Značaj reciklaže za očuvanje životne sredine

U današnje vreme, uticaj klimatskih promena je sve izraženiji i iako pojedinac sam po sebi nije veliki zagađivač, velike grupe ljudi jesu. Zato je neophodno usvajati i primenjivati nova dostignuća u domenu zaštite životne sredine i širiti ekološku svest kad god imamo priliku za to.

 

Kada govorimo o očuvanju životne sredine, pojam reciklaže je jedna od prvih asocijacija. Ali, da bismo shvatili koliki je značaj reciklaže za očuvanje životne sredine, trebalo bi prvo da razjasnimo šta sve ovaj pojam obuhvata.

 

Šta je reciklaža?

 

Reciklaža je proces koji obuhvata skupljanje i obradu materijala koji bi u suprotnom završio na deponiji, a sve sa ciljem kako bi se od njega napravio novi proizvod. Iako ovo zvuči jednostavno u teoriji, u praksi često susrećemo brojne otežavajuće okolnost,i pa čak i otpor prema procesu reciklaže.

 

To ne bi smeo da bude slučaj, jer ona predstavlja bitan element budućnosti naše planete, a dobrobiti koje donosi su višestruke. Mi smo se potrudili da pobrojimo neke od najbitnijih.

 

Reciklaža smanjuje potrošnju prirodnih resursa

 

Neobnovljivi prirodni resursi troše se neverovatnom brzinom. Zato je neophodno da svaka država osmisli svoju strategiju koja će se baviti ovim važnim pitanjem. Uzmimo za primer nekontrolisane seče šuma i vreme koje je potrebno da drvo poraste i ubrzo će nam postati jasne razmere ekološkog disbalansa koji je sveprisutan.

Zato je ovo pravi trenutak kada treba da da težimo da naš uticaj na prirodu bude što pozitivniji i da pristupamo recikliranju kad god je to moguće. Na taj način najbolje štedimo teško obnovljive resurse kao što su voda, nafta i drvo. Ukoliko, na primer, povećamo ukupnu reciklažu plastike, direktno ćemo uticati na manju proizvodnju ovog materijala za čiju izradu se prevashodno koriste resursi poput fosilnih goriva i ugljovodonika.

 

Reciklaža štiti floru i faunu

 

Imajući u vidu da je šuma prirodno stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, a da se nekontrolisano seče i uništava (što takođe negativno utiče i na količinu ozona u atmosferi), brojne vrste gube svoje prirodno stanište i čak postaju ugrožene.

 

Zbog ovoga je ključno da se papir, karton i ostali proizvodi koji se prave od drveta u što većoj meri recikliraju, kako bi se smanjio štetan uticaj koji uništavanje šuma ima na biljni i životinjski svet.

 

Reciklaža štiti vodu i vodeni svet

 

Na žalost, opšte je poznato da pozamašna količina otpada završava u morima, rekama i okeanima, čime se zagađuju vode i direktno ugrožavaju prirodna staništa kako rečnog i morskog, tako i biljnog i životinjskog sveta. Kada je voda zagađena, ona lako dospeva u zemljište, iz zemljišta u biljke, a iz biljaka stiže i do nas.

 

Ovde bi reciklaža mogla da odigra ključnu ulogu jer bi se količina proizvedene plastike znatno smanjila, što bi donelo veliku dobrobit vodenom živom svetu i znatno smanjilo ukupno zagađenje.

 

Reciklaža znači manje spaljenog otpada

 

Nekada je industrija upravljanja otpadom promovisala spaljivanje kao legitiman način smanjivanja ukupne količine otpada. Međutim, kasnije se došlo do saznanja da to ima loš uticaj na životnu sredinu i da reciklaža nudi bolju alternativu.

 

Ukoliko znamo da je zagađenost vazduha u našoj državi i okolnim zemljama već zabrinjavajuće visoka, i ako reciklaža direktno može da utiče na smanjenje spaljivanja smeća na deponijama, trebalo bi se uvek opredeliti za tu opciju.

 

Reciklaža štedi energiju

 

Sva ambalaža koja ne ode na reciklažu se spaljuje, a to direktno doprinosi većem emitovanju CO2 u našu atmosferu. Zato je ključno da se ambalažni otpad uvek odloži u za to predviđene posebne kontejnere. Naime, kada pravimo proizvode od recikliranog materijala, troši se neuporedivo manje energije nego kada pravimo potpuno nove proizvode.

 

Reciklaža pomaže smanjenju emisije štetnog CO2 gasa

 

Budući da reciklaža koristi mnogo manje energije od standardnog procesa proizvodnje, emituje se mnogo manje CO2, gasa koji je odgovoran za izazivanje efekta staklene bašte. Ovaj efekat je najviše zaslužan za globalno zagrevanje, a odmah iza su zagađivanje vode i vazduha. Reciklaža bi u tom smislu mogla makar uspori klimatske promene.

 

Reciklaža znači manje smeća na deponijama

 

Sa kontinuiranim povećanjem broja stanovnika na našoj planeti, povećava se i količina otpada koji proizvodimo. Tako na deponijama završavaju razni predmeti koji bi mogli da se recikliraju i opet koriste, što bi zauzvrat smanjilo količinu otpada na samim deponijama.

 

Reciklaža podstiče korišćenje ekološki prihvatljivijih alternativa

 

U današnje vreme, velike kompanije se sve više okreću reciklaži, korišćenju energije iz obnovljivih izvora kao i očuvanju životne sredine uopšte. Štaviše, ekološki osvešćene kompanije koriste ovo kao deo svoje brending strategije, i time pridobijaju veći broj lojalnih klijenata koji cene njihovu poslovnu viziju.

 

Mi u Zaštiti Beograd dobro poznajemo zakonski okvir koji pokriva reciklažu u Srbiji. Uz to nudimo i širok dijapazon usluga koje se tiču pametnog upravljanja otpadom, kao i analizu uzoraka vode, tla i vazduha koje obavljamo u našoj modernoj i akreditovanoj laboratoriji.

 

Ukoliko tražite pouzdanog i ovlašćenog partnera koji bi mogao da Vam pomogne da se bolje upoznate sa zakonskom regulativom i unapredite svoje poslovanje, kontaktirajte nas odmah.