Zašto je važno vođenje evidencije BZR?

Primarni zadatak uvođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu je zaštita zaposlenih čije je to i osnovno ljudsko pravo. Pored toga, dobro usklađene mere BZR su tu i da čuvaju radnu opremu i sredstva za rad, ali i da održe kvalitet proizvoda i usluge. Svakako, bezbedna radna sredina podstiče veću motivaciju i bolju produktivnost zaposlenih, a to dalje doprinosi opštem zadovoljstvu i poboljšanju kvalitetu svakog pojedinca i društva u celini.

 

Ovako postavljen ciklus je apsolutno moguće postići u svakom preduzeću, nezavisno od delatnosti, te je u tu svrhu i sačinjen veliki broj efikasnih mera zaštite na radnom mestu kojih se pridržava poslodavac, ali i svaki zaposleni. Ono što ubrzo postaje jasno jeste da stabilan sistem BZR predstavlja dobru investiciju, a ne trošak.

 

Prvi uslov za ostvarivanje sigurnog profesionalnog okruženja jeste sistematska organizacija i kontrola koja podrazumeva svakodnevno dokumentovanje aktivnosti, promena, kontrolisanja i naravno, eventualnih povreda na radu. Ovo sveobuhvatno pismeno registrovanje je svakom poslodavcu dobro poznato jer se radi o evidencijama BZR.

 

Ostanite sa nama i saznajte šta su to zapravo evidencije BZR, zašto je njihovo vođenje od izuzetne važnosti za sve zaposlene i kako da najefikasnije obradite taj zadatak.

 

Evidencije BZR – više od zakonske obaveze

Po aktuelnom Pravilniku, poslodavac je dužan da vodi i čuva sve evidencije BZR koje se mogu podeliti u 10 različitih kategorija. Radi uvida u trenutno stanje sistema BZR u Vašem preduzeću, inspekcijski nadzor podrazumeva pregled opštih akti, evidencija BZR i druge dokumentacije, a Vaša je obaveza da inspekcijskom telu date uvid u sve navedene stavke.

 

Ukoliko su evidencije nepotpune ili neregularno vođene, inspektor je dužan da odredi kaznenu meru koja uključuje novčani iznos od 600.000 do 1.000.000 dinara, u zavisnosti od kategorije neadekvatne evidencije.

 

Osim što je vođenje evidencija BZR Vaša zakonska obaveza, one predstavljaju glavni preduslov za napredak jednog preduzeća ukazivajući na područja rada u koja treba više ulagati da bi se došlo do želeljenog cilja – sigurnog i zdravog profesionalnog okruženja. Praćenjem, dokumentovanjem i analiziranjem evidencija BZR možete doći do jedinstvenih i tačnih rešenja za svaku vrstu problema u oblasti BZR, a u tome Vam pomaže i stručnjak čije je regularno vođenje evidencija i jedan od krucijalnih zadatak – lice za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Zašto je važno vođenje evidencija BZR na radnim mestima sa povećanim rizikom?

Radna mesta sa povećanim rizikom zahtevaju dodatnu pažnju poslodavca i svih zaposlenih pri obavljanju svakodnevnih profesionalnih zaduženja. Od adekvatnog obezbeđivanja samog radnog prostora i transportnih trasa, preko kontrole opreme za rad i uveravanja da je ona spremna za rad, do popisa svih štetnih metarija, uticaja i opštih opasnosti koje su na datom radnom mestu prisutna, svaka stavka mora biti pravilno obrađena. Samo tako možete biti sigurni da su rizici samo potencijalne pretnje, a ne neminovni nemili događaji koji neretko sa sobom donose ogromne posledice.

 

Evidencije BZR o radnim mestima sa povećanim rizikom se vrše po Obrascu 1 iz naznačenog pravilnika koji zahteva unos podataka iz 5 oblasti. Osim podataka o poslodavcu i preduzeću, potrebno je naznačiti tačan broj zaposlenih i listu svih opasnosti i štetnosti koje su po Aktu o proceni rizika kategorisale preduzeće kao rizično za rad. Sama lista opasnosti i štetnosti se navodi u šiframa koje su određene brojevima od 1 do 39.

 

Kako evidencije o izvršenim pregledima i proverama za rad mogu da unaprede bezbednost u preduzeću?

 

Neispravna ili zastarela oprema je jedan od glavnih ,,krivaca’’ za povrede na radu u proizvodnim i drugim pogonima, stoga je njihovo redovno kontrolisanje od izuzetne važnosti za Vas i Vaše zaposlene.

 

Evidencija BZR koja se u ovu svrhu sastavlja i čuva sadrži datume poslednje provere, ali i one naredne što neminovno olakšava praćenje stanja radne opreme. Dodatno, u svakoj evidenciji BZR stoji odeljak za napomenu koji Vam jasno predočava stanje opreme i eventualne predloge za njeno poboljšanje. Lice za bezbednost i zdravlje na radu je zaduženo da predloži preduzeće za periodični pregled i proveru opreme, a na Vama je da predlog razmotrite i odobrite.

 

Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na usluzi za efikasan i pouzdan pregled i proveru opreme za rad, a potpis našeg zaposlenog na stručnom nalazu garantuje da je data oprema ili sredstvo za rad apsolutno ispravno i spremno za dalji rad sa punim kapacitetom.

 

Kako evidencije o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline štite zaposlene?

 

Jedna od prvih obaveza svakog poslodavca pre nego što u radni prostor uvede svoje zaposlene jeste provera da li u njemu postoje izvesne štetnosti koje mogu nepovoljno uticati na njihovo zdravlje. Osim utvrđivanja temperature i vlažnosti vazduha, vrše se provere prisustva i nivoa koncentracije gasova, para, dimova i prašine. Pored toga, utvrđuje se da li buka i vibracije na radnom mestu predstavljaju opasnost po fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, a proverava se i kvalitet, vrsta i stepen osvetljenosti koji mora da zadovolji zakonske paramatre kako bi bio prihvaćen kao adekvatan.

 

Ispitivanja uslova radne okoline se vrše u periodima od 3 godine, a svaki stručni nalaz uz napomene i osnovne podatke mora biti evidentiran i sačuvan za dalja razmatranja kod nadležnih organa. Jasno i koncizno objašnjeni rezultati ispitivanja u evidencijama BZR predstavljaju svojevrsnu garanciju da je radno mesto zdravo i bezbedno za rad, stoga je njihovo vođenje apsolutno neophodno.

 

Da li je potrebno voditi sve evidencije iz oblasti BZR?

 

Do sada smo verovatno uspeli da pozitivno odgovorimo na postavljeno pitanje, ali ako i dalje imate nedoumice da li je zakonski i etički ispravno i neophodno voditi evodencije BZR, odgovor je svakako da.

 

Evidencija BZR koje zahtevaju najviše temeljnosti i podataka (uz evidencije za radna mesta sa povećanim rizikom) su evidencije o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad. Sastoje se od 10 zasebnih stavki od kojih poslednja zahteva upisivanje šifre, odnosno razloga za izvršenje osposobljavanja (na početku radnog odnosa, uvođenje nove tehnologije, promena procesa rada…). Svaki zaposleni mora proći ovu obuku radi stvaranja spremnosti da na profesionalne zadatke i izazove odgovori adekvatno, a evidencije su tu da zabeleže podatke o zaposlenom, rizike sa kojima je upoznat, kao i efikasne mere za njihovo otklanjanje. Evidencije se vode za svakog zaposlenog ponaosob.

 

Zaštita ,,Beograd’’ se od samog osnivanja aktivno zalaže za poboljšanje uslova za rad svakog preduzeća sa kojim sarađuje, pa tako možete računati na naš tim da isto učini i za Vas. Na raspolaganju smo Vam za sve usluge iz oblasti BZR, a regularno vođenje evidencija i učestvovanje u otklanjanju nepravilnosti zabeleženih u njihovim napomenama je jedna od naših glavnih specijalnosti.