Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine nudi analizu uzoraka podzemnih voda. Vršimo uzorkovanje i hemijska i fizička ispitivanja uzoraka podzemnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenje nadležnog Ministarstva. Pored analize podzemnih voda vršimo i analizu otpadnih i površinskih voda.
S obzirom na stalnu potrebu za preciznim i pouzdanim analizama vode u našoj Laboratoriji za zaštitu životne sredine postoji niz razvijenih metoda za analizu, pri čemu je stalno prisutna tendencija razvoja i primene novih metoda. Kao odlična podrška procesu analize, pored mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100, u upotrebi su gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C, gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010 , jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100 i duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA.
Agilent 7890A 5975C

Gasno-maseni hromatograf (GC/MS) Agilent Technologies 7890A/5975C

Agilent MP-AES 4100

Mikrotalasna plazma – atomskog emisionog spektrometra Agilent Technologies MP-AES 4100

Dionex ICS1100

Jonski hromatograf (IC) Dionex ICS 1100

GASNI HROMATOGRAF SA TRIPLKVAD MASENIM DETEKTOROM (GC-QQQ) AGILENT TECNOLOGIES

Gasni hromatograf sa triplkvad masenim detektorom (GC – QQQ) Agilent Technologies 7890B/7010

DUO SISTEM ATOMSKIH APSORPCIONIH SPEKTROMETARA SA PLAMENOM TEHNIKOM I TEHNIKOM GRAFITNE KIVETE

Duo sistem atomskih apsorpcionih spektrometara sa plamenom tehnikom i tehnikom grafitne kivete (AAS – FA, AAS – GF) Agilent Technologies 280FS AA/280Z AA

Hemijske i fizičke analize podzemnih voda koje nudimo: