Mere zaštite od buke u radnoj sredini

Okolna i buka u našim boravišnim i radnim prostorima kojoj smo svakodnevno izloženi, preti da postane jedan od vodećih problema, posebno u gradskim područjima. Čak i u slučajevima kada ne možemo direktno uticati na sam izvor buke u cilju smanjivanja njenog intenziteta, nameću se razne efikasne mere zaštite koje se mogu preduzeti u tu svrhu.

 

Imajući u vidu da zaposleni na svojim radnim mestima provode veliki deo dana, od posebnog je značaja uspostavljanje adekvatnih mera zaštite od buke u našoj radnoj sredini. Naime, dugotrajno izlaganje buci preko 80 dB (po klasifikaciji – jaka buka) može da izazove oštećenje sluha, a u najugroženijoj grupi su industrijski i građevinski radnici koji su konstantno izloženi šumu i intenzivnoj buci koja doopire iz različitih uređaja i mašina.

 

Pored oštećenja unutrašnjeg uva koje je jedan od najčešćih problema, osobe koje su trajno izložene buci mogu imati razna lakša i teža oboljenja. Napetost, glavobolja i smanjena koncentracija svakako mogu doprineti smanjivanju radne sposobnosti koja neretko dovodi do povreda na radu, a zaposlenom prete i trajna oštećenja srca ili infarkt.

 

Sa ciljem da se svaki nesrećni scenario izbegne, kreirane se i zakonske norme i regulative koje poslodavca obavezuju da preduzme sve neophodne korake u cilju zaštite zaposlenih od buke na radnom mestu. U daljem tekstu saznajte kako dobra praksa primene mera zaštite od buke treba da izgleda, ali i koje su tačno Vaše odgovornosti kao poslodavca u njihovoj aktuelizaciji.

 

Šta uključuju preventivne mere zaštite od buke u radnoj sredini?

 

Vi kao poslodavac već zasigurno znate da je poštovanje i usklađivanje preventivnih mera zaštite sa poslavanjem preduzeća prvi i osnovni korak ka bezbednoj radnoj okolini. Ukoliko su one adekvatne i ispoštovane od strane svakog pojedinca, u većini slučajeva se povrede na radu i profesionalna oboljenja mogu sprečiti.

 

U tu svrhu je sačinjen Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci u kome su obaveze Vas kao poslodavca vrlo jasno naznačene. Osim što je potrebno obezbediti preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline da bi uvek bili sigurni da je ona potpuno zdrava i bezbedna za rad, dužni ste da posedujete i dokument o izvršenoj proceni rizika na radnom mestu – Akt o proceni rizika.

 

Tom prilikom se i vrši merenje buke radi utvrđivanja graničnih vrednosti i preduzimanja sledećih adekvatnih koraka. Imajući u vidu dostupnost modernih tehničkih rešenja za kontrolu rizika od izloženosti buke na samom izvoru, preventivne mere zaštite od buke u radnoj sredini uključuju i dodelu opreme za smanjivanje ili ograničavanje buke. Svaki vid organizacionih mera koji uključuju projektovanje i raspored radnih mesta, kao i ograničavanje trajanja izloženosti buci i dodela odmora u odgovarajuće vreme se smatra efektivnom preventivom.

 

Za sve pomenute usluge, ali i za one koje uključuju predlaganje mera za poboljšanje uslova rada, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, kao i organizaciju provere opreme za rad i uslova radne okoline, obratite se našem visoko stručnom licu za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Utvrđivanje prirode buke na radnom mestu radi sačinjavanja metoda za uklanjanje

 

Kada govorimo o buci u industrijskim pogonima gde ona i predstavlja aktuelan problem, Vaši zaposleni mogu biti suočeni sa 3 pojedinačne vrste buke: mehaničkom, aerodinamičkom i magnetnom.

 

Mehanična nastaje kroz operaciju mašina, zapčastih prenosa, ventilatora i drugih rotacionih komponenti. Aerodinamička buka je zapravo posledica kretanja vazduha kroz mašine i oko njih, dok se magnetni izvor buke oslobađa iz generatora, električnih motora, transformatora ili svetlosnih uređaja.

 

Osim samog izvora buke, nivoi će varirati od samih akustičkih osobina radnog mesta. Glavni parametar je vreme reverberacije koji jasno pokazuje način na koji se intenzitet buke pojačava i smanjuje kretajući se kroz halu ili drugi radni objekat.

Efektivne metode za kontrolu buke

 

Nakon merenja buke i utvrđivanja prirode problema sa bukom sledi određivanje i primena odgovarajućih metoda za njeno kontrolisanje. Jedan od načina je svakako odabir i kupovina manje bučne opreme ili izmena i prilagođavanje radnog procesa. Uz to, primenjuju se i tradicionalne mere kontrole buke kao što je upotreba zvučno izolovanih prostora i prigušivača.

 

Na primer, buka mehaničke prirode se može uspešno otkloniti proverom opreme za rad i njenim redovnim održavanjem. To je svakako i Vaša zakonska obaveza koja osim što sprečava povrede na radu Vaše zaposlene štiti i od buke. Za aerodinamičku se primenjuju mere pri projektovanju, izradi i montaži cevovoda, a same cevi se mogu obložiti i napravama za prigušivanje buke. Za magnetnu buku odnosno onu koja nastaje usled kretanja transportnih sredstava u zatvorenim prostorijama, može se primeniti oblaganje metalnih točkova gumom ili drugim elastičnim materijalima i slično.

 

Što se tiče samih objekata i prostorija za rad, sam proces primene mera za zaštitu od buke počinje još u fazi projektovanja, a ukoliko za to nema uslova, onda se vrši merenje akustike radi utvrđivanja slabih tačaka kontrukcije i delova gde se zvučni talas može pretvoriti u drugu vrstu energije, na primer toplotnu.

 

Najčešće je najbolje kombinovati različite metode za kontrolu i zaštitu od buke – onih koji utiču na izvor buke (provera opreme za rad, izvor kvalitetnih mašina, različite zaštitne obloge i prigušivači), puta prostiranja buke (modifikacija akustičkih karakteristika prostora za rad), i naravno, onih koji utiču na prijemnik – na samog zaposlenog.

 

Upotreba sredstava za zaštite zaposlenih od buke u radnoj sredini

 

Osim stavljanja ,,gluve sobe’’ na upotrebu zaposlenim kada je to neophodno, glavna i najefektivnija metoda jeste obezbeđivanje sredstava za ličnu zaštitu (u slučajevima premašivanja buke od 85dB). Antifoni i naušnici se smatraju za jednu od standardnih sredstava za zaštitu sluha, i pri njihovom odabiru se uzima u obzir izvir buke, okruženje, ali i komfor onoga ko ih nosi. Bitno je da je oprema za zaštitu od buke potpuno odgovara svakom zaposlenom da bi omogućila adekvatnu zvučnu barijeru.

 

Na kraju, bitno je imati u vidu da samo zaposleni kojem je na osnovu specijalističkog zdravstvenog pregleda utvrđeno da je sposoban za rad na takvim mestima zapravo i može potpisati ugovor o radu. Takođe ste dužni da svojim zaposlenima obezbedite periodične preglede koje uključuju i audiometrijsko ispitivanje sluha koje utvrđuje prisustvo ili odsustvo oštećenja sluha.

 

Evidentno je da mere zaštiite od buke u radnoj sredini postoje i da su dokazano efektne, a sve što Vi treba da uradite za njihovu realizaciju jeste da se obratite Zaštiti ,,Beograd’’. Za vas vršimo sve usluge u oblasti BZR, a na raspolaganju smo Vam i za svaki vid profesionalne konsultacije. Zato, ne oklevajte da nas kontaktirate još danas, jer mi postojimo i napredujemo već 50 godina isključivo zbog Vas!