauke i tehnologije stvorio radi zadovoljenja svojih potreba.

 

Disbalans koji se stvara i sve više primećuje dešava se upravo zbog toga što je resursa za to zadovoljenje sve manje, a loš uticaj čoveka na životnu sredinu sve veći. Uticaj koji rast privrede i ekonomije ima na okolinu se ogleda u klimatskim promenama, degradaciji zemljišta i ekosistema, kao i sve većim emisijama zagađivača u vodi i vazduhu. Da bi došlo do pozitivnih promena, svako treba i mora da učestvuje u procesu primenjivanja ,,zelenih’’ zakona propisanih da redukuju i kontrolišu zagađenja.

 

Pre svega, ovo važi za mala i velika preduzeća koja imaju zakonsku i etičku odgovornost da svojim delatnostima nisu ugrožavajući ni po šta, pa ni na samu prirodu i životnu okolinu.

 

Tu smo da Vas informišemo, naučimo i pomognemo da preduzmete važne korake danas koji će Vas i Vaš način poslovanja odrediti sutra. Uz pomoć znanja i iskustva stručnog tima Zaštite ,,Beograd’’, to je ostvarljivije nego što mislite, a u narednim pasusima ćemo Vam predočiti neke od mera na koje svakako treba obratiti pažnju.

 

Primarno je voditi se Zakonom o zaštiti životne sredine

 

Dobra vest je da se u našoj zemlji sve više pridaje značaj zaštiti životne sredine, te u skladu s tim i propisani zakoni bivaju sve restriktivniji iz godine u godinu. Za uspešan početak i moguć napredak u radu firme je svakako bitno da se ovaj zakon prouči, kao i njegove regulative primene. Radi se o Zakonu o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr.zakon, 72/2009-dr, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr.zakon i 95/2018 – dr.zakon) koji se ukupno sastoji od 130 članova koji se obraćaju pravnim, ali i fizičkim licima koja žive i rade na teritorijinaše Zemlje.

 

Ono na šta treba obratiti posebnu pažnju su preventivne mere u zaštiti životne sredine. Ukoliko se planira izgradnja novog poslovnog objekta, sve tačke koje građevinski projekat poseduje moraju biti prilagođene pomenutom zakonu.  Zatim, u zavisnosti od toga čime se preduzeće bavi, vrše se adekvatne kontrole primenjene tehnologiije, procesa, proizvoda, poluproizoda ili sirovine u određenoj delatnosti. Ukoliko se oceni da nešto od navedenog deluje ugrožavajuće, nadležno Ministarstvo može zabraniti proizvodnju i promet proizvoda.

 

Monitoring kao jedna od bitnijih stavki je efikasno sredstvo kontrole i praćenja stanja životne sredine. Prate se negativni uticaji koje Vaše poslovanje ima na okolinu, i uz određena saznanja se preduzimaju adekvatne mere za suzbijanje istih. Kriterijumi su jasno zakonski određeni za sve delatnosti, a ovakve kontrole obavljaju ovlašćene i stručne organizacije koje su odlično upoznate sa zakonskim merama. Jedno takvo preduzeće koje je do sada opravdalo poverenje vodećih firmi iz raznih oblasti je upravo Zaštita ,,Beograd’’. Širok spektar delovanja u oblasti Zaštite životne sredine je rezultat pedesetogodišnjeg napredovanja i usavršavanja,a sva laboratoriska ispitivanja (vode, vazduha, zemljišta) vršimo pomoću najsavremenije opreme koja garantuje pouzdan rezultat.

 

Primer modela ponašanja za industrijska preduzeća

 

Industrija je svakako jedan od vodećih privrednih sektora koji nudi važna rešenja u ljudskoj egzistenciji, ali u isto vreme deluje i kao jedan od glavnih zagađivača životne sredine. Ono što ovakvo preduzeće može da uradi je uvođenje dobrovoljnih mera u vidu sertifikacije SRPS-ISО 14001 ili EMAS, kao i uvođenju čistije proizvodnje (IPPC) koja omogućava efikasnije korišćenje energije i sirovina, i samim tim doprinosi smanjenju otpada i emisija. Gorepomenuta IPPC direktiva je zapravo Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine  (Sl. gl. RS, br. 135/2004) koja zahteva integrisanu IPPC dozvolu na osnovu koje se odobrava puštanje postrojenja u rad. Obzirom na to da se zagađujuće komponente ne zadržavaju u jednom subjektu, već obično prete sveobuhvatnom zagađenju vode, vazduha, zemljišta i slično, ovim integrisanim propisima se može postići željena kotrola i sprečavanje zagađenja.

 

Osim redovnog monitoringa, konstrusanja planova upravljanja otpada, kao i sveobuhvatne analize uticaja objekta na životnu sredinu, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za pomoć u dobijanju IPPC dozvole koja je ključna za legalno poslovanje Vašeg preduzeća.

 

Angažovanje sertifikovanog preduzeća za izradu stručne i validne dokumentacije

 

Agencija za zaštitu životne sredine je nadležna za prikupljanje, obradu i klasifikaciju dobijenih informacija o zagađivačima na nacionalnom nivou. To znači da sva dokumenta u oblasti zaštite životne sredine (plan upravljanja otpadom, izveštaji o dnevnim aktivnostima, izveštaj o redovnom monitoringu i slično) moraju uvek biti dostupna na uvid Agenciji koja samostalno ili uz pomoć nadležnih inspekcijskih organa učestvuje u njihovom prikupljanju.

 

Ono što je bitno je da posedujete stručno izrađenu dokumentaciju overenu i potpisanu od strane akreditovanog preduzeća koje zakonski garantuje za doslednost rezultata. Rad našeg preduzeća je prepoznat i prihvaćen od strane svih nadležnih institucija – Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo građevine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Stoga je naš potpis na svakom pojedinačnom stručnom izveštaju potpuno validan i više nego dovoljan da Vam omogući nesmetan rad, naravno ukoliko prvo Vaše preduzeće zadovoljava određene uslove.

 

Profesionale konsultacije su bitne radi otklanjanja postojećeg problema, ali i praćenja zakonskih promena i regulative

 

U svakom poslu, nepredviđene okolnosti su česta pojava. Ukoliko se desi da Vaša firma ne ispunjava zakonske uslove za legalno poslovanje u oblasti Zaštite životne sredine, možete se obratiti odabranom ovlašćenom licu, odnosno dobiti konsultantsku uslugu od istog. Ono gde Vam naše preduzeće može pomoći je upravo pomoć u poboljšanju trenutnog modela poslovanja radi dobijanja neophodnih dozvola. Predložićemo sve moguće načine na koje možete implementirati metode ,,zelenog’’ poslovanja u Vaš rad.

 

Jako je važno da idete u korak sa modifikacijama zakona jer to dokazujete da iste i poštujete. U tekućoj godini se očekuju izmene, odnosno dopune, zakonskih mera koje je već trebalo da budu osnažene u 2020. Zbog globalne pandemije, još uvek se ne zna puno o konkretnim namerama nadležnih institucija, ali se očekuje pooštravanje inspekcijskih procedura zbog sve većeg problema neadekvatnog upravljanja vodom i otpadom na lokalnim nivoima.

 

Uz Zaštitu ,,Beograd’’ možete biti sigurni da Vam neće promaći ni jedna zakonska promena, kao i da ćemo uz pomoć stručnog i visoko-obrazovaog tima uspeti da kreiramo jedinstven plan akcija u oblasti Zaštite životne sredine za Vašu firmu. Zato nam se obratite još danas putem telefona, formulara ili mejla, a mi ćemo Vam se u kratkom roku javiti i posvetiti svu neophodnu pažnju.