Obavezna zaštita na radu u građevinarstvu

Kada je izgradnja nekog građevinskog objekta u pitanju, veoma je važno detaljno isplanirati procese rada. To obuhvata planiranje resursa, prikupljanje podataka, organizaciju zaposlenih kao i stručno vođenje procesa na samom gradilištu.

 

Osim toga, da bi se ceo projekat završio na vreme i bez komplikacija, neophodno je misliti i o bezbednom izvođenju radova. Svakom izvođaču radova, bezbednost svih radnika kao i gradilišta generalno trebalo bi da bude najveći prioritet. 

 

Kako bi bili kompetentni za izvođenje građevinskih radova, svi građevinari trebalo bi da prođu adekvatne obuke, ali i da budu fizički spremni za ove, nimalo jednostavne zadatke. S obzirom na to da se radovi u građevinarstvu obavljaju na različitim visinama, u različitim vremenskim uslovima i često na vrlo skučenom prostoru, treba jasno definisati koje su to mere zaštite koje je neophodno sprovesti. 

 

Pregled i provera privremene gradilišne instalacije

 

Na svakom gradilištu postoje električne instalacije i oprema. S obzirom na to da kvarovi ovakvih instalacija mogu dovesti do katastrofa velikih razmera i ozbiljno ugroziti bezbednost svih prisutnih, neophodno je izvršiti kompletan pregled i proveru privremne gradilišne instalacije. Kako biste testirali ispravnost ovog tipa opreme, neophodno je da angažujete pravno lice koje poseduje neophodnu licencu.

 

Ovo je veoma važno zato što je za ovaj vid provere potrebno posedovati određeno znanje, ali i opremu uz pomoć koje se može dati precizna procena električnih i drugih privremenih uređaja na gradilištu. Sertifikovani stručnjaci iz ove oblasti takođe mogu pomoći u primeni i razumevanju propisanih mera bezbednosti.

 

Nakon svakog izvršenog pregleda i provere privremenih gradilišnih instalacija, klijent dobija stručan nalaz koji, između ostalih, sadrži i informacije o stanju i funkcionalnosti opreme. U zavisnosti od toga kakvi su rezultati, preuzimaju se sledeći koraci:

  • Ukoliko se utvrde nepravilnosti, zajedno sa licenciranim timom dolazi se do rešenja za uklanjanje istih.
  • U slučaju da nema uvrđenih nepravilnosti, bićete u mogućnosti da neometano nastavite proces gradnje.
 

Ovakav vid provere obavlja se periodično, odnosno na svake tri godine od datuma prethodnog pregleda. Profesionalni tim kompanije Zaštita Beograd stoji na raspolaganju za više informacija ili zakazivanje pregleda i provere privremene gradilišne instacije svim klijentima kojima je ova usluga neophodna.

 

Testiranje opreme za rad

 

Bez obzira da li planirate da koristite novu opremu, ili je sa popravke stigla ona koju ste koristili u ranijim projektima, neophodno je obaviti preventivan pregled svih instrumenata za rad. Osim toga, čak i naizgled bezazleno premeštanje opreme može dovesti do nepravilnosti u njenom radu, pa ne bi trebalo zanemariti ispitivanje funkcionalnosti i onih uređaja koji su postavljeni na novo mesto.

 

Sve ovo se radi u cilju utvrđivanja potpune bezbednosti svih instrumenata i uređaja koji će biti korišćeni, kao i izbegavanja da se bilo ko na gradilištu dovede u opasnost. Zakon nalaže da svi utvrđeni tehnički propisi i standardi, kao i uputstva proizvođača moraju biti ispoštovani. 

 

Isto kao i sva ostala ispitivanja, i proveru opreme za rad mora izvršiti sertifikovan tim stručnjaka kako bi dobijeni nalaz bio pouzdan i validan. Ukoliko imate nedoumice koje vrste građevinske opreme podležu proveri, detaljan spisak možete pronaći ovde

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

 

Izuzev utvrđivanja funkcionalnosti i ispravnosti privremenih električnih instalacija i ostale opreme na gradilištu, potrebno je odrediti i lice za bezbednost i zdravlje na radu. Sprovođenje procene rizika, stručni saveti, redovne kontrole, kao i saveti i primena znanja o unapređivanju bezbednosti na radnom mestu su samo neki od zadataka koje ovo lice obavlja.

 

Ovakav vid usluge mogu da pružaju zaposleni tehničko-tehnološke struke koji imaju iskustvo u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i položen stručni ispit. Ukoliko ste u potrazi za stučnim licima koja se neprestano usavršavaju kako bi pružila što kvalitetniji uslugu, predlažemo da se obratite našem profesionalnom timu tehničara.

Imajte u vidu da svaki projekat ima različite karakteristike i usluga koje lice za bezbednost i zdravlje na radu pruža varira u skladu sa tim. Ono što nije sklono promenama jeste minimalni rok za angažovanje ovih lica propisan zakonom, u trajanju od 12 do 18 meseci. Saradnja sa iskusnim i kvalifikovanim kadrom obezbediće očuvanje bezbednosti svih učesnika na gradilištu i uspešno završavanje projekta. 

 

Osmišljavanje Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

 

Iako gradilišta spadaju u oblasti sa velikim procentom nezgoda i i smrtnih ishoda, tu statistiku je moguće promeniti angažovanjem koordinatora za izradu projekta i izvođenje radova. Svi koordinatori iz ove oblasti moraju da imaju visoko obrazovanje iz arhitekture, mašinskog ili građevinskog inženjerstva, ili neke druge slične usko povezane struke. Osim toga, neophodno je i da poseduju sertifikat o položenom stručnom ispitu, kao i licencu za odgovornog projektanta  u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. 

 

Ukoliko želite da budete sigurni da ste preduzeli sve potrebne mere zaštite na radu u građevinarstvu, predlažemo da kontaktirate eksperte u ovoj oblasti – preduzeće Zaštita Beograd. Budite sigurni da ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku bez obzira na to da li odlučite da nam pošaljete mejl ili uputite poziv. Mi smo kompetentni i spremni da se suočimo sa svakim izazovom koji pred nas postavite.