Ispitivanja bez razaranja ultrazvučnom metodom prema SRPS EN 14127:2016 – Ispitivanja bez razaranja - Merenje debljine ultrazvukom.

Trenutno smo akreditovani za ispitivanje debljina materijala do 60mm.

Sva ispitivanja sprovodi obučeno i sertifikovano osoblje.