Kategorije zaposlenih koje imaju pravo na beneficirani radni staž u Srbiji

Prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, pravo na beneficirani radni staž u Srbiji imaju zaposleni iz najmanje deset kategorija, a taj broj je i znatno veći.

 

Beneficirani radni staž podrazumeva plaćanje uvećanih doprinosa za PIO, raniji odlazak u penziju, a samim tim i duže korišćenje penzije u odnosu na prosečnog penzionera. Ipak, pravo na beneficirani radni staž imaju samo osobe koje rade na poslovima koji su izuzetno teški i opasni po zdravlje, bez obzira na to što su primenjene sve moguće mere zaštite na radu.

 

Beneficirani radni staž ostvaruju i osobe koje rade na mestima gde je obavljanje delatnosti uslovljeno samim godinama života, odnosno gde zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije opadaju i prosto je nemoguće dalje uspešno obavljanje delatnosti.

 

Kako se plaćaju doprinosi za PIO?

 

Težina samog posla, kao i štetnost i opasnost po zdravlje, u direktnoj su korelaciji sa koeficijentom uvećanja staža osiguranja. Tako godina može da se računa kao 14, 15, 16 ili 18 meseci, a poslodavac je dužan da plaća nešto uvećane doprinose za PIO:

 

 • Kod poslova na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa kao 14 meseci, plaća se dodatnih 3,7% doprinosa za PIO.
 • Kod poslova na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa kao 15 meseci, plaća se dodatnih 5,5% doprinosa za PIO.
 • Kod poslova na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa kao 16 meseci, plaća se dodatnih 7,3% doprinosa za PIO.
 • Kod poslova na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa kao 18 meseci, plaća se dodatnih 11% doprinosa za PIO.
 

Takođe, staž se računa sa uvećanim trajanjem jedino pod uslovom da je lice radilo najmanje deset godina (da bi ostvarilo pravo na starosnu penziju), odnosno pet godina ako je utvrđen invaliditet. Treba imati u vidu i da se beneficira samo vreme koje je efektivno provedeno na poslu.

 

Isto tako, pravo na beneficirani radni staž nemaju samo zaposleni kojima poslodavac uplaćuje doprinose, već i oni koji to plaćaju sami, ali pod uslovom da se utvrdi da su zaista obavljali teške i opasne poslove koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom.

 

Koja zanimanja mogu da ostvare pravo na beneficirani radni staž?

 

Beneficirani radni staž najčešće sleduje zaposlenima u navedenim delatnostima i pri određenim institucijama, i po nekoj trenutnoj proceni tih lica ima oko 180.000. To su:

 • Zaposleni u vojsci
 • Zaposleni u policiji
 • Zaposleni u rudnicima
 • Zaposleni u crnoj i obojenoj metalurgiji
 • Zaposleni u proizvodnji i preradi nafte
 • Zaposleni u hemijskoj industriji
 • Zaposleni u namenskoj proizvodnji
 • Zaposleni u gumarskoj industriji
 • Zaposleni u farmaceutskoj industriji
 • Zaposleni u proizvodnji električne energije
 

Ovde spadaju i radna mesta u određenim državnim organima, obuhvaćena posebnim pravilnicima koji utvrđuju radna mesta sa beneficiranim radnim stažom, kao što su:

 • Ministarstvo spoljnih poslova
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Bezbednosno-informativna agencija
 • Vojnobezbednosna agencija
 • Vojnoobaveštajna agencija
 • Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
 • Poreska policija
 • Vojska Srbije
 • Sudije, tužioci i zamenici tužilaca koji su raspoređeni u tužilaštvima za ratne zločine i organizovani kriminal
 

Kako se računa beneficirani radni staž?

 

Postoje opšti uslovi za penzionisanje i povoljniji uslovi za penzionisanje. Isto tako, postoje generalni obračun penzija i povoljniji obračun koji je primenljiv samo na pojedine kategorije osiguranika.

 

Starosna granica za odlazak u penziju se snižava u odnosu na stepen uvećanja staža, a obaveza osiguranika je da provede najmanje dve trećine ukupnog staža na beneficiranim radnim mestima.

 

Povoljniji obračun penzija se vrši prema navršenom stažu i zaradama počev od 1. januara 1996. (kod ostalih osiguranika je to 1. januar 1970), pri čemu se tako dobijeni iznos uvećava za 20%, ako ima najmanje navršenih 55 godina života i 24 godine radnog staža.

 

Zaštita Beograd ima iskustvo sa problematikom ovih radnih mesta

 

Budući da smo ovlašćena stručna organizacija od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da smo detaljno upoznati sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/03, … 142/14) kao i Pravilnikom o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (Sl. glasnik RS, br. 105/03, … 22/13), sa ponosom nudimo sledeće usluge:

 • Izradu stručnih analiza i zapisnika o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem kod Poslodavca;
 • Sastavljane stručne dokumentacije u postupku revizije utvrđenih radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 • Izradu ostale stručne dokumentacije o radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajajnjem.
 

Neki od najpoznatijih klijenata kojima smo pružili ove usluge su: JP EPS, ODS EPS Distribucija Beograd, Elektromreža Srbije, NIS, HBIS Hestill Serbia, valjaonica bakra Sevojno, HIP Petrohemija (hemijska industrija), JP Nuklearni objekti, Galenika Fitofamacija, Air Serbia, i mnogi drugi.

 

Ukoliko su Vam potrebne usluge u vezi sa analizom i izradom stručne dokumentacije na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, ne oklevajte da nas kontaktirate već danas i pridružite se našim ostalim zadovoljnim klijentima.