Koje su obaveze poslodavca u oblasti zastite od požara?

Stavka Vašeg poslovanja koja ni u kom slučaju ne sme biti zanemarena je upravo bezbednost zaposlenih. Da bi se svaki zaposleni osećao sigurnim, a poslodavac jasno razumeo svoje obaveze, tu su zakonski propisane regulative kojima se vodimo.

 

U Zakonu u radu pod stavkom Zaštita zaposlenih (član 80), naglašeno je da zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu života na radu, kao i da je dužan da poštuje propisane propise bezbednosti radi očuvanja iste. Po propisanom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac je, između ostalog, dužan da obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju, ali i da svoje zaposlene obuči za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju bilo koje opasnosti.

 

Svakako, i poslodavac i zaposleni imaju dužnost da propise poštuju i usklade svoje delovanje sa istim. Svako pravno lice, odnosno firma bilo koje veličine i delatnosti,poseduje listu zaduženja koja mora ispuniti pre nego što svoje delovanje započne,ali i u njegovom toku – razne provere i kontrole ispravnosti uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara. Naše udruženje Zaštita ,,Beograd’’ Vam može odgovoriti na sva pitanja u oblasti ZOP, a ovde ćemo obraditi samo neka od njih.

 

Koje su odgovornosti angažovanog pravnog lica – Agencije za ZOP?

 

Za obavljanje poslova celokupne organizacije zaštite od požara, izrade normativnih akata i planova, kao i za sve ostale delatnosti u oblasti ZOP, ugovorom se može angažovati preduzeće, odnosno pravno lice koje ima odgovarajuća ovlašćenja nadležnog Ministarstva, kao i potrebne veštine, znanja i licence.

 

Ovakvo privredno društvo izrađuje i potpisuje sva dokumenta neophodna za zakonski regulisano poslovanje Vašeg preduzeća. Neka od zaduženja odgovornog lica u oblasti ZOP obuhvataju:

 

-izradu neophodnih preventivnih planova i mera;

-procene rizika i plana zaštite i spasavanja;

-projektovanja posebnih sistema i mera;

-izradu normativnih akata, glavnog projekta i elaborate ZOP.

 

Svaka stavka iz ove oblasti je izrazito važna pojedinačno, ali mora biti u savršenoj koordinaciji sa svim ostalim. Zato je i preporučljivo da za celokupni proces angažujete jedno pouzdano i odgovorno preduzeće koje će preuzeti i uspešno realizovati sve zadatke. Ukoliko želite da poslušate savet stručnjaka, obratite se našem licenciranom timu za ZOP još danas.

 

Koje dužnosti angažovano lice ima u oblasti organizovanje i sprovođenje preventivnih mera ZOP?

 

Načelo prevencije u Zakonu o zaštiti od požara sve više dobija na važnosti jer se upravo adekvatnim preventivnim merama mogu sprečiti materijalni gubici, ali i direktna opasnost po ljudski život. Sa takvim ciljem, prevencija i zaštita od požara se sastoje od planova i sprovođenja radnji i mera organizovanih prema stepenu ugroženosti od požara.

 

Na kratko ćemo se osvrnuti na kategorizaciju – Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu zakona svrstava određeni objekat, delatnost ili zemljište u jednu od tri kategorije. Prva je ona koja je najviše rizična za izbijanje požara, ali je za sve tri obavezna organizacija sprovođenja preventivnih mera.

 

Plan zaštite od požara je bitan deo preventivne akcije i on mora biti sačinjem u skladu sa propisima. Ukoliko pripadate prvoj ili drugoj kategoriji stepena ugroženosti od požara, i zakonski morate posedovati ovaj plan čiji parametri ukazuju na nivo spremnosti za suočavanje sa vatrenom stihijom. Plan zahteva izradu od strane ovlašćenog lica koji se dalje daje na razmatranje MUP-u.

 

Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti ZOP-a je svakako jedna od blagotvornih preventivnih mera. Osim upoznavanja zaposlenih sa protokolima u slučaju nesreće, poslodavac je u obavezi da obezbedi adekvatnu opremu za dojavu i gašenje požara.

 

Zašto je posedovanje profesionalno izrađenih planova i projekata izuzetno važno za Vaše poslovanje?

 

Osim činjenice da kvalitetno izrađeni planovi potencijalno spašavaju živote I materijalna dobra, oni imaju i ulogu da način poslovanja Vaše firme održe potpuno transparentnim. Neko može pomisliti da je verovatnoća izbijanja požara uopšteno mala, ali to je daleko od istine. Ukoliko u Planu zaštite od požara fali jedna stavka ili je neka od njih nespretno obrađena, nesreće su itekako moguće.

 

Ovaj plan sadrži esencijalne informacije u vidu prikaza potojećeg stanja zaštite od požara, procene ugroženosti, predlog mera za otklanjanje nedostataka, kao i druge finansijske i grafičke statističe priloge. Kompleksnost je evidentna, a stručnost za izradu neophodna. Osim ovog plana, tu je i Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, a njegova važnost je svakako očigledna.

 

Glavni projekat zaštite od požara je zapravo temelj dobrog sistema ZOP jer on sadrži sve karakteristike objekta, ali i instalacija i materijala unutar njega. Skup šema, preseka i sistema za ventilaciju i odvođenje dima pruža jasan uvid u to kako zaposleni treba da reaguju i kuda da se kreću ukoliko do nesreće dođe. Zapravo, nismo čak ni ,,zagrebali’’ površinu svega onoga što oblast ZOP-a zahteva, tako da možete dobiti jasniju sliku o tome koliko stručnosti, odgovornosti i posvećenosti je potrebno za obavljanje datih zadataka.

 

Kada rizikujete da napravite prekršaj i kako se to može blagovremeno sprečiti?

 

Osim visokih novčanih kazni (od 300.000 do 1.000.000 dinara), ako nadležno Ministarstvo uoči konkretne nepravilnosti po pitanju ZOP, može doći i do zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od 6 meseci do 3 godine.

Dobra vest je da se to svakako može izbeći, a upravo pridržavanjem zakonskih protokola i mera, Vi direktno utičete na održavanje visokog nivoa bezbednosti na radnom mestu.

 

Uz gorenavedene stavke postoji još veliki broj parametara koji moraju biti zadovoljeni. Na primer, ukoliko je zakon izmenjen i dopunjen, a Vi tome niste uskladili svoj plan od zaštite od požara, to se takođe smatra kršenjem zakona. Zatim, ako se ne vrše periodično kontrolisanje instalacija u objektu i njihovu funkcionalnost nije moguće dokazati, svakako rizikujete neku vrstu sankcionizacije.

 

Bilo kakav vid kazni i potencijalne opasnosti se može izbeći ako uz sebe imate pravo preduzeće kojem verujete i koje to poverenje iz dana u dan opravdava. Upravo tavo društvo je i naša Zaštita ,,Beograd’’ koja poslednjih 50 godina radi na dizanju svesti o važnosti ZOP-a i implementiranju njegovih zakonskih rešenja u mnogobrojna privatna preduzeća.

 

Za Vas vršimo sve delatnosti u pomenutoj oblasti, a naš stručni i sertifikovani tim Vam stoji na raspolaganju i za obuku zaposlenih u slučaju požara, kao i za sve redovne i vanredne monitoringe opreme i instalacija. Poslujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) a kako se sam zakon konstantno dopunjava i unapređuje, tako i naš tim vredno radi na modernizaciji. Sa nama ćete uvek biti sigurni da poslujete potpuno usklađeno sa zakonom, kao i da je bezbednost svih zaposlenih u Vašem objektu na najvišem mogućem nivou. Kontaktirajte nas još danas i napravite korak ka sigurnijoj budućnosti!