Izvori zagađenja životne sredine u radnom okruženju

Industrijski centri i proizvodne lokacije širom naše zemlje, između ostalog, predstavljaju i izvore zagađenja životne sredine. Tu spadaju termoelektrane, transportni sektor, kao i postrojenja hemijske i prehrambene industrije. 

 

Neki od uzroka zagađenja su između ostalog korišćenje zastarele tehnike, neadekvatno rukovanje i skladištenje otpada, loš kvalitet sirovina, slaba efikasnost filtera i mnogi drugi faktori. Međutim, ono što se smatra glavnim izvorom zagađenja životne sredine u radnom okruženju jesu industrijske i otpadne vode, ali i zagađenje vazduha izazvano saobraćajem i delovanjem različitih industrijskih postrojenja. 

 

Na žalost, većina otpadnih voda u našoj zemlji završava u različitim rečnim vodotokovima, a čak oko 80% koncentrisano je u basenu reke Save. Iako na prvi pogled veoma zastrašujuća, ova statistika se lako može promeniti na bolje stručnim ispitivanjem radne sredine, izradom plana za upravljanje otpadom, preventivnim nadzorom, kao i sprovođenjem profesionalno organizovanog akcionog plana u oblasti zaštite životne sredine. 

 

Laboratorijsko ispitivanje vode u radnom okruženju

 

S obzirom na to da voda čini jedan od glavnih izvora zagađenja u radnom okruženju, najefikasniji način da utvrdite trenutni stepen štetnih materija u njoj i definišete mere koje će pomoći u njegovom suzbijanju jeste investiranje u njeno laboratorijsko ispitivanje. Prilikom izbora kompanije koja će izvršiti uzorkovanje, analizu i monitoring, treba obratiti pažnju na to da li poseduje odgovarajuće akreditacije i sertifikate iz oblasti utvrđivanja uzroka i prevencije zagađenja životne sredine.

 

Laboratorija preduzeća Zaštita Beograd nudi kompletne analize fizičko-hemijskih svojstava otpadnih, podzemnih i površinskih voda u radnom okruženju. Ovo će Vam pomoći da dobijete tačne informacije o stanju datog mesta i okoline, na osnovu čega će se definisati dalji tok aktivnosti.

 

Modernom opremom moguće je utvrditi pH vrednost, temperaturu i elektrostatiku vode, kao i prisustvo gasova, bakterija, organskih ili hemijskih elemenata. U  slučaju pojačanog zagađenja, neophodno je obezbediti kontinuirani monitoring kako bi se utvrdilo da li preduzete mere daju rezultate. Uz profesionalnu pomoć edukovanog kadra iz ove oblasti moći ćete da izvore zagađenja u okviru svoje kompanije svedete na minimum, i delovanje organizujete tako da otpadnim vodama ne zagađujete okolinu. 

 

Zagađenje ambijentalnog vazduha i ispitivanje kvaliteta otpadnog gasa

 

Ambijentalni vazduh predstavlja vazduh u radnom okruženju. Iako većina ljudi misli da njegovo zagađenje utiče samo na zdravlje zaposlenih, on može da ima negativan uticaj i na lokalni ekosistem i napravi dugoročne ekološke probleme. Veoma je važno da sprečite izloženost štetnim materijama, i u skladu s tim neophodno je primeniti moderne tehnike kojima će se ispitati ambijentalni vazduh u Vašem radnom okruženju.

 

Na osnovu dobijenih rezultata, moći ćete da kreirate akcioni plan koji će sadržati korake za suzbijanje zagađenja i obezbeđivanje uslova bezbednih kako za Vaše zaposlene, tako i za lokalni ekosistem i biodiverzitet.

 

Usluge laboratorijskog ispitivanja vazduha koje nudi akreditovani tim kompanije Zaštita Beograd, nisu ograničene samo na analizu ambijentalnog vazduha već je moguće i izvršiti merenje emisije otpadnog gasa. 

 

Rukovanje i skladištenje otpada

 

Bilo da se radi o otrovnom ili neotrovnom otpadu, on svakako može biti jedan od izvora zagađenja životne sredine ukoliko se njime neadekvatno rukovodi. Zbog toga bi trebalo profesionalno i odgovorno pristupiti osmišljavanju plana o radu, prevozu i skladištenju otpadnih materija u radnom okruženju. 

 

Zajedno sa iskusnim timom tehničara iz ove oblasti, bićete u mogućnosti da unapredite postojeće planove ili kreirate potpuno nove koji će osigurati da se svi procesi u okviru Vašeg preduzeća obavljaju prema propisanim standardima i pravilima.

 

Ukoliko na pravi način rukujete otpadom, ma koliko on bio štetan, on neće ugroziti bezbednost i očuvanje životne sredine. Ovo podrazumeva da će se on propisano odlagati i prevoziti pod specijalnim uslovima do mesta konačnog odlaganja. Takođe, sertifikovana izrada plana upravljanja otpadom omogućiće i smanjenje istog što će povoljno uticati na Vaše poslovanje i životnu sredinu u globalu.

 

Preventivni nadzor može ukazati na potencijalne izvore zagađenja u radnom okruženju

 

Ukoliko želite da uradite sve kako biste izvore zagađenja u okviru Vašeg preduzeća sveli na minimum, trebalo bi da razmislite o usluzi preventivnog nadzora koje kompanije iz oblasti očuvanja životne sredine pružaju.

 

Ovakav vid nadzora, ne podrazumeva inspekciju, već konsultacije, obuke i savetovanja. Na ovaj način moći ćete na vreme da uočite ukoliko neki elementi Vašeg radnog okruženja prete da postanu glavni izvori zagađenja, ali i da naučite više o tome kako da to sprečite. Najbolji način da dođete do zelenog modela poslovanja jeste da angažujete kompaniju koja pruža kompletnu uslugu od laboratorijskih analiza zagađivača u Vašoj kompaniji, do podrške u vidu izrade akcionog plana i posvećenog savetnika za hemikalije.

 

Sve gorenavedene usluge dostupne su na jednom mestu, na adresi Deskaševa 7 u Beogradu. Mi nudimo usluge koje odgovaraju potrebama Vaše kompanije, zato ne oklevajte da nas kontaktirate već danas putem telefona ili mejla. Zaštita Beograd uradiće neophodne analize, monitoring i obezbediti detaljan izveštaj, na osnovu kog ćemo zajedno kreirati strategiju i učiniti Vašu kompaniju ekološki prihvatljivom. To će Vam pomoći da izgradite bolje uslove za zaposlene, a samim tim i bolju reputaciju u poslovnom svetu.