Ispitivanje pritiskom opreme sprovodimo prema SRPS EN 13445-5:2015, Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Deo 5:kontrolisanje i ispitivanje.
Pre sprovođenja postupka ispitivanja potrebno je opremu pod pritiskom odvojiti od kompresora, cevovoda i vodova električne energije.
Prilikom ispitivanja mora se voditi računa da se obezbedi otvor na najvišim tačkama opreme radi istiskivanja vazduha iz opreme koja se puni vodom radi ispitivanja.
Nakon određivanja ispitnog pritiska sam postupak se sprovdi na sledeći način:
svi otvori na opremi pod pritiskom se zatvore, osim otvora za priključak manometara, creva pumpe i otvora za odvazdušenje
oprema pod pritiskom se napuni ispitnim sredstvom (vodom)
proveri se da nema zaostalog vazduha
otvor za odvazdušenje se zatvori
na opremi pod pritiskom se postave manometri (ispitni i kontrolni)
na opremu pod pritiskom se priključi crevo pumpe iz kog se prethodno istisne vazduh
pumpom (ručnom ili pumpom visokog pritiska) se postepeno povećava pritisak na vrednost od oko 50% od ispitnog pritiska a zatim se povećava u fazama od oko 10% do potrebne vrednosti ispitnog pritiska
potreban ispitni pritisak održva se ne manje od 30 minuta